Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011

Контрольна робота № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Плужник Євген
Рильський Максим
Тичина Павло

Тема. Контрольна робота* № 1. «Вступ. Творчість П. Тичини, М. Зерова, М. Рильського, Є. Плужника». Тестування

Мета: виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати зв'язне мовлення, пам'ять, уміння аналізувати ліричні твори, висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх цитатами з тексту; виховувати кращі людські якості.

Очікувані результати: учні знають вивчений навчальний матеріал, уміють аналізувати поетичні твори, висловлювати в письмовій формі свої думки та почуття, що виникли при читанні творів, пов'язувати їх із власним життєвим досвідом.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

* Тут і далі вчитель може використати видання: В. В. Паращич. Українська література. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень: Комплексний зошит для контролю знань. — Х. : Вид-во «Ранок», 2011.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ.

ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

✵ Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

✵ Виконання учнями контрольної роботи.

— Варіант І

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

1 П. Тичина

А «Київ — традиція»

2 М. Зеров

Б «Молюсь і вірю…»

3 М. Рильський

В «Річний пісок.»

4 Є. Плужник

Г «Розстріляне безсмертя»


Д «Одчиняйте двері.»

X 1Д 2А 3Б 4В

2. Є. Плужнику не належить поезія:

А «Для вас, історики майбутні…»;

X Б «Запрошення»;

В «Вчись у природи творчого спокою…»;

Г «Річний пісок…».

3. В українській літературі 1920-1930-х років активізувалися проблеми:

А природи і людини, екології;

Б землі і волі, прав селянства;

X В митця і влади, свободи творчості;

Г сім’ї та шлюбу, кохання.

4. Продовжіть речення: Кларнетизм — це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії М. Зерова або М. Рильського.

6. Поясніть поняття «деструкції класичної форми» на прикладі поезії М. Семенка.

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть судження про «вітаїстичність» української поезії 1920-х років.

Б Напишіть твір на тему «Зовнішній спокій, урівноваженість як ознака душевного стоїцизму, опірності несприятливим життєвим обставинам у творчості Є. Плужника».

Варіант ІІ

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Установіть відповідність між прізвищами авторів та їхніми творами.

1 П. Тичина

А «Київ — традиція»

2 М. Семенко

Б «Бажання»

3 М. Рильський

В «Солодкий світ!..»

4 Є. Плужник

Г «Ви знаєте, як липа шелестить…»


Д «Вчись у природи творчого спокою…»

X 1Г 2Б 3В 4Д

2. Вірш, що не належить П. Тичині, — це:

А «Арфами, арфами…»;

X Б «Місто»;

В «Одчиняйте двері…»;

Г «Пам’яті тридцяти».

3. Починаючи з 1930-х років, в українській літературі домінував літературний напрям:

А модернізм;

X Б соцреалізм;

В постмодернізм;

Г символізм.

4. Продовжіть речення: Експресіонізм — це…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Зробіть короткий аналіз вивченої напам’ять поезії Є. Плужника.

6. Розкажіть про змістову новизну урбаністичної лірики М. Семенка.

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Висловіть судження про майстерність, філософічність поетичного самовираження «неокласиків» М. Зерова, М. Рильського.

Б Напишіть твір на тему «Безсмертя «розстріляного відродження» української поезії 1920-1930-х років».

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні на уроці найскладнішим для мене було…