Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011

О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення

Всі публікації щодо:
Турянський Осип

Тема. О. Турянський. Поема в прозі «Поза межами болю». Історичний матеріал Першої світової війни як предмет художнього узагальнення

Мета: ознайомити учнів із життям і творчістю письменника, його стильовою манерою, джерелами творчості; викликати інтерес до них; розвивати навички виразного читання напам'ять, сприйняття матеріалу на слух, виділення головного; поглиблювати вміння аналізувати суспільні та літературні події, поняття; виховувати волю до життя, несприйняття анти-гуманних явищ.

Очікувані результати: учні знають матеріал про життєвий і творчий шлях поета, історичні обставини періоду Першої світової війни; вміють визначати жанр «поезії в прозі», тематику та проблематику твору, його особливості.

Обладнання: карта Європи часів Першої світової війни, портрет письменника, видання твору, словники, ілюстративні матеріали до біографії.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ УЧНІВ

✵ Перевірка домашнього завдання.

Розповідь напам'ять віршів Б. -І. Антонича, їх аналіз, наведення прикладів міфологічності та асоціативності в них.

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ

✵ Вступне слово вчителя.

Ім’я О. Турянського, із творчістю якого ми розпочинаємо знайомство, до недавнього часу було мало відомим широкому колу читачів. Між тим, європейська критика зіставляла його «Поза межами болю» з такими творами, як «Вогонь» А. Барбюса, «Червоний сміх» Л. Андреєва, Е. -М. Ремарка та ін., віддаючи перевагу українському письменникові.

Згадаймо ще такі твори, як «Любов до життя» Дж. Лондона, «Старий і море» Е. Хемінгуея, «Воля до життя» О. Довженка. Твір О. Турянського — із цього ряду, бо в ньому йдеться про те, як людина потрапляє в критичну, екстремальну ситуацію і рятує її лише жага життя, сильна воля.

III. СПРИЙНЯТТЯ ТА ЗАСВОЄННЯ УЧНЯМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ; ФОРМУВАННЯ ВМІНЬ ТА НАВИЧОК

✵ Міні-лекція вчителя (або повідомлення учня).

Осип Васильович Турянський народився 22 лютого 1880 року в с. Оглядів Радехівського району, що на Львівщині, в селянській сім’ї. Був найстаршим із восьми дітей. При підтримці сільського вчителя вступив до Львівської української гімназії, згодом закінчив філософський факультет Віденського університету, де й захистив докторську дисертацію.

Перші оповідання письменника побачили світ 1908 року. З 1910-го Турянський викладає українську мову та літературу в Перемишлянській гімназії. Восени 1914-го був мобілізований в австрійську армію і відправлений на сербсько-австрійський фронт, потрапив до полону. Все пережите в таборі для інтернованих на італійському острові Ельбі O. Турянський відтворив у повісті «Поза межами болю» (1917).

Українська література не багата на твори, що осмислюють Першу світову війну (назвемо ще «Записки полоненого» Олекси Кобця, твори В. Стефаника). Повість-поема Турянського, написана в стильовому ключі експресіонізму, є видатним явищем у літературі українського модернізму.

Після повернення з Італії до Відня О. Турянський викладає порівняльне право у Віденському університеті. Останнє десятиліття (19231933) працює в Галичині, займається видавничою та педагогічною діяльністю.

Підірване сербським полоном здоров’я швидко тануло, і 28 березня 1933 року письменника не стало. Через п’ятдесят років стараннями ентузіастів була розшукана могила на Личаківському цвинтарі у Львові, а в Києві видано твори «Поза межами болю. Повість-поема. Син землі. Роман. Оповідання» із передмовою С. Пінчука та вступним словом P. Федоріва.

✵ Робота зі словником літературознавчих термінів.

Експресіонізм (від фр. expression — вираження, виразність), як й імпресіонізм, постав у творчості західноєвропейських художників (Ван Гог, Едвард Мунк, Поль Сезанн, Поль Гоген, Анрі Матісс та ін.). Згодом експресіоністичний стиль засвоює німецька література (С. Георге, Г. Тракль, Ф. Кафка, Б. Брехт тощо), а далі й інші європейські літератури. Для цього стилю характерна зацікавленість глибинними психічними процесами, заперечення як позитивізму, так і раціоналізму, оновлення формально-стилістичних засобів, художньої образності й виразності, часом непоєднуваних між собою, як-от глибокий ліризм і всеохопний пафос, суб'єктивізм і зацікавленість громадянською темою.

Український експресіонізм започаткував В. Стефаник, який від декадентських поезій у прозі перейшов на засади експресіонізму. Класичний експресіонізм утвердив О. Турянський повістю «Поза межами болю». У стильову течію експресіонізму частково вписується творчість М. Куліша («97»), експресіоністичні риси помічаємо у збірці М. Бажана «17-й патруль», а особливо в прозі М. Хвильового, І. Дніпровського, Ю. Липи та Т. Осьмачки.

Поема в прозі — ліро-епічний твір, у якому наявний розгорнутий динамічний, напружений сюжет, використовуються ліричні та епічні засоби у відображенні дійсності, розкривається внутрішній стан героїв, паралельно з образами, що входять у розвиток сюжету, є образ ліричного героя; написаний у прозі.

О. Турянський писав у стилі експресіонізму.

Риси експресіонізму у світовому літературному процесі:

— метою мистецтва проголошувалось спонтанне, вибухоподібне вираження «Я» художника, внутрішній світ якого вважався єдиною реальністю;

— творець не має бути пов’язаний з матеріальним світом, що уособлює хаос, зло;

— свідоме перекручування форм дійсності.

Естетичні принципи експресіонізму:

— тяжіння до абстракцій;

— заміна конкретних персонажів символами (Жінка, Шалений Воїн, Розпач);

— кричущі художні засоби;

— гротеск;

— гіпертрофована емоційність;

— різноманітні ефекти;

— естетизація потворного.

Жанр твору О. Турянського визначається як поема в прозі.

✵ Слово вчителя.

У творі О. Турянського історичний матеріал Першої світової війни використано як предмет художнього узагальнення.

✵ Коротке повідомлення учня.

(Учень розповідає про Першу світову війну.)

✵ Слово вчителя.

Хоча твір і стосується певного історичного періоду, автор вдається до прийому умовності зображення. Події відбуваються поза конкретним часом і простором, тому що порушуються проблеми вічні й загальнолюдські.

✵ Повідомлення учнів.

(Учні розповідають про оповідання Дж. Лондона «Любов до життя» та О. Довженка «Воля до життя».)

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

✵ Бесіда.

— Чи зацікавила вас така тема?

— Яка з проблем вам здалася найактуальнішою?

— Якої ви думки про експресіонізм у літературі?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ уроку

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Мене зацікавило…

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати поему в прозі О. Турянського «Поза межами болю», вміти висловлювати власну думку щодо прочитаного.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.