Всі публікації щодо:
Коцюбинський Михайло

Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті

Мета: узагальнити і систематизувати знання, отримані раніше, допомогти учням усвідомити значення творчої спадщини М. Коцюбинського: формувати вміння добувати необхідну інформацію із різних джерел, слухати та вступати в діалог; розвивати навички монологічного і діалогічного мовлення та здатності до критичного мислення (навичок зіставлення, уміння аналізувати матеріал); виховувати повагу до чужої думки, культуру навчальної праці, уміння брати участь у колективному обговоренні проблеми.

Теорія літератури: модернізм, імпресіонізм.

Обладнання: портрет письменника, виставка його творів, висловлювання видатних особистостей про М. Коцюбинського та його творчість.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

«М. Коцюбинському належить одне з найпочесніших місць: після Шевченка, поруч з Іваном Франком, Лесею Українкою, Стефаником — щодо краси й глибини своїх творів іншого письменника такого ми не знайдемо», — писав Павло Тичина. як бачимо, це висока оцінка творчості письменника. Підсумовуючи вивчене про митця, поговоримо про значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури та про її роль у загальноєвропейському контексті.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

Конкурс на кращого знавця життєвого і творчого шляху М. Коцюбинського. (За правильну відповідь учень отримує сонечко. Переможець визначається шляхом підрахунків.)

1. Михайло Коцюбинський народився у… (м. Вінниця).

2. Переїжджаючи із сім’єю з місця на місце, Михайлик ще змалку захоплювався… (красою природи).

3. Після закінчення двокласної школи М. Коцюбинський навчався… (у Шаргородській духовній школі).

4. У позашкільний час Михайлик любив… (малювати тушшю портрети).

5. Улюбленим заняттям Коцюбинського було… (читання).

6. Коцюбинський почав друкуватися у… (1890 році).

7. Михайло Михайлович був заарештований… (за зв’язок із народовольцями).

8. Письменник знав. іноземних мов. Назвіть їх… (9. Українську, російську, польську, французьку, італійську, румунську, татарську, турецьку і циганську)

9. До 1892-го року основним заняттям М. Коцюбинського було… (учителювання).

10. Російський письменник — друг М. Коцюбинського… (М. Горький)

11. Характеристика «Коцюбинський розширив обрій української повісті» належить… (І. Франку).

12. У Бессарабії та в Криму письменник працював… (у філоксерній комісії).

13. Цитату: «На грудях тихо бряжчали мідяні гроші, скинуті добрими душами на перевіз. Під вікнами сумно ридали трембіти» взято із твору… («Тіні забутих предків» ).

14. Провідним жанром малої прози Коцюбинського є… (соціально-психологічна новела).

15. Михайла Михайловича Коцюбинського поховано… (на Болдиній горі в Чернігові).

16. У 1910 році письменник відвідав цей населений пункт, це надихнуло М. Коцюбинського до написання твору «Тіні забутих предків». Мова йде про… (Криворівню).

17. У повісті «Тіні забутих предків» представлені ворогуючі сім’ї… (Палійчуки і Гутенюки)

18. Музичний інструмент, на якому грав Іванко… (денцівка).

19. Характеристика: «здорова дівка, з грубим голосом і воластою шиєю» належить… (Палагні).

20. Про смерть у горах людям сповіщають таким музичним інструментом, як… (трембіта).

21. «… все плакав по ночах, погано ріс і дивився на неню таким глибоким, старече розумним зором, що мати в тривозі одвертала од нього очі». Так сказано про… (Івана).

22. Цей міфічний персонаж просить стрічного в танець та роздирає нявки… (Чугайстир).

23. Марічка співала і складала… (коломийки).

24. Під час знайомства з Іванком у відповідь на спричинене зло Марічка запропонувала йому… (цукерку).

25. Мольфар Юра постає перед нами як… (чарівник).

26. Події твору «Тіні забутих предків» відбуваються на… (Гуцульщині).

27. На заваді коханню Марічки та Івана стала… (родова ворожнеча).

28. Свій твір «Intermezzo» М. Коцюбинський присвятив… (кононівським полям).

29. У творі діють такі незвичайні персонажі, як… (моя утома, залізна рука міста — абстрактні).

30. Вівчарки, яких зустрів герой, мають такі клички… (Трепов, Оверко, Пава).

31. Образ жайворонка у творі «Intermezzo» символізує… (творчу наснагу).

32. Причиною втоми персонажа стали… (люди).

33. Це небесне світило зцілило душу героя… (сонце).

34. Кому і з якої причини заздрить ліричний герой? (Планетам, вони мають свої орбіти)

35. Жанр твору… (імпресіоністична новела).

36. Про остаточне зцілення персонажа засвідчила… (зустріч із селянином).

37. Чи можна вважати цей твір автобіографічним? (Так)

38. Слово «іntermezzo» у творі вживається у значенні… (перерва, перепочинок).

39. Твір «Тіні забутих предків» екранізував… (С. Параджанов).

40. У ролі Івана знявся… (Іван Миколайчук).

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Зверніть увагу на висловлювання відомих критиків про М. Коцюбинського та його творчість і висловлювання самого письменника:

✵ «Михайло Коцюбинський — письменник сонячний. І не тільки тому, що «носив у душі сонце», як сам про себе казав… Уся його проза… — це світлий, відкритий простір для душі й духу» (О. Логвиненко).

✵ «Людина культурна, до найменших подробиць, європеєць з голови до п’ят… був справжнім аристократом Духа без жодного силування зі свого боку…» (С. Єфремов).

✵ «У Коцюбинського реальне і міфічне (У «Тінях забутих предків» ) займають два плани: у зображенні суспільного життя домінує реальний компонент, у змалюванні життя особи — міфічний» (М. Кіяновська).

✵ «Його проза — це синтез народності й гуманізму, воістину загальнолюдського масштабу інтереси, глибинність естетичного змісту, рівне мислення, вивершеність образів, найяскравіші грані майстерності, завдяки чому твори Коцюбинського — це і духовний образ, і суть буття народу, його жива історія, великі гуманістичні уроки, мрія про будучину» (П. Кононенко).

✵ «Свій літературний смак я виробив під впливом європейської літератури. Слов’янські літератури мені менше подобаються. В останні часи я дуже захоплююся північними письменниками (Ібсен, Арне Гарборг, Кнут Гамсун, Йонас Лі та інші), а також Метерлінком, Роденбахом». (З листа до Михайла Мочульського 17 листопада 1905 року)

✵ «Для «Правди» лагоджу велику працю — переклад «Пана Тадеуша» Міцкевича. Тепер саме в українській літературі помічається пекуча потреба в перекладі на нашу мову європейських класиків, щоб нам не доводилось (як досі) — зазирати за всьогосвітнім добром до чужої хати». (М. Коцюбинський. Лист до Олександра Барвінського, 6 грудня 1892 року)

2. Бесіда. Відкритий мікрофон

✵ Яким постає перед нами письменник? Що нового ви про нього дізналися?

✵ Що ви можете доповнити про значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті? (Виступи учнів, обмін думками, висловлення власної думки про роль літературної творчості письменника. ) У ході обговорення питання учні заповнюють таблицю. (Див. нижче)

3. Представлення творчою групою презентації «Значення творчості М. Коцюбинського». Обговорення. Доповнення та висновки вчителя

М. Коцюбинський — один із найталановитіших і найоригінальніших письменників України. його заслуга в тому, що він сприяв, щоб про українську літературу дізналися в Європі, він послугувався у своїй творчості засобами імпресіонізму. Його твори характеризуються глибоким психологізмом, у них наявні елементи експресіонізму, неореалізму та інших течій мистецтва того часу.

Коцюбинський розумів потреби часу, він закликав українських письменників сміливіше звертатися до тем філософських, соціальних, психологічних, історичних. Прийшов час, на його глибоке переконання, сказати рішуче «ні» обмеженості та провінційній тематиці, традиційному описові сільського побуту. Письменник — борець проти застарілих традицій сентименталізму в літературі.

Елементи імпресіонізму та психологізму, як свідчать дослідники творчості письменника, наявні уже в його ранніх творах. Новим було і зображення людини у так званому «межовому стані», коли вона знаходилася у відчаї. Навіть твори на сільську тематику, на відміну від аналогічних творів інших авторів, відзначалися більш глибоким і ширшим охопленням теми. («На віру», «Для загального добра» та ін.).

Письменник глибоко проникає у душі персонажів, дошукуючись психологічних мотивів їхніх учинків, переживань. Найяскравіше це проявилося у творах, де протиставляються зрусифіковане місто з його бажанням збагатитися будь-якою ціною і українське село, у якому збереглася первозданна чистота і гармонійний уклад життя. («Помстився», «По-людськи» )

Коцюбинський у своїх творах досліджував страх як психологічне явище. Письменник був переконаним, що саме страх є причиною невдач інтелігенції, і він нав’язується їй ще з дитинства. Надалі суспільство підтримує це почуття, тому ми маємо інтелігенцію (за винятком небагатьох), яка всього боїться і не здатна до активних дій на благо України.

Коцюбинський збагатив українську літературну мову. це проявилося у використанні новаторських елементів у стилістиці й оригінальних мовних конструкцій, у манері подачі літературного матеріалу, у словотворчості. І робив це гармонійно і природно, що здавалося, що мова еволюціонує сама.

Твори письменника стали гідним надбанням світової літератури, їх перекладено французькою, німецькою, шведською, чеською, польською, російською та іншими мовами. У них гармонійно переплітається національне з загальнолюдським. У 1905 році у Відні М. Коцюбинський познайомився із Вільгельмом Горошовським, австрійським літератором, який почав перекладати твори письменника німецькою мовою. А в 1909 році у Відні вийшла збірка оповідань Коцюбинського німецькою і користувалася популярністю.

У 1910 році в листі до Є. Чикаленка письменник повідомив: «З Стокгольма сповіщають мене, що мою книжку у шведському перекладі шведська критика прийняла дуже добре, з великою симпатією. У рецензіях тих пишуть не тільки про мене, а і про Україну (і в тому вага їх)».

Твори М. Коцюбинського мали успіх за життя письменника в країнах Західної Європи та Сполучених Штатах.

Популярність М. Коцюбинського як неперевершеного новеліста особливо зросла після Другої світової війни. Про це говорять переклади його творів, які вийшли протягом останніх років у Китаї, Нехословаччині, Польщі, Німеччині, Угорщині, Румунії, Югославії, Болгарії.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

Заповнити таблицю. Перевірка й корекція виконаної роботи.

Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури

Роль творчої спадщини М. Коцюбинського у загальноєвропейському контекстіVI. ПІДСУМОК. РЕФЛЕКСІЯ

Закінчити речення:

✵ Я вважаю, що М. Коцюбинський…

✵ Бути письменником…

✵ Якби я зустрівся з письменником, то я б у нього запитав: …

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

✵ Повторити матеріал уроку за конспектом і підручником. Підготуватися до контрольної роботи за творчістю М Коцюбинського.

✵ Творче завдання. Напишіть сенкан про письменника.