Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Коцюбинський Михайло

Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського

Мета: узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції, розвивати вміння висловлювати власні думки, логічне мислення, навички раціонального використання навчального часу; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.

Обладнання: різнорівневі тестові завдання і питання до контролю за темою у двох варіантах.

Теорія літератури: імпресіонізм, психологічний художній твір.

Тип уроку: контроль, корекція знань та вмінь.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ІНСТРУКТАЖ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0, 5 бала. Правильна відповідь підкреслена.)

1. Михайло Коцюбинський в українській літературі є представником…

А реалізму;

Б модернізму;

В романтизму;

Г монументалізму;

Д сентименталізму.

2. Новела «Intermezzo» — це роздуми М. Коцюбинського про:

А призначення митця;

Б кохання;

В втому й розчарування;

Г захист природи;

Д зустріч із селянином.

3. Основним предметом зображення в повісті «Тіні забутих предків» є…

А міфологічний світ;

Б життя Івана Палійчука;

В кохання Івана й Марічки;

Г побут, вірування й легенди гуцулів;

Д природа Карпатських гір.

4. Укажіть, який художній прийом використовує автор у словах: «На небі сонце — серед нив я» :

А іронію;

Б інверсію;

В паралелізм;

Г алегорію;

Д алітерацію.

5. Михайла Михайловича Коцюбинського поховано:

А у Києві;

Б у Вінниці;

В у Чернігові;

Г у Львові;

Д у Черкасах.

6. Ознакою імпресіонізму НЕ є:

А алогічність;

Б фрагментарність розповіді;

В увага до простих характерів;

Г яскрава оригінальна тропіка;

Д багатство кольорів і тонів.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжіть речення.

1. В основі повісті «Тіні забутих предків» — …

2. Поезія в прозі — це (визначення) …

3. Після виходу «Intermezzo» М. Коцюбинського назвали …

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Доведіть, шо «Intermezzo» — твір імпресіоністичний.

2. Розкрийте образ Юри з повісті «Тіні забутих предків».

Високий рівень

Виконайте одне з завдань.

(Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

✵ Осмислення філософських категорій життя та смерті у повісті «Тіні забутих предків».

✵ Мій улюблений твір у мистецькій спадщині М. Коцюбинського.

ІІ варіант

Початковий рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 0, 5 бала.)

1. В якому місті народився майбутній письменник?

А Київ

Б Львів;

В Вінниця;

Г Чернігів;

Д Черкаси.

2. Утомлену душу письменника в новелі М. Коцюбинського «Intermezzo» наснажила:

А жінка;

Б природа;

В мрія;

Г революція;

Д музика.

3. Укажіть, який троп яскраво виражений у наведених рядках: «Спокійний, самотній, сідав десь на ганку порожнього дому й дивився, як будувалась ніч» :

А епітет;

Б метафора;

В алегорія;

Г перифраза;

Д порівняння.

4. У повісті «Тіні забутих предків» М. Коцюбинського події розвиваються в такій послідовності:

А зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; одруження з Палагною; танець з Чугайстром;

Б Іван на полонині; танець з Чугайстром; кохання Івана й Марічки; зустріч ворожих родів; одруження з Палагною;

В кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець з Чугайстром; одруження з Палагною; зустріч ворожих родів;

Г одруження з Палагною; Іван на полонині; танець з Чугайстром; зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки;

Д зустріч ворожих родів; кохання Івана й Марічки; Іван на полонині; танець з Чугайстром; одруження з Палагною.

5. «Я» героя у творі «Intermezzo» розкривається:

А через авторську характеристику:

Б через портрет;

В у діалозі з іншими персонажами;

Г у його внутрішньому монолозі;

Д через характеристики інших персонажів.

6. НЕ є дійовою особою дійовою особою в новелі «Intermezzo» образ:

А села Кононівки;

Б сонця;

В утоми;

Г нив у червні;

Д залізної руки міста.

Середній рівень

(Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал.)

Продовжіть речення.

1. Символом приземленості та ситого життя у творі «Тіні забутих предків» є образ …

2. Психологічний художній твір — це (визначення) …

3. Новела «Intermezzo» присвячена …

Достатній рівень

Виконайте одне із завдань.

(Правильна відповідь оцінюється у 2 бали.)

1. Чому загинув головний герой твору «Тіні забутих предків» ?

2. Поясніть назву новели «Intermezzo».

Високий рівень

Виконайте одне з завдань. (Правильна, змістовна, грамотно оформлена відповідь оцінюється в 4 бали.)

Напишіть творчу роботу на одну з тем:

✵ Гармонійний талант (про творчість М. Коцюбинського).

✵ Твір-роздум «Чому кохання — вічна таїна?» (за повістю «Тіні забутих предків» ).

ІІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Випереджувальні завдання до уроку № 79 «Життєвий і творчий шлях Ольги Кобилянської».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.