Усі уроки української літератури 11 клас І семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 10 - Контрольна робота № 1. «Українська література 1920-1930-х рр. Поезія». Тестування
Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Плужник Євген
Рильський Максим
Семенко Михайль
Тичина Павло

Мета (формувати компетентності): предметні: узагальнення й систематизація вивченого про життя і творчість П. Тичини, М. Рильського, Є. Плужника; ключові: інформаційну: виявлення в учнів за допомогою запропонованих завдань рівня знань та вмінь із вивченої теми, закріплення їх, застосовуючи на практиці теоретичні знання; загальнокультурні: розвиток уваги, пам'яті, об'єктивності, удосконалення навичок самостійної роботи, інтересу до наслідків власної праці.

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання і запитання у двох варіантах.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

III. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Інструктаж учителя

I рівень — завдання 1-8 — з однією правильною відповіддю — 0, 5 б., завдання 9 — встановлення відповідності — 2 б.

II рівень — завдання 1-3 — дати коротку відповідь на запитання — 1 б.

III рівень — міні-твір на одну з тем — 3 б.

2. Виконання тестової роботи

І варіант

І рівень

1. Слова Євгена Маланюка «Від кларнета твого — пофарбована дудка зосталась. В окривавлений Жовтень — ясна обернулась весна» присвячені

А Павлу Тичині

В Володимиру Сосюрі

Б Максиму Рильському

Г Олександру Олесю

2. На ранній творчості П. Тичини позначився такий художній напрям, як

А романтизм

В експресіонізм

Б реалізм

Г символізм

3. Поезія Павла Тичини «Арфами, арфами…» ідейно співзвучна твору

А Марусі Чурай «Віють вітри, віють буйні»

Б Івана Франка «Чого являєшся мені у сні?»

В Лесі Українки «Contra spem spero»

Г Миколи Вороного «Блакитна панна»

4. Головний мотив твору Павла Тичини «О, панно Інно…»

А краса людських почуттів

Б туга за безнадійно втраченим коханням

В докір за нерозділене кохання

Г гімн жінці

5. Що єднає ліричних героїв віршів М. Рильського «У теплі дні збирання винограду» та «Солодкий світ…»?

А оптимізм, жага життя, відчуття його радості

Б розчарування, смуток через відсутність гармонії у світі

В замилування природою, яка дає митцям натхнення

Г патріотичні настрої, прагнення активної громадської діяльності

6. До поетів-неокласиків належить

А П. Тичина

В В. Сосюра

Б М. Рильський

Г Є. Плужник

7. Євгену Плужнику належать поезії, ОКРІМ:

А «Для вас, історики майбутні…»

Б «Запрошення»

В «Вчись у природи творчого спокою…»

Г «Річний пісок…»

8. Прочитайте рядки

Одчиняйте двері —

Наречена йде!

Одчиняйте двері —

Голуба блакить!

В уривку використано

А порівняння

Б алегорію

В метонімію

Г інверсію

Д асонанс

9. Установіть відповідність

Назва твору

Мотив

1 «Арфами, арфами…»

2 «Ви знаєте, як липа шелестить…»

3 «Одчиняйте двері…»

4 «Пам'яті тридцяти»

А національно-визвольне пробудження народу

Б світлі сподівання українців і жорстока реальність

В краса кохання весняної ночі

Г роль митця в житті суспільства

Д єдність природи й високих почуттів Людини

Відповідь: 1-Д, 2-В, 3-А, 4-Б.

ІІ рівень

Дати коротку відповідь:

1. «Розстріляне відродження» — це…

2. Символізм — це…

3. Визначити тему та ідею одного з вивчених віршів М. Рильського.

ІІІ рівень

Написати міні-твір на одну з тем:

Мої враження від збірки П. Тичини «Сонячні кларнети»

Євген Плужник — найвидатніший митець національного відродження

ІІ варіант

І рівень

1. Перша збірка творів П. Тичини має назву

А «Золотий гомін»

В «Замість сонетів і октав»

Б «Сонячні кларнети»

Г «Вітер з України»

2. Прочитайте текст: «Феномен Тичини — феномен доби. Його доля свідчитиме про наш час не менше за останні розповіді істориків: поет жив у час, що заправив генія на роль блазня. І поет погоДився на цю роль…»

Ці слова належать

А Максиму Рильському

В Василю Стусу

Б Євгену Маланюку

Г Олександру Довженку

3. Твір Павла Тичини «О панно Інно…» належить до лірики

А філософської

В інтимної

Б пейзажної

Г громадянської

4. Трагічні події під Крутами П. Тичина відтворив у поезії

А «Пам'яті тридцяти»

Б «Одчиняйте двері»

В «Ви знаєте як липа шелестить?»

Г «Арфами, арфами…»

5. Прочитайте рядки: «Народився в Києві 1895, поет, перекладач, публіцист, перша збірка «На білих островах», проголосив активне сприйняття радянської дійсності, завдяки чому врятувався від сталінського терору».

Це факти з біографії

А Максима Рильського

В Павла Филиповича

Б Юрія Клена

Г Михайла Драй-Хмари

6. За родовою ознакою твір Максима Рильського «У теплі дні збирання винограду»

А ліричний

В епічний

Б ліро-епічний

Г драматичний

7. Які почуття виражає М. Рильський у вірші «Солодкий світ!..»?

А оптимізму, радості життя

В занепокоєності нестабільності у світі

Б смутку через світові негаразди

Г відстороненості від світових проблем

8. До «п'ятірного грона неокласиків» не належав:

А Є. Плужник

Б Ю. Клен

В М. Драй-Хмара

Г П. Филипович

9. Установіть відповідність

Художній засіб

Цитата

1 неологізм

2 порівняння

3 персоніфікація

4 алегорія

А Сестру я Вашу так любив —

Дитинно, злотоцінно

Б Ви знаєте, як сплять старі гаї?

Вони все бачать крізь тумани

В Сміх буде, плач буде

Перламутровий

Г Одчиняйте двері —

Наречена йде!

Д Я Ваші очі пам'ятаю,

Як музику, як спів.

Відповідь: 1-А, 2-Д, 3-Б, 4-Г

ІІ рівень

Дати коротку відповідь:

1. «Розстріляне відродження» — це…

2. Неокласицизм — це…

3. Визначити тему та ідею одного з вивчених віршів П. Тичини.

ІІІ рівень

Напишіть міні-твір на одну з тем:

Мої враження від збірки П. Тичини «Сонячні кларнети».

Євген Плужник — найвидатніший митець національного відродження.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.