Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011

Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша Б. -І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Антонич Богдан-Ігор
Багряний Іван
Куліш Микола
Маланюк Євген
Турянський Осип

Тема.

Контрольна робота № 3. «Творчість М. Куліша Б. -І. Антонича, О. Турянського, Є. Маланюка, І. Багряного». Тестування

Мета: актуалізувати, систематизувати й закріпити знання учнів із вивчених тем; виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю й корекції; розвивати пам'ять, навички аналізу літературних творів, зв'язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки та доводити їх, посилаючись на текст; виховувати кращі людські якості, любов до літератури, естетичний смак.

Очікувані результати: учні знають вивчений матеріал, уміють аналізувати твори, характеризувати героїв, висловлювати в письмовій формі власні думки щодо прочитаного, доводити їх за допомогою цитат із творів, складати свої висловлювання.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІ. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

✵ Інструктаж щодо виконання тестів.

✵ Виконання учнями контрольної роботи.

— Варіант І

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Вірш, що належить Б. -І. Антоничу, — це:

А «Під чужим небом»;

X Б «Вишні»;

В «Київ — традиція»;

Г «Пам’яті тридцяти».

2. У. Самчук, Т. Осьмачка, Д. Гуменна, Наталена Королева — це:

X А прозаїки української літератури за кордоном;

Б поети «Празької школи»;

В письменники «великої» України;

Г письменники західноукраїнських земель.

3. Хто з героїв не є персонажем роману І. Багряного «Тигролови»?

А Наталка;

Б Григорій;

X В Уля;

Г Медвин.

4. Доповніть речення.

Сатирична комедія — це…, наприклад….

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Схарактеризуйте образ ліричного героя творів Є. Маланюка (чи образ України в його творах).

6. Напишіть тези (3-4 пункти) на тему «Розвиток літератури ХХ ст. на західноукраїнських землях (до 1939 р.)».

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір на тему «Розвінчання національного нігілізму, духовної обмеженості у творі М. Куліша «Мина Мазайло», висловивши власне ставлення до проблеми.

Б Виходячи з логіки характерів, фактів біографії письменника, продовжіть історію Григорія Многогрішного та Наталки Сірківни з роману І. Багряного «Тигролови».

— Варіант ІІ

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. Вірш, що належить Є. Маланюку, — це:

А «Арфами, арфами…»;

Б «Солодкий світ!..»;

X В «Під чужим небом»;

Г «Для вас, історики майбутні.».

2. С. Гординський, Ю. Липа, О. Теліга, Ю. Клен, О. Лятуринська, Ю. Дараган, О. Ольжич — це:

А поети Західної України (до 1939 р.);

X Б поети «Празької школи»;

В представники еміграційної прози;

Г представники української історичної прози за кордоном.

3. Хто з героїв є персонажем роману І. Багряного «Тигролови»?

X А Многогрішний;

Б Сабо;

В Аренський (або Мазайло, Розсоха);

Г Пшилуський.

4. Доповніть речення.

Поема у прозі — це…, наприклад…

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Схарактеризуйте образ ліричного героя поезій Б. -І. Антонича.

6. Складіть тези (3-4 пункти) на тему «Особливості поезії представників «Празької школи».

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть твір на тему «Сатиричне викриття бездуховності обивателів, що зрікаються своєї мови, культури, родового коріння, у комедії М. Куліша «Мина Мазайло».

Б Виходячи з логіки подій та біографії письменника, допишіть історію, зображену в поемі в прозі «Поза межами болю» О. Ту- рянського, дайте власну оцінку проблемі.

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Найскладніше для мене сьогодні було.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.