Усі уроки української літератури 11 клас І семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 7 - Євген Плужник. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мотив туги за минущістю краси, гармонією світу і людини, мить і вічність у чуттєвому вираженні. «Вчись у природи творчого спокою…», «Ніч… А човен – як срібний птах!..», «Річний пісок…»
Вступ. Українська література 1920-1930 рр. Поетичне самовираження

Всі публікації щодо:
Плужник Євген

Мета (формувати компетентності): предметні: читацьку: навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом поезій, культуру зв'язного усного мовлення, мислення, читацькі навички; пошуково-дослідницьку: уміння самостійно здобувати знання, створювати спеціальні матеріали для презентування результатів дослідження; емоційно-ціннісну: виявлення особистого ставлення до ліричних творів, вміння передавати настрій та враження від поезій; ключові: пізнавальну: уміння вчитися; навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативну: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточення; інформаційну: уміння відшукувати потрібну інформацію в навчальних посібниках та інших джерелах; визначати роль художніх засобів у тексті; навички роботи з книжкою; загальнокультурну: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань, формування умінь і навичок.

Обладнання: портрет Є. Плужника, словник літературознавчих термінів, епіграф, збірки творів.

Він був мудрець всім мудрецям на диво,

Навчав-бо щастя і навчати вмів…

Є. Плужник

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Слово вчителя

Плужник — митець-експресіоніст. Для нього світ позначений людськими стражданнями, болями, невинними смертями. У центрі його ліричних мініатюр — картини розстрілів, безжально обірваного молодого життя, трагічна доля людини, безглуздя ситуації, коли брат убиває брата. Проте Євген Плужник мав могутній талант лірика, щоб замикатися лише в експресіонізмі. Придивлявся він також до поетики імпресіоністів та неокласиків. Тому його творчій манері притаманні, за словами Миколи Бажана, філігранна витонченість образів, інтелектуальна гра нюансами емоційної та звукової сфери.

2. Створення анкети письменника

Справжнє ім'я (Євген Павлович Плужник)

Псевдонім (Кантемирянин)

Дата народження (14 (26) груДня 1898 р.)

Місце народження (Кантемирівка, Воронезька губернія, Російська імперія)

Дата смерті (31 січня 1936 р.)

Місце смерті (Соловки, РСФСР)

Громадянство (Російська імперія, УНР, СРСР)

Рід діяльності (поет, прозаїк, Драматург, переклаДач)

3. Літературна вікторина «Невідомий Євген Плужник»

1. Коли і де народився Євген Павлович Плужник? (26 грудня 1898 року в слобідці Кантемирівка Богучарського повіту Воронезької губернії)

2. У якій сім'ї народився майбутній поет? (У сім'ї дрібного торговця, у сім'ї було 8 синів і дочок)

3. Під чиєю опікою жив Євген? (Під опікою сестри Ганни)

4. Де вчителює Плужник? (У початковій школі села Велика Богачка)

5. Де ще, крім учителювання, пробував свої сили Євген Плужник? (Вирішує спробувати свої сили як актор у мандрівній трупі)

6. У якій літературній організації одержав літературне «хрещення» письменник? (У літературній організації «Ланка»)

7. Хто був членами групи «Ланка»? (Група молодих «попутників»: Б. Антоненко-Давидович, Г. Косинка, В. Підмогильний, Є. Плужник, Б. Тенета, Т. Осьмачка, Д. Фальківський та ін. )

8. Яким псевдонімом підписався Є. Плужник під першими українськими віршами, які були опубліковані 1923 року в київському журналі «Глобус». (Під псевдонімом Кантемирянин (від назви рідного села))

9. Коли і завдяки кому побачила світ перша книжка віршів Євгена Плужника під назвою «Дні»? (1926 року завдяки дружині поета Галині Коваленко)

10. Чому збірка поезій під назвою «Рівновага», яку Плужник підготував до друку і датована 33-м роком, лишилася ненадрукова-ною? (Разом з багатьма своїми друзями й колегами по перу він потрапив у жорна сталінської репресивної машини)

11. Скільки років тривала літературна діяльність поета? (Усього десять років)

12. Коли помер і де похований Євген Плужник? (Помер 2 лютого 1936 року, похований у Братській могилі на Далеких Соловках)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

Отже, тема нашого уроку: «Є. Плужник. “Вчись у природи творчого спокою. ”, “Ніч. А човен — як срібний птах!”, “Річний пісок. ”. Урівноваженість душевного стану ліричного героя, мить і вічність у чуттєвому вираженні».

IV. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Слово вчителя

Книга «Рання осінь» вирізняється своєю тональністю, у ній менше трагізму й мотивів жертовності. Здебільшого це коротенькі вірші-роздуми, мета яких — знайти позицію й певний спокій у житті. Часто це була позиція самітника та відлюдника, людини хворої, яка має багато часу на міркування й мало практично діє. Звичайно, наш сучасник не поділятиме цієї позиції. Але в «Ранній осені» ми знаходимо іскри справжньої поезії, які можуть вдовольнити найтонших поціновувачів. До цієї збірки входить поезія «Вчись у природи творчого спокою…».

2. Виразне читання поезії «Вчись у природи творчого спокою…»

3. Бесіда на сприймання учнями ліричного твору

✵ Скажіть, який настрій викликав у вас цей вірш?

✵ Чи сподобався він вам, чим саме?

4. Аналіз твору

4.1. Спостереження, бесіда

✵ Яким ви уявили собі ліричного героя твору? Чи можна вважати, що ліричний герой у цій поезії — це сам автор?

✵ Доведіть, спираючись на текст, що автор описує початок осені. («Вересневі дні», «кудись на південь линуть журавлі»)

✵ Які роздуми викликає осіння атмосфера в ліричного героя? (Роздуми про два начала буття: людину і природу)

✵ Доведіть, що людина й природа пов'язані між собою. (Пов'язані двояко: прямо — від природи до людини, обернено — від людини до природи. Це зв'язки не формальні, а символічні, духовні)

✵ Що символізує осінь у вірші? (Велична в пору дозрівання осінь символізує у вірші стан духовної зрілості людини)

✵ Поясніть значення використання звукопису в першій строфі. (Поет майстерно використовує звукопис у першій строфі: ри ро оро єре ро ер оро ра, за допомогою чого відтворюються й звукова наповненість, і плинність картин вересневих днів, яку завершує ключ журавлів, що линуть у небі над чудовою осінньою землею)

✵ Яка роль наказових форм дієслів, що використовуються в другій строфі? Хто є уявним адресатом? (Уявний адресат — вічний учень, якому «негоже не шанувати визнаних взірців». Ці дієслова пов'язують смислову організацію тексту в цілість)

✵ Прочитайте риторичне запитання. Чому воно є кульмінацією ліричного сюжету? («Бо хто ж твоїй науці допоможе // На певний шлях ступити з манівців?». Ці рядки викликають найсильніші емоції, є емоційною домінантою)

✵ Яка ж ідея твору? (Возвеличення краси природи і гармонії людської душі, внутрішньої урівноваженості і зрілості людини)

✵ Над чим поет змушує задуматись читача? (У маленькій (дві строфи) поезії «Вчись у природи творчого спокою» утверджується філософська думка про те, що взірцем для творчої людини має бути природа. Тільки в її «творчому спокої» все досконале й гармонійне, тому у творі звучить заклик шанувати «визнаний взірець» — природу. Євген Плужник ніби втікав від дійсності, заглиблюючись у свій власний світ, але прагнув і нащадкам передати думку про те, що все минеться, а людина все одно буде бажати гармонії з довколишнім світом)

4.2. Словникова робота

Усвідомлення зовнішнього спокою, урівноваженості — це ознаки душевного стоїцизму.

Стоїцизм (грец. sto — портик (галерея з колонами в Афінах, де Зенон, засновник Стої, навчав філософії)) — філософське вчення, згідно з яким світ-космос перебуває в нескінченній пустоті, будучи живим сферичним тілом, розумною істотою, що організовує всі свої частини в доцільно упорядковане ціле. Долю окремого тіла, за стоїцизмом, визначає його природа, що доцільно включається у всезагальну природу. Найважливішим своїм завданням стоїцизм вважав обґрунтування міцної і розумної основи морального життя людини, яку вбачав у подоланні пристрастей, силі духу, що виявляється в підпорядкуванні своїй долі. Основними чеснотами стоїка було проголошено стійкість, твердість у житті.

4.3. Ідейно-художній аналіз

Тема: взірець для творчої людини — природа, у якій усе гармонійно поєднане, включене в життєвий коловорот.

Ідея: захоплення красою навколишнього світу і біль з приводу відсутності душевної гармонії, заклик шанувати природу, тому що все минеться, а людина все одно буде бажати гармонії з довколишнім світом.

Основна думка: людині притаманно сумніватися, помилятися. Тому і потрібно вчитися у природи, прислухатися до свого серця, своєї натури як частки цієї природи. І вірити, мати якісь ідеали, співзвучні загальнолюдським, щоб не схибити, не піти манівцями.

Жанр: пейзажна лірика.

Римування: перехресне.

Віршовий розмір: ямб.

Художні особливості твору:

порівняння — як від озер, порослих осокою;

інверсія — дні вересневі;

риторичні запитаття: Хто ж твоїй науці допоможе / На певний шлях ступити з манівців?

5. Розповідь учителя

Не побачила світу третя книга віршів Є. Плужника «Рівновага» (1933). Рукопис її зберігся завдяки дружині письменника та був вивезений за кордон і надрукований там через 12 років після смерті поета, а тепер основні вірші з неї надруковані у «Вибраних поезіях». Є. Плужник — син свого часу. Він, попри всі перешкоди, ішов до осягнення мудрості віку. Шкода, що передчасна смерть спинила його «на повороті до мети». Вірш, що ввійшов до збірки «Рівновага», — «Ніч… а човен — як срібний птах!..» — це мариністично-символічна поетична мініатюра, сповнена неоромантичного світовідчування. Вона нагадує симфонію, у якій почуття ліричного героя й морські краєвиди зливаються в один візерунок, характеризують макрокосмос і мікрокосмос душі ліричного героя, його бунтівливу вдачу.

6. Робота над поезією «Ніч… а човен — як срібний птах»

6.1. Виразне читання поезії учителем

6.2. Інтерактивний метод «Мікрофон»

Продовжте речення: «Мене у цій поезії вразило.»

6.3. Бесіда з елементами дискусії

✵ Чим саме поезія Є. Плужника споріднюється із поезіями романтиків? (Пафосом пошуку, неспокою, захопленням гармонією космічної сфери й морської стихії)

✵ Яким новим змістом наповнює митець образ човна? (Човен уподібнюється до срібного птаха, стає другим «я» митця)

✵ Доведіть, що у вірші Є. Плужника конкретна картина ночі на човні поєднується з алегоричною.

✵ Перечитайте поезію, зверніть увагу на розділові знаки. Яку роль відіграє кількаразове вживання трьох крапок? (За допомогою трьох крапок автор передає глибоке внутрішнє хвилювання ліричного героя)

✵ Визначте тему та ідею поезії. (Тема — зображення чарівної картини місячної ночі над рікою; ідея — висвітлення гармонійного поєднання різних вимірів, граней буття, мікрокосму і макрокосму)

✵ До якого виду лірики належить цей вірш? (Філософсько-пейзажна)

6.4. Ідейно-художній аналіз

Тема: відтворення врівноваженості душевного стану ліричного героя, мотиву туги за минущістю краси, щирих особистих почуттів людини, пов'язаних із роздумами про те, що людське життя сповнене радості, гармонії, а подекуди — непевності й смутку.

Ідея: возвеличення любові до всього, що пов'язано з людським життям, вибором людиною життєвого шляху, глибокого зачарування красою світу.

Основна думка: світ такий глибокий і незбагненний, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити: «О, який же прекрасний ти, Світе єдиний».

Жанр: філософська лірика.

Римування: перехресне.

Художні особливості твору:

образи-символи: образ човна — символ людської долі, що несеться по хвилях життя, передає глибоке зачарування красою світу;

метафори: горять світи, не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне! (абстрактне, переносне значення, метафора, що може означати і людське життя, і вибір шляху людиною, і мрію);

полісиндетон (накопичення у фразі великої кількості сполучників з метою підкреслення роздумів ліричного героя про глибину й незбагненність світу):

І над нами, й під нами горять світи.

І внизу, і вгорі глибини.

епітети: по сяйних світах, малий ненадійний човне;

порівняння: човен — як срібний птах;

інверсія: світе єдиний;

риторичне звертання:

Не спіши, не лети по сяйних світах,

Мій малий ненадійний човне!

О, який же прекрасний ти,

Світе єдиний.

риторичні оклики:

Що слова, коли серце повне!

Ніч… а човен — як срібний птах!

Попри те, що у творах Євгена Плужника відображено врівноваженість душевного стану ліричного героя, часто відчувається мотив туги за минущістю краси. Цією думкою наповнений вірш «Ніч… а човен — як срібний птах!..» Поезія нагадує про те, який прекрасний світ. Образ малого ненадійного човна, що летить по річці, «як срібний птах», символізує людське життя, сповнене радості, гармонії, а подекуди — непевності й смутку. Мить і вічність у чуттєвому, образному вираженні знайшли в цій поезії найяскравіше втілення.

У вірші Є. Плужника конкретна картина ночі на човні поєднується з алегоричною, з глибоким підтекстом. Зачаровує порівняння «човен — як срібний птах» (конкретне значення) і тут же — «не спіши, не лети по сяйних світах, Мій малий ненадійний човне!» (абстрактне, переносне значення, метафора, що може означати і людське життя, і вибір шляху людиною, і мрію). Ліричний герой розуміє глибину й незбагненність світу, але в цьому його краса й привабливість, те, заради чого варто жити.

Виражальні засоби поетичної мови Євгена Плужника урізноманітнюються, його лексика легка, рухлива, точна, рима свіжа, ловлена на слух, рядок елегантно зупиняється, наче замирає у високості, щоб вибухнути вражаючим смисловим акцентом.

7. Опрацювання поезії «Річний пісок…»

7.1. Читання поезії

7.2. Бесіда

✵ Про що цей вірш?

✵ Які емоції передає автор через цю поезію? (Вірш проникнутий жалем за далеким, але бажаним коханням. Ліричний герой, споглядаючи осінній пейзаж, пригадує хвилини, проведені з коханою. Розлука лягла між двома закоханими, але тут, на тлі чарівної і трохи сумної природи, все, здається, завмерло. Вірш ніби зупиняє час, залишаючи в серці героя спогад про відбиток того милого сліду — такого малого й такого великого водночас (адже за ним — усе кохання, люба дружина, подружнє життя). Вірш Є. Плужника «Річний пісок слідок ноги твоєї.» передає особисті почуття ліричного героя, спогади про кохання, які не стираються з пам'яті, і філософські роздуми про сенс життя, про велике мале в ньому. Кохання — це те велике, чим варто дорожити, що треба берегти. Досить похмурий пейзаж («ріденький ліс», безлюддя, «мертвий лист») натякає на складні життєві обставини ліричного героя, на те, що він у розлуці з близькою людиною. І це додає його спогадам нотку трагічності, болючого щему, жалкування за тим, що головні слова, можливо, так і не були сказані)

7.3. Аналіз твору

✵ Визначте жанр поезії. (За жанром ця поезія нагадує класичну любовну елегію)

✵ На основі чого побудовано елегію? (Елегія будується як спогад-рефлексія)

✵ Який образ обожнюється ліричним героєм, стає особливо дорогим і рідним. (Образ коханої)

✵ Які два часові пласти буття й протилежні душевні стани героя перетинаються у творі? (Недавні щасливі дні й піднесені почуття, які він пережив тоді, коли поряд із ним була кохана, й жаль, душевний біль за неповоротно втраченим відчуттям краси, гармонії у світі та душі)

✵ Доведіть, що конкретно-предметний образ «слідок ноги» милої набуває символу. (В уяві ліричного героя конкретно-предметний образ «слідок ноги» милої набуває символу, бо стає «великим», тобто дорогим, неповторним, як слід богині, самого життя. Це символ вічної краси й кохання, який бентежитиме душу завжди)

✵ Проаналізуйте почуття й настрій ліричного героя. (Ліричний герой Є. Плужника занурюється у світ душевних переживань, у психологічні переливи, в уяві звертаючись до коханої, ведучи з нею розмову, мов сповідаючись їй)

✵ Яку роль відіграє опис природи в поезії? (Ліричний сюжет розгортається на тлі мальовничої природи, яка відтінює душевні почуття й сум'яття героя)

✵ Зачитайте рядки, які є філософськими роздумами над плинністю і вічністю буття. («Бо я дивлюсь і бачу: все навіки // На цій осінній лагідній землі, // твій слідок малий — такий великий, // Що я тобі й сказати б не зумів!»)

Тема: зображення особистих почуттів ліричного героя, спогадів про кохання, які не стираються з пам'яті, філософських роздумів про сенс життя, про велике мале в ньому.

Ідея: возвеличення великого почуття кохання, яке робить людину щасливою.

Основна думка: кохання — це те велике, чим варто дорожити, що треба берегти.

Жанр: інтимна лірика.

Римування: перехресне.

Віршовий розмір: ямб.

Художні особливості твору:

метафори: тремтить ріка, хилиться ріденький ліс, не заблукають з хуторів лелеки, спокій стереже мене;

епітети: друже мій єдиний, а далекий, мертвий лист, ласкаві вересневі феї, на осінній лагідній землі;

порівняння: немов ласкаві вересневі феї спинили час;

риторичне звертання: о друже мій єдиний, а далекий;

риторичні оклики:

Який тут спокій стереже мене!

І твій слідок малий — такий великий,

Що я тобі й сказати б не зумів!

Отже, за досить коротке творче життя Євген Плужник встиг сказати дуже багато, а це і є ознака талановитості майстра. Певним підсумком його поетичної творчості можна вважати рядки зовсім коротенької поезії на останній сторінці збірки «Рівновага»:

Суди мене судом твоїм суворим, Сучаснику!

Нащадки безсторонні

Простять мені і помилки, й вагання,

І пізній сум, і радість передчасну,

Їм промовлятиме моя спокійна щирість.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Проведення тестового опитування

1. Роздуми ліричного героя про те, що людське життя для історії — це тільки мить, для людини — це радощі й страждання, і про них навряд чи напишуть майбутні історики, звучать у поезії Плужника

А «Для вас, історики майбутні»

Б «Річний пісок, слідок ноги твоєї…»

В «Ніч… а човен — як срібний птах!..»

Г «Вчись у природи творчого спокою…»

2. Хто є адресатами болючих рядків?

Для вас,

Наш біль — рядки холодних слів!

О золоті далекі будні

Серед родючих вільних нив!

А історикі майбутні

Б сучасний авторові читач

В митці

Г майстри художнього слова

3. Установіть вид римування у строфі

Якийсь дідок нудний напише, —

Війна і робітничий рух.

О, тихше!

— Біль не вщух!

А перехресне

Б суміжне

В кільцеве

Г білий вірш

4. Філософська думка про те, що взірцем для творчої людини має бути природа, утверджується у поезії

А «Для вас, історики майбутні»

Б «Річний пісок, слідок ноги твоєї…»

В «Ніч. а човен — як срібний птах!..»

Г «Вчись у природи творчого спокою…»

5. Поезія «Річний пісок, слідок ноги твоєї…» — взірець

А пейзажної лірики

Б громадянської лірики

В інтимної лірики

Г філософської лірики

6. Прочитайте уривок поезії Є. Плужника

Не заблукають з хуторів лелеки, —

Хіба що вітер хмари нажене…

О друже мій єдиний, а далекий.

Який тут спокій стереже мене!

Твір написано:

А хореєм

Б ямбом

В дактилем

Г анапестом

7. Визначте художньо-виражальний засіб, використаний Плужником у фрагменті

Мудро на землі.

Як від озер, порослих осокою.

Кудись на південь линуть журавлі.

А метафора

Б епітет

В порівняння

Г риторичне запитання

8. Ознаки душевного стоїцизму

А усвідомлення зовнішнього спокою, урівноваженості

Б усвідомлення краси природи

В усвідомлення національної свободи

Г усвідомлення свободи слова

9. Ліричний герой поезії «Річний пісок, слідок ноги твоєї…», споглядаючи осінній пейзаж, пригадує

А хвилини, проведені з коханою

Б відпочинок на березі ріки

В літній вечір

Г на березі ріденький ліс.

10. Яку думку передає Плужник у строфі?

Вір і наслідуй. Учневі негоже

Не шанувати визнаних взірців,

Бо хто ж твоїй науці допоможе

На певний шлях ступити з манівців?

А світ такий глибокий і незбагненний, але в цьому його краса й привабливість

Б кохання — це те велике, чим варто дорожити, що треба берегти.

В людське життя — це живий біль, жива рана, і не треба її ятрити порожніми фразами.

Г потрібно і вчитися у природи, прислухатися до свого серця, своєї натури як частки цієї природи, щоб не схибити, не піти манівцями.

11. Установіть відповідність між наведеними рядками і назвою твору Євгена Плужника

1 Вір і наслідуй. Учневі негоже

Не шанувати визнаних взірців,

Бо хто ж твоїй науці допоможе

На певний шлях ступити з манівців?

А «Для вас, історики майбутні»

Б «Річний пісок, слідок ноги твоєї…»

В «Ніч… а човен — як срібний птах!..»

Г «Вчись у природи творчого спокою…»

2 Немов ласкаві вересневі феї

Спинили час, — і всесвіт не тече…

І навіть цей слідок ноги твоєї

Вже не хвилює серця і очей…

3 І над нами, й під нами горять світи…

І внизу, і вгорі глибини…

О, який же прекрасний ти,

Світе єдиний.


4 Забудь про ті натхненні свята.

Що в них росила землю кров!

Мовчи, мовчи, душе підтята,

— Агов!


Відповідь: 1-Г, 2-Б, 3-В, 4-А.

12. Установіть відповідність між наведеними рядками і художньо-виражальним засобом, використаним Є. Плужником у фрагменті

1 І твій слідок малий — такий великий,

Що я тобі й сказати б не зумів!

2 Не заблукають з хуторів лелеки, —

Хіба що вітер хмари нажене…

3 Ніч… а човен — як срібний птах

(Що слова, коли серце повне!)

4 О, золоті далекі будні

Серед родючих вільних нив!

А метафора

Б оксиморон

В порівняння

Г епітет

Відповідь: 1-Б, 2-А, 3-В, 4-Г.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

Лірика Є. Плужника наповнена внутрішнім горінням і відзначається філігранною витонченістю думки й почуття, образів і жанрових форм. Його поетичний словник і тропи, на перший погляд, «прості», уживаються звичайні поняття, але за цією звичайністю постає конденсована сила образів, експресія почуттів. Мистецька довершеність досягається своїм баченням світу й людини у ньому, внутрішньою цілісністю переживань та напруженістю думок, що, немов вулкан, виштовхують хвилями спресовану енергію, вольовий порив, які концентричними колами розгортаються в художньому світі митця. М. Бажан поетичну творчість цього поета відніс до найбільших і найдорожчих духовних цінностей української літератури XX ст.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити напам'ять одну з поезій Євгена Плужника (на вибір).

Порівняти пейзажну лірику Є. Плужника та поезії П. Тичини «З кримського циклу».

Творчий рівень. Написати есе на тему «Євген Плужник — найвидатніший митець національного відродження».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.