Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011

Б. -І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів

Всі публікації щодо:
Антонич Богдан-Ігор

Тема Б. -І. Антонич. Аполітичність, наскрізна життєствердність, метафоричність і міфологізм поезії. Екзотика лемківського краю в контексті вселюдських мотивів

Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художнє багатство та естетичну красу поезій Антонима; поглиблювати вміння визначати головні мотиви, ідеї, художні засоби, коментувати їх, давати власну оцінку; виховувати життєлюбство, любов до поезії, естетичний смак.

Очікувані результати: учні знають поезію митця, вміють характеризувати в цілому, аналізувати окремі твори, визначати риси індивідуального стилю митця, висловлювати власні враження від віршів поета.

Обладнання: портрет письменника, видання творів, ілюстрації до них, словники.

Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

✵ Вступне слово вчителя.

«В сонцехвальній поезії Антонича ми відчуваємо й українську літературну традицію, і рівняння поета на світові досягнення в мистецтві, яке люди, що не можуть жити без ярликів, назвали мистецтвом біологізму. Антонич, одначе, настільки оригінальний, що порівнювання його з іншими поетами при допущенні найменшої необережності може обернутися глумом. Дозволимо собі лиш на одну заувагу, підказану самим поетом: одним з його літературних учителів був родоначальник нової американської поезії. «Тобі хвала, сивобородий міністре республіки поетів, Уолте Уїтмене, що навчив ти мене молитися стеблинам трави, — говорив Антонич. — В корчмі «під романтичним місяцем», п’ючи палючу і похмільну горілку мистецтва, разом з тобою звеличую найтайніше і найдивніше явище: факт життя, факт існування».

Сума вражень життя, що лежить в основі будь-якої творчості, поводиться з Антоничем так, що ми в ідеалі його природи пізнаєм його психічний феномен. Ми пізнаєм велетенську здатність людської душі входити в таємниці природи, відчувати інтелектуальну впокореність перед її величністю і разом з тим світло і височизну розуму перед ницою байдужістю й темрявою природи. Антонич увесь час ніби шукає в собі поєднання цих протилежних властивостей інтелекту.

Антоничева поезія — це негаснучий перстень життя, який передаватимуть із покоління в покоління здивовані читачі, щоб зачудування сонцем і людиною не пропало ніколи».

(Дмитро Павличко)

— Чи згодні ви з такою оцінкою поезій Б. -І. Антонича — поміркуємо на уроці.

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

✵ Опрацювання таблиці.

РОЗВИТОК ЛІТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕСУ В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (до 1939 року)

Види літератури

Стилі

Тематика, мотиви

Проблематика

Поезія
Проза
Історична проза
✵ Завдання учням.

Складіть «паспортну анкету» Б. -І. Антонича (роки, місце народження, батьки, освіта, фактори формування як поета та громадянина, назви збірок,

жанри, в яких писав, захоплення, громадська робота і т. ін.).

ІІІ. ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

✵ Повідомлення учня.

(Учень розповідає про лемків та їхню долю.)

✵ Виразне читання поезії Б. -І. Антонича «Автопортрет».

Обмін враженнями щодо прочитаного.

— Який загальний настрій, тональність поезії?

— Як епіграф перегукується з основною думкою твору? (Ключові слова — «захоплений у життя».)

— Які вірування відбиваються у творі? (Язичницькі.)

— У чому знаходить відгук у вірші Антонича антична традиція? (У Діонісійському світобаченні.)

✵ Виразне читання поезії Антонича «Вишні». Обмін враженнями щодо прочитаного.

✵ Коментар учителя.

Вишня — символічне для українців дерево. Про нього складено багато пісень, балад, на його гілочках ворожили: ставили гілочку взимку в хаті й чекали, щоб зацвіла, пророкуючи дівчині швидке щасливе заміжжя, а родині — врожай та добробут. Вишневий сад — це й окраса сільського подвір’я, й ознака заможності, потягу господарів до краси.

Образ вишні — архетип рідної оселі, краю, України — до вершин національної символіки підніс у поезії «Садок вишневий коло хати» Т. Г. Шевченко.

У тогочасній ліриці, особливо авангардистській, традиційні символи вважалися застарілими, такими, що не відповідають урбаністичному світові. Але в митця була інша думка, і він звичним образам надав нового звучання, свіжості.

✵ Словникова робота.

Архетип — прообраз, закорінений у глибинах колективної свідомості.

Символ — художній образ, який умовно відбиває певну думку, ідею, почуття, поняття.

✵ Опрацювання таблиці.

Заповніть таблицю, виписавши образи поезії, пояснивши їхнє значення та визначивши художні засоби їх творення.

ОБРАЗИ ПОЕЗІЇ «ВИШНІ»

Образ

Значення

Художній засіб

Антонич — хрущ

Ліричний герой відчуває себе скромним малим створінням, невіддільним від природи, яку оспівав Шевченко. Підкреслюється спадкоємність поколінь

Метаморфози

Україна

Пряме значення, рідний край, у який разом з автором залюблений ліричний герой

Епітети, інверсія, поетичне звертання

Вишні

Символічне значення рідного дому, краю, батьківщини, природи; образ має життєрадісний, життєстверджуючий пафос

Символ, епітети, інверсія, метафора

✵ Виразне читання поезії «Зелена євангелія». Обмін враженнями щодо прочитаного, словникова робота.

Морелі — абрикоси.

Дзбан — глечик.

✵ Творча робота.

Складіть «логічно-асоціативний кущ» поезії.

✵ Коментар учителя.

Як ми знаємо, у віруваннях лемків, предком яких вважав себе Антонич, перепліталися язичництво та християнство. Тому поет, вживаючи християнську лексику (євангіліє — грец. добра, радісна звістка), по-язичницькому славить сонце, землю, і всім на ній поклоняється, захоплюється красою й передає її нам за допомогою порівнянь, епітетів, асоціативно-логічних рядів, гри слів (омофони сонце — сон цей), окличних риторичних речень.

✵ Виразне читання поезії Антонича «Дороги». Обмін враженнями щодо прочитаного.

✵ Опрацювання таблиці.

Заповніть таблицю, визначивши типи поетичних образів вірша.

Див. с. 134.

ТИПИ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ ВІРША

Слухові образи

Нюхові (одоративні) образи

Зорові образи

Зашуміла трава, розспівалися цвіркуни дінь-дзелень

Пахуча конюшина

Розгорнулась земля, простелилась трава, небо, пшениця над нами, безкрай, далеч іскриться, голубінь, золотавість і зелень, вода і криниця, місяць мідянорогий

✵ Евристична бесіда.

— У чому незвичайність стилістики поезії? (Повтори, перелічення, вигуки, подані в дужках як вставні конструкції.)

— Визначте центральний образ вірша? (Дорога, метафорично- життєва дорога.)

— Яким розміром написаний вірш?

(Трьохстопний анапест зі зміною ритму в другому рядку; рима перехресна, жіноча.)

— Яка ідея твору? (Дорога життя простеляється «юним під ноги, вона сповнена привабливості й таємниць, треба лише пройти її, не схибити, побачити її красу й досконалість.)

✵ Виразне читання поезії «Різдво». Обмін враженнями щодо прочитаного.

✵ Завдання пошуково-дослідницького характеру.

Знайдіть у поезії «Різдво» риси двовір'я.

РИСИ ДВОВІР'Я В ПОЕЗІЇ «РІЗДВО»

Християнство

Язичництво

— Біблійна легенда про народження Христа в печері.

— Народження Сина Божого привітали волхви, пастухи, принесли подарунки

— Бог народився на санях в лемківському містечку.

— Лемки в крисанях принесли місяць круглий.

— У долоні Матері Божої — місяць — золотий горіх (язичницький місячний знак)

✵ Коментар учителя.

Біблійні міфи письменник переосмислює в пантеїстичному ключі; екзотичні образи рідного йому лемківського краю ніби зближують небесне й земне, наповнюючи буття радістю, вірою у вселюдську мудрість. Ця поезія, як і всі інші, викликає багато асоціацій, у кожного читача — свої, але підпорядковані загальнолюдським ідеалам.

✵ Робота зі словником літературознавчих термінів.

Міфологізм — певна пов'язаність із міфами.

Асоціативність — наявність наведеного чи використаного за подібністю до чогось.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Мені сподобалася поезія Антонича…, тому що…

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вміти виразно читати й аналізувати поезії Б. -І. Антонича, два вірші (на вибір) вивчити напам'ять; уміти наводити приклади міфологізму та асоціативності у творах письменників; підготувати повідомлення.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.