Всі публікації щодо:
Українка Леся

Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

Романтично-міфологічний образ Мавки

Мета: розкрити особливості образу Мавки — його романтичну та міфологічну складову, символічний зміст; розвивати вміння аналізувати текст твору, характеризувати образ-персонаж, знаходити в ньому ознаки естетики певних літературних напрямів, уміння висловлювати власне ставлення до поведінки героїв; виховувати інтерес до минулого предків, їх вірувань і світосприйняття, естетичні смаки, акторські здібності та вміння насолоджуватися художнім словом, прищеплювати любов до природи та духовність, бажання будувати красиві людські стосунки.

Обладнання: елементи костюмів та декорацій до інсценівки, текст твору.

Теорія літератури: романтичний образ, міфологічний образ.

Тип уроку: комбінований.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Слово вчителя

Леся Українка внесла в українську літературу образ особистості нового типу — людини непохитної волі, високих почуттів, гордої, самодостатньої, талановитої і мужньої, на думку Дмитра Донцова, дослідника її творчості, багато в чому схожої на автора.

Сьогодні ми, знайомлячись із головною героїнею драми-феєрії «Лісова пісня». переконаємося, що вона якнайкраще втілює Лесину концепцію людини: постає перед нами як тип особистості, вільної у своїх почуттях, думках і вчинках, кожен порух душі якої віддзеркалює її глибину й неповторність, красу і велич.

IІI. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Заслуховування відповідей на запитання домашнього завдання: «Чому драму-феєрію "Лісова пісня" вважають шедевром світової драматургії?».

2. Фронтальне опитування

1. У чому виявилося новаторство драматургії Лесі Українки?

2. Що спонукало Лесю Українку звернутися до такого жанру, як драма-феєрія?

3. Які ознаки має драма-феєрія?

4. Які життєві реалії наштовхнули письменницю на написання «Лісової пісні».

5. Що лежить в основі композиції твору?

6. Дайте стислу характеристику міфологічного світу драми.

7. Зазначте особливості міфологічного світу в усвідомлені Лесі Українки.

8. Яким постає у творі світ природи?

9. Як, на вашу думку, пов’язані ці два світи?

3. Тематичний словниковий диктант (з продовженням). Фантастичні персонажі «Лісової пісні».

Мавка, Потерчата, Лісовик, Водяник, Той, що греблі рве, Перелесник, Доля… (Русалка; Той, що в скалі сидить; Русалка Польова, Пропасниця, Потерчата, Куць, Злидні)

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Лекція вчителя з елементами бесіди, репрезентацією результатів випереджувального завдання, дослідної роботи та інсценування

Слово вчителя. Всі персонажі «Лісової пісні». умовно діляться на дві групи: людей та міфологічних, фантастичних істот, які представляють світ природи. Між світом природи і людьми існують певні протиріччя. Водночас ці світи тісно пов’язані, і зв’язуючою ланкою між ним є образ Мавки. Наприклад, звичайний сільський хлопець Лукаш навіть не здогадується про те, що природа щедро вклала в його душу поетичний дар, який промовляє тихим голосом його сопілки. Почула його і зрозуміла лісова істота Мавка, і голос цей запалив у ній іскру людського почуття — кохання. Всіма силами Мавка намагається допомогти Лукашеві «своїм життям до себе дорівнятись». але атмосфера буденщини та черствого житейського практицизму стають на заваді, не дають їй цього досягти.

Згадаємо «Пам’ятку». яку ви опрацювали вдома, і з її допомогою дамо характеристику Мавки.

Зовнішність

«В ясно-зеленій одежі, з розпущеними чорними, з зеленим полиском, косами…».

«Як дівчина… ба ні, хутчій як панна, бо й руки білі, і сама тоненька, і якось так убрана не по-наськи…».

З розвитком дії змінюється і її зовнішній вигляд. Спочатку вона постає перед читачем «наче лісова царівна у зорянім вінку на темних косах». У другій дії, щоб сподобатися матері Лукаша, за її намовою Мавка перевдягається у буденний одяг сільської дівчини, перетворюючись на покірну служницю. І все це заради великого, до самозречення, кохання до Лукаша, яке дало їй безсмертну душу, смисл і мету її існуванню. Її серце об’єднало все, що є найкращого і в «лісовому». і в «людському». Саме через це вона не може повернутися до легковажного рослинного життя і веселих пустощів з Перелесником, попри всі намагання лісових істот повернути її назад, примусити її забути «хатній, рабський дух».

Мова Мавки свідчить про її повагу до навколишніх міфічних істот і людей. Навіть на грубощі вона відповідає лагідно. Мова незвична, багата, поетична. Також її мова афористична: «Не зневажай душі своєї цвіту». «Ні! Я жива! Я буду вічно жити! Я в серці маю те, що не вмирає»; «Що ж? Хіба крові не варта краса?»; «Сумно, що не можеш ти своїм життям до себе дорівнятись».

Інсценівка

Мавка входить з розпущеними косами, з вінком на голові.

Мати (непривітно)

Чого тобі?

Мавка

Де, дядино, Лукаш?

Мати

Чого ти все за ним? Не випадає за парубком так дівці уганяти.

Мавка

Мені ніхто такого не казав.

Мати

Ну, то хоч раз послухай — не завадить.

Чого ти все розпатлана така?

Нема, щоб зачесатись чепурненько —

усе як відьма ходить. Нечепурно.

І що се за манаття на тобі?

Воно ж і невигідне при роботі.

Я маю дещо там з дочки-небіжки,

піди вберися — там на жердці висить.

А се, як хоч, у скриню поклади.

Мавка

Та добре, можу й переодягтися.

(Мавка йде перевдягатися.)

Мати (учасниця інсценівки робить вигляд, ніби ходить по двору перед хатою, порядкує, бурмочучи собі під ніс)

Хоч би подякувала!

Дівчина, яка виконує роль Мавки, заходить передягнена у старий некрасивий одяг, волосся гладко зачесане.

Мавка

Вже й перебралась.

Мати

Отак що іншого.

Внутрішній образ

Характер персонажа — сильний, цілісний, вольовий. У лісової дівчині гармонійно поєднуються зовнішня краса з багатим внутрішнім світом. Переступивши фізично поріг буденного життя, в якому існують розрахунок, користолюбство, лицемірство, зрада, прагнення до матеріального збагачення, Мавка не переступає цього порога духовно. Вона не стала простою смертною, а залишилася ідеально чистою, незрадливою, щирою, бо саме так розуміє кохання.

Зраджена Лукашем, якого покарано за це втратою людської подоби, вона знаходить у своєму люблячому серці слова, які перетворюють його знову на людину.

✵ Як це характеризує Мавку?

✵ Що, на вашу думку, символізує цей образ? (Уособлення духовності й невмирущої краси, символ прекрасної мрії)

У кінці твору Мавка гине фізично. Але розв’язка твору оптимістична, тому що Мавка є уособленням духовності й невмирущої краси, а вона — вічна. Із упевненістю можна сказати, що Мавка — це витворений уявою поетеси ідеал гармонійної людини, яка живе вільним, духовно багатим життям, у повній злагоді з природою. Саме тому їй не судилися ні смерть, ні забуття.

2. Дослідна робота

Досліджуємо образ-персонаж у трьох світах драми. Спостереження узагальнюємо у вигляді таблиці.

Образ Мавки у трьох світах драми

Міфологічний світ

Світ природи

Світ людей

Мавка — міфологічна істота, лісова дівчина, яка є невід’ємною часткою лісового царства. Вона виглядає саме так, як уявляли собі цих міфологічних істот наші предки, пов’язана родинними стосунками з мешканцями лісу, має здатність до перетворення, повертає людську подобу Лукашеві

Мавка існує у гармонії з природою. Для неї робота — потреба душі, те, що нероздільне з красою, розумне діяння. Вона бережно і розумно користується дарами лісу, який відкриває їй усі свої скарби, гарно, як ніколи до того родить нивка, яку вона обробляє, корови дають більше набілу, а на підвіконня, яке вона прикрашає квітками, любо подивитися

У світі людей Мавка — ідеал гармонійної людини, краси, того, «що не вмирає». З нею прийшла до лісової господи прихильність природи й достаток, вона бачить у людях красу, її душа не піддається згубному впливу суспільства, її душа не така «саміська». Вона зацікавлена людиною і закохана в неї

3. Романтична та міфологічна складова образу Мавки. Бесіда з класом

✵ Назвіть риси романтичного героя. (Незалежна, непересічна особистість, яка протестує проти суспільних умов, що обмежують її свободу. Її душа роздвоєна між світом реальності та світом мрій, доля — трагічна)

✵ Назвіть риси героя неоромантичного твору. (Герой заперечує прозу «обивательського життя». Оспівує мужність, подвиг, романтику пригод. Діє в екзотичних умовах. Непересічна сильна особистість, нерідко наділена рисами «надлюдини». Вигнанець, що протистоїть суспільній більшості, шукач романтики і пригод, прагне поєднати ідеал з дійсністю. Самотній)

✵ Що з названих ознак відповідає образу Мавки? (Непересічна сильна особистість, яка існує у двосвітті. Волелюбна, прагне гармонії та ідеалу, доля трагічна)

✵ Назвіть риси міфологічного героя. (Герої міфів алегоричні, символічні, існують у двох світах: міфологічному та світу людей. Здатні перетворюватися на іншу подобу)

✵ Що з названих рис відповідає образу Мавки? (Мавка існує у міфологічному світі та людському. Вона символізує гармонійну людину, уособлює духовність і невмирущу красу, є символом прекрасної мрії, перетворюється на вербу)

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. «Мозковий штурм».

Доведіть, що образ Мавки — зв’язуюча ланка між трьома світами драми.

2. Проблемне питання

«Чи змогла б Мавка жити в сучасному світі?».

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Чим захопив (залишив байдужим) вас образ Мавки? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Що нового ви дізналися про світосприйняття наших предків?

3. Які риси Мавки потрібно виховувати в собі?

4. Ви б хотіли чи ні мати таку подругу, як Мавка? Обґрунтуйте свою відповідь.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Знайти ілюстрації до твору та прокоментувати її або намалювати самим. Можлива словесна ілюстрація.

3. Вивчити напам’ять монолог Мавки «О, не журися за тіло…».

4. Підготуватися до характеристики образу Лукаша.

5. Індивідуальне завдання: підготувати інсценівку — діалог Мавки і Лукаша, яким починається ІІ дія.