Усі уроки української літератури 10 клас І семестр Профіль — українська філологія - 2018

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ - УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). I СЕМЕСТР


ВСТУП. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

УРОК 1. Читацький практикум. Література як одна з форм естетичного освоєння дійсності. Взаємодія літератури та інших видів мистецтва. Діалогічні взаємини автора і читача. Читання та його види. Особливості читання в епоху цифрових технологій. Діалогічне прочитання художнього твору

УРОК 2. Повторення вивченого. Чинники зміни культурно-історичних епох і літературних напрямів. Питання періодизації літератури. Особливості періодизації української літератури (головні ознаки). Стильові особливості літературних періодів. Літературні напрями і стилі давньої і нової української літератури XI - першої половини XIX ст. : світоглядні й естетичні засади, провідні жанри


УКРАНСЬКА ЛІТЕРАТУРА ІІ пол. ХІХ ст. РЕАЛІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО, ПАНАСА МИРНОГО

УРОК 3. Реалізм як літературно-мистецький напрям у європейській та українській літературі. Етапи становлення. реалізм як художній метод відтворення дійсності. головні ознаки реалізму як методу. Суспільно-історичний контекст становлення й розвитку реалізму другої пол. ХІХ ст. Переважання епічних прозових жанрів; соціальна проблематика; актуалізація різностанових проблем; конфлікт людини і середовища тощо. Погляди на літературу як важливий чинник у формуванні національної самосвідомості, боротьбі за соціальні зміни

УРОК 4. Реалізм в українській літературі 70-90-х років ХІХ ст. (І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, Б. Грінченко, І. Франко): відображення життя у формах самого життя. Ідейні й моральні пошуки особистості, спроби розв'язати суперечність між ідеалом та соціальною дійсністю. Поняття про типізацію і художній тип

УРОК 5. Жанрова й тематична різноманітність. Оновлення художніх засобів. Українська література 70-90-х років ХІХ ст. в загальноєвропейському та світовому контексті

УРОК 6. Іван Нечуй-Левицький. Життя митця і його творчість як новий імпульс української літератури («колосальне всеобіймаюче око України». (І. Франко). Її загальна характеристика

УРОК 7. «Кайдашева сім'я». - соціально-побутова повість-хроніка. Реалізм твору, сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей

УРОК 8-9. Колоритні людські характери в повісті

УРОК 10. Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі

УРОК 11. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного. «Сміх крізь сльози». як ідейна домінанта твору. Сценічне життя повісті

УРОК 12. Контрольна робота

УРОК 13. Панас Мирний (П. Рудченко). Огляд життя і творчості

УРОК 14. «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». - перший соціально-психологічний роман в українській літературі

УРОК 15-16. Вихід героя за рамки «родинного кола». Психологічне дослідження формування характеру, духовний злам Чіпки під впливом соціальних обставин

УРОК 17-18. Інші персонажі твору «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». їх новизна й масштабність. Особливості типізації героїв

УРОК 19. Особливості композиції роману «Хіба ревуть воли, як ясла повні?». Особливості стилю письменника. Значення творчості Панаса Мирного для розвитку української літератури

УРОК 20-21. Розвиток комунікативних умінь. Класний контрольний твір

УРОК 22. Література рідного краю. Одна така земля (Огляд творчості В'ячеслава романовського)

УРОК 23. Контрольна робота


ДРАМАТУРГІЯ I ТЕАТР ХІХ ст. ТВОРЧІСТЬ І. КАРПЕНКА-КАРОГО І Б. ГРІНЧЕНКА

УРОК 24. Тяглість драматургічної традиції в Україні. Шкільна драма XVIII ст. Інтермедії. Вертепна драма. Драматургія І половини ХІХ століття. Народна драма І. Котляревського. Новаторський характер української драматургії другої половини XIX ст. Соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Кропивницького, М. Старицького, І. Карпенка-Карого, Панаса Мирного та ін. родина Тобілевичів і український театр. Зв'язок театру з музикою, сценічними декораціями, одягом тощо

УРОК 25. Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. (оглядово). Створення професійного театру в Галичині (1864). Перша народна артистка України Марія Заньковецька. Роль професійного театру в розвитку національної культури

УРОК 26. Життєвий і творчий шлях І. Карпенка-Карого. Багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів: трагікомедії («Сто тисяч». «Мартин Боруля»., сатирична комедія («Хазяїн»., соціально-психологічна драма («безталанна»., історична трагедія («Сава Чалий».. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника

УРОК 27. Комедія «Хазяїн». Головний конфлікт комедії - суперечності суспільства, у якому одиниці стають мільйонерами, а більшість - жебраками. Терентій Пузир як утілення некерованого прагнення накопичення матеріальних статків. Мамона («багатство, земні блага». як тема, ідея і головний персонаж комедії

УРОК 28. Морально-етичні конфлікти в родині Пузиря

УРОК 29. Соціальний конфлікт між мільйонером та його працівниками, наймитами. Проблема соціально відповідального підприємництва

УРОК 30. «Мартин Боруля». (оглядово). Проблематика зміни соціальної ролі і статусу, яка не пов'язана з походженням людини (Мольєр «Міщанин-шляхтич». анонімне сатиричне оповідання XVIII ст. «Доказатєльство Хама Данієла кукси потомственного». М. Куліш «Мина Мазайло».. Значення творчості І. Карпенка-Карого

УРОК 31. Борис Грінченко. Письменник, педагог, лексикограф, літературознавець, етнограф, історик, публіцист, громадсько-культурний діяч. Б. Грінченко як редактор «Словаря української мови». /a>

УРОК 32-33. Б. Грінченко «Без хліба». - морально-етична проблема на межі голоду рідних і порушення заповіді «не укради». в образі селянина Петра; почуття власної гідності «маленької людини». - образ дружини Горпини як носія етичних чеснот; образ сільської громади, яка зрозуміла зізнання Петра, як мудрого й гармонійного середовища у вирішенні морально-етичних проблем; особливості реалістичного письма у розкритті соціальних проблем та душевного стану героя

УРОК 34. Б. Грінченко «Сам собі пан». - маніфест людської гідності. Засоби типізації образу селянина Данила. реалістичність зображення. Актуальність проблематики оповідання

УРОК 35. Борис Грінченко. «Моє щастя». - життєве і мистецьке кредо автора; маніфест щирих почуттів і відданої праці своєму народові як істинні цінності митця. «Весняні сонети». - ідея єдності природи і душевного стану людини; образ весняної оновленої природи як символічна паралель із надіями в житті ліричного героя. Образи природи як психологічний паралелізм у літературі романтизму та реалізму

УРОК 36. Читацький практикум. Ліричний (ліро-епічний) твір. «Ключі». до прочитання. Рецензія як одна з форм читацьких рефлексій (письмово)

УРОК 37. Контрольна робота за творчістю І. Карпенка-Карого та Б. Грінченка


УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА КІНЦЯ ХІХ - ПОЧАТКУ ХХ ст. МОДЕРНІЗМ. ТВОРЧІСТЬ І. ФРАНКА

УРОК 38. Характеристика змін у суспільно-політичному і культурному житті. Основні тенденції розвитку української літератури: неонародницька (С. Васильченко, В. Самійленко, Б. Грінченко, А. Тесленко) і модерністська (П. Карманський, М. Яцків, М. Черемшина, М. Коцюбинський, В. Стефаник, О. Кобилянська, В. Винниченко та ін.) течії. Герой української літератури 10-х років ХХ століття: традиційне і новаторське

УРОК 39. Важливі етапи життєвого й творчого шляху І. Франка. Багатогранність громадської і творчої діяльності. Вплив І. Франка на культурне і політичне життя в Україні. Епістолярії про І. Франка

УРОК 40-41. Тематична і жанрова різноманітність поезії І. Франка. Шлях І. Франка до модернізму. «Поетична суперечка». з М. Вороним. (Послання М. Вороного «Іванові Франкові».. Ліричний герой громадянської лірики І. Франка - борець проти соціального і національного гноблення («каменярі». «Земле моя, всеплодющая мати».

УРОК 42. Патріотизм, національна ідея в циклі поезій «Україна». зі збірки «З вершин і низин». «Декадент». - поетичне кредо І. Франка. Присвята В. Щурату. Вираження життєствердної позиції ліричного героя-митця

УРОК 43. Поема «Мойсей». - філософське осмислення історичного шляху українського народу. Віра в його щасливе майбутнє. Проблематика твору

УРОК 44. Алегоричний образ Мойсея як уособлення визначної особистості, провідника нації

УРОК 45. Пролог до поеми - заповіт Франка українському народові. Елементи автобіографізму та авторефлексії у творі

УРОК 46-47. Збірка «Зів'яле листя». - «лірична драма». Широка емоційна гама почуттів ліричного героя, утвердження невмирущості людських почуттів, піднесення чистого й безкорисного кохання («Ой ти, дівчино, з горіха зерня». «Чого являєшся мені…».. Домінантні образи поезії. Значення інтимної лірики у творчості І. Франка. Позакласне читання. Р. Горак «Тричі мені являлася любов». (Спарений урок)

УРОК 48. Франко-перекладач. Переклади творів давньогрецьких поетів, Дж. Мільтона, Байрона, Пете, Пейне, Пого, Міцкевича

УРОК 49. Оповідання «Сойчине крило». Синтез епосу, лірики і драми. Випробування героїв першим коханням. Пристрасть і бажання виправити помилку життєвого вибору спокійного усталеного життя та холодного «естетства». /a>

УРОК 50. Зв'язок психологічної колізії новели з проблемою гри та природності. Психологічна трансформація персонажа як ствердження того, що людина може залишатись гідною свого імені

УРОК 51. «Украдене щастя». - соціально-психологічна драма. Найвизначніший сценічний твір Франка. Сюжет драми, головні герої, конфлікт у творі, проблематика

УРОК 52. Внутрішня й міжособистісна гармонія особистості як ідейна домінанта твору. глибина почуттів і драма героїв. Соціальна витоки особистої драми. Засоби художнього вираження почуттів

УРОК 53. Сценічне життя драми. Богдан Ступка в ролі Миколи в постановці Київського драматичного театру імені Івана Франка

УРОК 54. Читацький практикум. Соціально-психологічна драма. «Ключі». до прочитання. рецензія на театральну постановку драматичного твору (усно)

УРОК 55. Творчість І. Франка в загальноєвропейському і світовому контекстах

УРОК 56. Модернізм як розрив із традицією класичної літератури - пошук нових виражальних засобів: жанри, символічні образи, тип оповіді. Імпресіонізм, експресіонізм, символізм, неоромантизм як різні напрямки модернізму. Модернізм у живописі, архітектурі, вжитковому мистецтві


ЕКСПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. СТЕФАНИКА

УРОК 57. Експресіонізм - літературно-мистецький напрям. Експресіонізм в українській літературі. експресіонізм у творчості В. Стефаника, О. Турянського

УРОК 58. Головні етапи життя і творчості В. Стефаника. Особливості художнього світогляду письменника

УРОК 59. Новела «Камінний хрест». - український екзистенційний вибір між життям і смертю як в особистому, так і в національному вимірах

УРОК 60. В. Стефаник. Новела «Камінний хрест». Образ Івана Дідуха. Довершеність художньої форми. Багатство мови, мистецтво деталі. Символи в новелі

УРОК 61. Новела «Новина». Життєва основа новели. Удосконалення навичок ідейно-художнього аналізу твору

УРОК 62. Реалістичні картини трагічного життя простих селян. Образ Гриця Летючого

УРОК 63. Контрольна робота за творчістю І. Франка та В. Стефаника

УРОК 64. Урок позакласного читання. Життя і творчість П. Грабовського. Основні мотиви творчості Грабовського

УРОК 65. Підсумковий урок. Систематизація знань, умінь і навичок