Усі уроки української літератури 11 клас ІІ семестр - А. М. Гричина 2019

Урок № 45 - Контрольна робота № 3. Контрольний класний твір (есе) за доробком Є. Маланюка, I. Багряного, О. Довженка, О. Гончара
Воєнне лихоліття. Українська література 1940-1950 рр

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Багряний Іван
Гончар Олесь
Довженко Олександр
Маланюк Євген

Мета (формувати компетентності): предметні: вдосконалення вмінь учнів писати твори (есе) на основі систематизованих та узагальнених знань за доробком Є. Маланюка, Івана Багряного, О. Довженка, Олеся Гончара; ключові: уміння вчитися: розвиток творчих здібностей учнів, уміння послідовно викладати свої думки, робити висновки, наводити відповідні аргументи; загальнокультурну: розвиток логічного мислення, пам'яті, прищеплення інтересу до наслідків власної праці; громадянську: виховання почуття пошани до творчості письменників, культурного минулого України.

Тип уроку: урок контролю знань, умінь та навичок.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Емоційна налаштованість учнів на виконання роботи «Я бажаю…», «Я впевнений…», «Я зможу виконати роботу, оскільки…»

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бліцопитування

1. Що таке есе? (Самостійна творча письмова робота, прикметною ознакою якої є особистісний характер сприймання проблеми та її осмислення, невеликий обсяг, вільна композиція, невимушеність та емоційність викладу)

2. Які ви знаєте види есе? (Вільне: невеликий обсяг (7-10 речень); вільна форма і стиль викладу; довільна структура; обов'язкова вимога: наявність позиції автора; Формальне: дотримання структури тексту, наявність відповідних компонентів (тези, аргументи, приклади, оцінювальні судження, висновки); обґрунтування (аргументування) тези)

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

W. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

Що таке твір (есе)? Це неповторна індивідуальність людини, її мислення, творче натхнення. Кожний має право висловити власне бажання, судження щодо теми, роботи. Написати твір (есе) — значить мати можливість глибоко пройнятися його темою, виважено і ґрунтовно надати вичерпне своє бачення проблеми, спираючись на знання життєвої долі митця, його героїв.

Тож викладаючи свої думки у письмовій формі, пам'ятайте, що вони не претендують на вичерпне трактування теми, висловлюйте суб'єктивну думку. Нехай цей вид діяльності принесе вам насолоду, гарний настрій і бажання творити цікаве, корисне.

2. Вимоги до формального есе (методичні рекомендації)

1. Обсяг — 1-2 сторінки тексту (800-1000 слів).

2. Есе повинно сприйматися як цілісний твір, ідея якого зрозуміла й чітка.

3. Кожен абзац есе розкриває одну думку.

4. Необхідно писати стисло і ясно. Есе не повинно містити нічого зайвого, має нести лише інформацію, необхідну для розкриття ідеї есе, власної позиції автора.

5. Есе має відрізнятися чіткою композиційною побудовою. Бути логічним за структурою. В есе, як і в будь-якому творі, повинна простежуватися внутрішня логіка, що визначається, з одного боку, авторським підходом до обговорюваного питання, а з іншого — самим питанням. Необхідно уникати різних стрибків від однієї ідеї до іншої, думка має розкриватися послідовно.

6. Есе повинно засвідчити, що його автор знає й осмислено застосовує теоретичні поняття, терміни, узагальнення, ідеї.

7. Есе повинно містити переконливе аргументування порушеної проблеми.

Структура есе

1. Вступ — обґрунтування вибору теми.

2. Основна частина — теоретичні основи обраної проблеми й виклад основного питання. Ця частина припускає розвиток аргументації й аналізу, а також обґрунтування їх, виходячи з наявних даних, інших аргументів і позиції.

3. Висновок — узагальнення й аргументовані висновки до теми. Підсумовує есе або ще раз вносить пояснення, підкріплює зміст і значення викладеного в основній частині.

3. Написання есе на одну із запропонованих тем

Наперекір усьому, навіть смерті, кохання живе (за творчістю Олеся Гончара).

Війні — «ні!», бо немає нічого трагічнішого, ніж розстріляне убите прекрасне людське почуття (за творчістю Олеся Гончара).

Доля України та українців за романом І. Багряного «Тигролови».

Сміливі завжди мають щастя (за романом І. Багряного «Тигролови»).

Органічна єдність людини і природи у творах Олександра Довженка.

Повернення творчості Євгена Маланюка на Україну.

Україна — центральний образ лірики Євгена Маланюка.

Історична доля української нації у творчості Олександра Довженка.

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Заключна бесіда

✵ Яку тему ви обрали? Чому?

✵ Яку тему твору запропонували б самі?

✵ З яким настроєм ви писали роботу?

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення до семінару.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.