Усі уроки української літератури 10 клас ІI семестр Профіль — українська філологія - 2018

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНЕ ПЛАНУВАННЯ УРОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В 10 КЛАСІ (ПРОФІЛЬ — УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ). II СЕМЕСТР


ІМПРЕСІОНІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ М. КОЦЮБИНСЬКОГО

УРОК 66-67. Імпресіонізм творчості М. Коцюбинського, М. Черемшини, В. Винниченка. Риси модернізму в літературі

УРОК 68. Михайло Коцюбинський. Загальний огляд життя і творчості. Формування художнього світогляду М. Коцюбинського - від реалізму до модернізму

УРОК 69-70. «Intermezzo». - яскравий приклад синкретизму творчої палітри М. Коцюбинського. Жанрова особливість твору: новела з ознаками «поезії в прозі». Нові художні принципи зображення героя - від знаковості сюжету до знаковості мікрообразу - його смислотворчої сутності, де панує слово та почуття персонажа, суб'єктивне бачення себе та навколишнього світу

УРОК 71. Зіставлення двох світів: людського, дисгармонійного, смертоносного, і гармонійного, досконалого, життєствердного світу природи. Зображення природи як засобу відтворення психологічного стану героя

УРОК 72. Фізичне та душевне одужання героя, його наснага до активної праці та боротьби. Поетика імпресіонізму в повісті. глибокий ліризм новели, інтонаційне багатство її мови, символізм. Колір як композиційний чинник у новелі

УРОК 73. «Тіні забутих предків». «Весь світ був, як казка, повна чудес, таємнича, цікава й страшна». (М. Коцюбинський). Краса рідної землі, гармонія людини і природи. Поєднання фантастичного та реального у творі. Поезія народних звичаїв, вірувань, обрядів, їхній вплив на життя гуцулів

УРОК 74. Система образів твору. Образи-символи як засоби індивідуалізації героїв. Самобутність модерної поетики повісті

УРОК 75. Кохання Івана та Марічки, їхнє світовідчуття і світоуявлення

УРОК 76. Ідея незнищенності духовного начала в житті. Фольклорне тло твору. Художньо-стильові особливості повісті. «Tіні забутих предків». і українське «поетичне кіно». Екранізація повісті. Творча особистість Сергія Параджанова та Івана Миколайчука

УРОК 77. Читацький практикум. Імпресіоністичний твір. «Ключі». до прочитання. Есе як форма рефлексії про прочитане (письмовий твір)

УРОК 78. Значення творчої спадщини М. Коцюбинського для розвитку української літератури, її роль у загальноєвропейському контексті

УРОК 79. Контрольна робота за творчістю М. Коцюбинського


НЕОРОМАНТИЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ О. КОБИЛЯНСЬКОЇ, ЛЕСІ УКРАЇНКИ

УРОК 80. Неоромантизм як заперечення прози «міщанського». життя, втілення мрії про сильну, мужню особистість, яка утверджує себе в протистоянні із суспільною більшістю. Стильові особливості неоромантизму (сюжет, мова творів)

УРОК 81. Читацький практикум. Неоромантичний твір. «Ключі». до прочитання. Літературний блог як форма рефлексії над прочитаним

УРОК 82. Ольга Кобилянська. Огляд життя і творчості. Особливості світобачення і світосприйняття письменниці. Проблематика, ідеї, жанрова палітра творчості (поезія в прозі, повісті, роман)

УРОК 83-84. Тема мистецтва та його впливу на людину, доля талановитого митця в новелі «Valse melancolique». Жінка як взірець нового типу героя. Три жіночі образи як три тенденції модерної емансипації. Естетизм як життєва програма Софії та Ганнусі. Особливості еволюції життєвого кредо Марти

УРОК 85. Особливості композиції та образно-символічної системи новели. Елементи автобіографізму у творі. Синтез мистецтв у новелі як композиційний прийом і художній образ

УРОК 86. «Людина». - перший твір в українській літературі з розкриття ідей емансипації. тема долі освіченої дівчини, яка не може змиритися з бездуховністю міщанського середовища

УРОК 87. Образ Олени Ляуфлер. Особливості характеротворення. Творча манера й стиль автора. O. Кобилянська й українська та західноєвропейська література. Ідеї ніцшеанства у творчості письменниці

УРОК 88. Урок позакласного читання. О. Кобилянська. Майстерне змалювання картин природи, виступ на її захист у новелі «Битва». /a>

УРОК 89. Контрольна робота за творчістю О. Кобилянської

УРОК 90. Життєвий і творчий шлях Лесі Українки

УРОК 91-92. Основні мотиви поетичної творчості, її неоромантичний струмінь. Вітаїстична сила, щирість почуттів ліричного героя Лесі Українки - сильної (емоціями, волею, інтелектом) особистості, яка шукає розв'язання найгостріших духовних проблем життя

УРОК 93. Утвердження незламності духу і віри людини в життєвих випробуваннях, змаганні з долею у віршах «Мріє, не зрадь!». «Contra spem spero». Алегоричні образи поезій. Романтичний пафос. Афористичність мови

УРОК 94. Громадянська лірика. Урок виразного читання віршів Лесі Українки

УРОК 95. Утвердження поетичного слова як могутнього засобу у визвольній боротьбі («Слово, чому ти не твердая криця…».. Особливості поетичного стилю письменниці, її новаторство у галузі ритміки, строфіки

УРОК 96. Новаторство Лесі Українки в драматургії, її інтерпретації образів світової літератури. Драма-феєрія «Лісова пісня». Оригінальність жанру. Фольклорно-міфологічна і філософська основа твору. Авторська рецепція українських міфів. Єдність трьох світів - композиційна особливість «Лісової пісні». Єдність трьох світів - композиційна особливість «Лісової пісні». /a>

УРОК 97. Романтично-міфологічний образ Мавки

УРОК 98. Роздвоєність душі Лукаша

УРОК 99. Бездуховність і байдужість до краси в образах Килини та матері Лукаша

УРОК 100. «Кассандра». - новаторство в жанрі драматичної поеми. Авторська інтерпретація образу Кассандри - античної віщунки

УРОК 101. Етичні, психологічні переживання особистості у час вибору - наскрізна ідея драми. Елементи автобіографізму у творі

УРОК 102. Художні засоби для розкриття внутрішніх переживань і сумнівів головної героїні. творчість Лесі Українки в контексті української і західноєвропейської літератури

УРОК 103. Читацький практикум. Переклад художніх творів. Запозичення світових сюжетів. Відгук про твір, перекладений українською (І. Франка, Лесі Українки та інших)

УРОК 104. Позакласне читання. Драматична поема «Одержима». її біблійна основа. Утвердження високої одержимості духу ліричної героїні в особі Міріам

УРОК 105-106. Класний контрольний твір (письмово)

УРОК 107. Література рідного краю. Олександр Олесь (О. Кандиба). Життя і творчість митця. Збірка «З журбою радість обнялась…». як ліричний документ епохи. Філософські роздуми над складнощами життя. Використання антитези в однойменному вірші зі збірки

УРОК 108. Контрольна робота за творчістю Лесі Українки


СИМВОЛІЗМ В УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРІ. ТВОРЧІСТЬ В. ВИННИЧЕНКА, П. ТИЧИНИ

УРОК 109-110. Символізм як вихід за межі буденності, прагнення «не описати, а оспівати стан душі». (М. Вороний). Філософська основа (оглядово). Ж. Мореас, «Маніфест символізму». (1886). Угрупування «Молода муза». «Українська хата». (М. Вороний, Олександр Олесь, Д. Загул, П. Тичина та ін.). Піднесення конкретного образу до рівня символу. Ідея самоцінності мистецтва. Витонченість поетичної форми

УРОК 111. Біографія Володимира Винниченка

УРОК 112. Філософський зміст, проблематика новели «Момент». Імпресіоністична манера письма автора

УРОК 113-114. Символічні образи. Ідея цінності почуття кохання; усвідомлення скороминущості щастя. Особливості композиції. Творчість В. Винниченка в загальноєвропейському контексті. В. Винниченко - художник

УРОК 115. Поетична спадщина П. Тичини - одна з вершин української поезії ХХ століття. трагізм життєвого і творчого шляху митця в тоталітарній системі. Жанрово-стилістичне багатство, ідейно-художнє новаторство митця. П. Тичина - найбільший модерніст 20-х років ХХ століття. Особлива поетика Тичинівського вірша: мелодика слова і музики

УРОК 116-117. Збірка «Сонячні кларнети». - подія європейського масштабу. Художнє осягнення ліричним героєм гармонії світу і дисонансів революційної дійсності в збірці «Сонячні кларнети». Єдність природи, почуттів людини й музики у поезіях «Арфами, арфами…». «Ви знаєте, як липа шелестить…». «Пастелі». /a>

УРОК 118. Глибина почуттів ліричного героя у поезії «О панно Інно…». та художні засоби вираження

УРОК 119. «Пам'яті тридцяти». - збірний образ ліричного героя. Історична основа поезії. Образно-символічне вираження ідеї твору. Читацький практикум. Літературознавчий аналіз поетичного твору як одна з форм прочитання твору

УРОК 120. Василь Стус про Павла Тичину: «Феномен доби (сходження на Голгофу слави)». (оглядово)

УРОК 121-122. Симфонія «Сковорода». Історія написання твору. Сковородинівська барокова традиція в українській літературі. Жанрове новаторство. Афористичність, алегоризм і символізм поеми. Ідея вічного пошуку гармонії буття в поемі. Прийом монологу як спосіб саморефлексії автора

УРОК 123. Зв'язне мовлення. Усний твір на літературну тему

УРОК 124. Контрольна робота за творчістю В. Винниченка та П. Тичини


ТВОРЧІСТЬ Б. ЛЕПКОГО ТА І. ГАСПРИНСЬКОГО

УРОК 125. Богдан Лепкий. Огляд життя і творчості митця

УРОК 126. Трилогія про Івана Мазепу у 3-х томах і 5-ти книгах: «Мотря». «Не вбивай». «Батурин». «Полтава». «З-під Полтави до Бендер. Крутіж». Іван Мазепа - як «золота доба». Гетьманщини. Історичні факти і художній вимисел у трилогії

УРОК 127. Образ степу в романі й в українській літературній традиції та фольклорі

УРОК 128. Образ Мотрі Кочубей як вияв дилеми між коханням і владою

УРОК 129. Ісмаїл Гаспринський. «Арслан киз». («Дівчина-левиця».. Життєвий і творчий шлях визначного кримськотатарського педагога, громадського діяча, редактора, публіциста, письменника (оглядово). Видавнича діяльність. Газета «Терджиман». Педагогічна діяльність. Просвітянський рух народів ісламського Сходу - джадидизм

УРОК 130. Історичне оповідання «Арслан киз». («Дівчина-левиця». як прояв культурної емансипації кримськотатарського народу

УРОК 131. Гульджемал дочув Іззета-ага з Учтурфана - головна героїня твору, мусульманський аналог французької народної героїні Жанни д'Арк. Проблема взаємодії традицій і викликів нового часу й емансипації у творі

УРОК 132. Головний конфлікт оповідання; новаторство і значення творчості І. Гаспринського для культурного і суспільного життя кримськотатарського народу

УРОК 133. Контрольна робота за творчістю Б. Лепкого та І. Гаспринського

УРОК 134-135. Література рідного краю. Володимир Свідзинський. Біографічні відомості про поета, одного з найталановитіших представників високого модернізму, творця міфософічної поезії. Тісний зв'язок поезії з фольклором, міфом, казкові мотиви («Ти увійшла нечутно, як русалка».. Майстер ліричної мініатюри «У рідній моїй стороні…». /a>

УРОК 136-137. Урок зв'язного мовлення. Пам'ятник улюбленому персонажеві

УРОК 138-139. Повторення та узагальнення вивченого у 10 класі

УРОК 140. Підсумковий урок


ЛІТЕРАТУРА