Всі публікації щодо:
Українка Леся

Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша

Мета: проаналізувати текст твору з метою пошуку доказів бездуховності і байдужісті до краси в образах Килини та матері Лукаша; розвивати навички аналізу тексту твору, характеристики персонажа, порівняльної характеристики героїв твору, усне мовлення, вміння узагальнювати і робити висновки; виховувати любов до природу, ставлення до праці як процесу, пов'язаному зі створенням краси, неприйняття бездуховності, лицемірства і жадоби збагачення.

Обладнання: текст твору, підручник, домашні заготовки для характеристики персонажів.

Теорія літератури: образ-персонаж.

Тип уроку: комбінований

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Слово вчителя

Твір Лесі Українки навчає нас любити красу природи, пізнавати її закони, по-хазяйськи ставитися до її багатств. Різноликим, різноманітним постає в драмі цей світ. Кожен міфічний образ, на основі якого письменниця створювала персонажів своєї драми, сповнений великої мудрості, моралі, поезії. У п’єсі природа постає і як джерело творчості й натхнення. Оспівується також здатність людини творити красу за допомогою мистецтва, яке облагороджує людину.

✵ Чи можете ви назвати чинники, на основі яких герої діляться на позитивних та негативних? (Бажана відповідь: позитивні гербі не протиставляються природі, а існують у гармонії з нею. Вони розуміють також красу мистецтва. Негативні герої не розуміють його краси, вважають зайвим, таким, що заважає працювати, іншими словами, збільшувати матеріальні цінності. Не розуміють вони і краси природи)

✵ Назвіть тих героїв, яких за названими вище критеріями можна віднести до негативних? (Килина і матір Лукаша)

✵ Складіть словниковий диктант «Риси характеру Мавки». (Романтична, волелюбна, щира, вірна, добра, чемна, благородна тощо)

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Характеристиці негативних персонажів твору буде присвячений урок.

IV. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

Групова дослідна робота

Завдання для І групи

Довести бездуховність Килини і матері Лукаша. Підтвердити прикладами з тексту твору.

В образах Килини і матері Лукаша Леся Українка розкриває духовне зубожіння, дисгармонію з природою.

ці жінки мають спотворене поняття про працю: для них вона — джерело збагачення. Хоча мати Лукаша — рідна сестра дядька Лева, вдова, яка бажає синові найкращого, сама руйнує його життя через загальноприйняту, породжену суспільством думку про власність як про єдине щастя. Дим пояснюється і її негативне ставлення до гри сина на сопілці (заважає роботі), і до Мавки, мрійливість якої і ставлення до природи, як до живої істоти, вступає у протиріччя з уявленням про невістку, як безкоштовну робітницю, невільницю, наймичку, яку цінують лише за придане. У цьому причина грубості у відношенні до Мавки. Мати Лукаша є уособленням обмеженої людини, як вбачає щастя у володінні майном і примноженні власності. Тож не дивно, що серед двох можливих невісток вона обирає ту, яка ближча їй по духу — Килину.

Для Килини, жінки приземленої і меркантильної, на першому місці також багатство і добре налаштований побут. Чи не найбільше багатство для неї — «корова турського заводу». Вона вульгарна й обмежена. В її портреті письменниці відмічає лише зовнішні фізіологічні ознаки, через які не проступає жодна прикмета душі: «Молода повновида молодиця, у червоній хустці з торочками, у бурячковій спідниці, дрібно та рівно зафалдованій, так само зафалдований і зелений фартух з нашитими на ньому білими, червоними та білими стяжками… намисто дзвонить дукачами на білій пухкій шиї, міцна крайка тісно перетягає стан і від того кругла, заживна постать здається ще розкішнішою». її шлюб з Лукашем будується не на основі кохання: Килину ваблять «ґрунтець і хата». нареченого погоні хоч за якими-небудь матеріальними статками, за найнеобхіднішим для існування своїх дітей вона розгубила свої духовні скарби, а може, навіть не змогла їх і придбати за тією безперервною турботою про хліб насущний. Натомість вона придбала багато негативних рис, які, безумовно, допомагали їй виживати, але вбивали в ній душу: грубість, лицемірство, заздрість, хитрість, підступність, нещирість і дріб’язковість. Прикладом бездуховності цих жінок є їх ставлення до природи. Найяскравішим прикладом цього ставлення є знищення ними дерева життя, чим накликали до себе нещастя: «От сі баби зовсім не вміють жити / як слід із нами, — цапа продали, / зрубали дуба. Зрушили умову… / Не буде їм добра тепер у лісі!».

Завдання для ІІ групи

Довести байдужість Килини і матері Лукаша до краси. Підтвердити прикладами з тексту твору.

Мати Лукаша не помічає Мавчиної вроди, а згадує про її чесноти лише тоді, коли «лукава, як видра, хижа, наче рись». Килина демонструє свою справжню натуру. Вона вороже ставиться до Мавки, не розуміє її бажання творити красу. Вона незадоволена тим, що Лукаш часто грає на сопілці. До природи у неї споживацьке ставлення: не помічаючи чарівної краси природи, вона виділяє серед усіх лісових рослин лише деревій з тієї причини, що ним добре парити гладишки на молоко.

Яскравим звинуваченням у споживацькому ставленні до природи може слугувати два описи природи: до того, як її спотворюють такі люди як мати Лукаша та Килина, влаштовуючи свій побут.

Ось опис первозданної, незайманої природи до їх приходу: … «Старезний, густий, предковічний ліс на Волині. Посеред ліса простора галява з плакучою березою і з великим прастарим дубом. Галява скраю переходить в куп’я та очерети, а в одному місці в яро-зелену драговину — то береги лісового озера, що утворилося з лісового струмка. Струмок той вибігає з гущавини ліса, впадає в озеро, потім, по другім боці озера, знов витікає і губиться в хащах. Само озеро — тиховоде, вкрите ряскою та лататтям, але з чистим плесом посередині. Містина вся дика, таємнича, але не понура, — повна ніжної задумливої поліської краси. Провесна. По узліссі і на галяві зеленіє перший ряст і цвітуть проліски та сон-трава. Дерева ще безлисті, але вкриті бростю, що от-от має розкритись. На озері туман то лежить пеленою, то хвилює од вітру, то розривається, одкриваючи блідо-блакитну воду».

А це — опис природи після їх приходу. Вони знищили красу навколо себе, порушили гармонію: «На галявині вже збудовано хату, засаджено городець. На одній нивці пшениця, на другій — жито. На озері плавають гуси. На березі сушиться хустя, на кущах стримлять горшки, гладишки. Трава на галявині чисто викошена, під дубом зложений стіжок. По лісі калатають клокічки — десь пасеться товар». Таке точне слово обрано письменницею для визначення живої істоти — товар, слово, яке звинувачує у бездуховності.

Завдання для ІІІ групи

Порівняти Мавку та Килину.

Порівняльна характеристика Мавки та Килини

Мавка

Килина

Дитя природи, міфічна істота

Представник світу людей, молода вдовиця з двома дітьми

Зовні красива, тендітна

Огрядна, з білою пухкою шиєю

У те, що робить, вкладає душу

Демонструє матері Лукаша показну працьовитість

Щира

Лицемірна

Любить Лукаша за його поетично обдаровану душу

Манить перспектива одружити на собі молодого гарного хлопця, у якого є «ґрунтець і хата».

Безкорислива

її діями керує точний розрахунок і пошуки вигоди

Уособлення духовності та краси

Груба, цинічна, духовно обмежена

Гармонійна частинка природи, з якої вона черпає натхнення і красу.

Споживацьке ставлення до природи, у якій вбачає засіб задоволення власних потреб.

V. СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО

1. Інтерактивна вправа «Займи позицію».

✵ Чи можна назвати щасливими Килину і матір Лукаша? Обґрунтуйте свою відповідь. (Ці героїні нещасливі. Їхнє прагнення збагачення породжують в них негативні риси — егоїзм, жадібність, які отруюють їхнє життя і життя людей навколо. Всі їхні дії та інтереси скеровані на придбання якомога більшої кількості матеріальних статків. Але вони лише бідніють, тому що багатство стає для них єдиною метою. Нещасливими вони роблять самі себе.)

✵ В естетичному та ідейному плані антиподами Мавки є образи матері Лукаша та Килини. Згадайте словниковий диктант «Риси характеру Мавки». висновки щодо її характеру ІІІ групи і дайте відповідь на питання: навіщо письменниця послала у світ людей лісову дівчину — Мавку? (Мавка нагадує про те, що людина — частка природи, яка повинна жити в гармонії з нею, вона нагаду про красу і духовність, про творчість і прекрасну мрію.)

2. Евристична бесіда «Особливості неоромантизму Лесі Українки».

✵ Які естетичні принципи романтизму відродив неоромантизм? (Пафос особистої волі, заперечення буденності, потяг до фантастики, ірраціонального тощо)

✵ Наведіть приклади фантастики, ірраціонального у «Лісовій пісні». (Діють міфічні істоти, перетворення Мавки на вербу, Лукаша — на вовкулаку)

✵ Доведіть, що головною думкою «Лісової пісні». стало утвердження духовно-естетичної сутності людини, її творчих можливостей.

✵ Що є головним конфліктом неоромантичного твору? (Конфлікт між буденним життям і високими пориваннями душі особистості, дійсністю і мрією)

✵ Хто в драмі уособлює цей конфлікт? (Лукаш, Мавка)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Чи зустрічали ви людей, подібних до Килини та матері Лукаша? Яке ставлення до них у вас сформувалося?

2. Які риси Килини і матері Лукаша, на ваш погляд, найбільш руйнівні для особистості?

3. Які поради ви могли б дати Килині й матері Лукаша?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати матеріал уроку.

2. Індивідуальне завдання: підготувати довідку про міфологічну Кассандру — античну віщунку (див. урок 92).

3. Прочитати драматичну поему «Кассандра». знайти і принести на урок ілюстрації до поеми.

4. Індивідуальне завдання: дібрати факти, які пояснюють звернення Лесі Українки до образу Кассандри.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.