Українська література 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень. Плани-конспекти - В. В. Паращич 2011

Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса, О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування

Всі публікації щодо:
Дидактичні матеріали
Гончар Олесь
Стус Василь
Тютюнник Григір
Шевчук Валерій

Тема. Контрольна робота № 5. «Творчість В. Стуса О. Гончара, Гр. Тютюнника, В. Шевчука». Тестування

Мета: актуалізувати й узагальнити вивчене, виявити рівень знань, умінь та навичок учнів з метою контролю й корекції; розвивати пам'ять, зв'язне писемне мовлення, вміння висловлювати власні думки й обґрунтовувати їх, аналізувати художні твори; виховувати любов до літератури, повагу до митців, загальнолюдських цінностей.

Очікувані результати: учні знають навчальний матеріал, що вивчався, вміють аналізувати тематику та проблематику творів, характеризувати образи, розкривати у письмових висловлюваннях проблемні питання із залученням літературного матеріалу та власних спостережень.

Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.

Тип уроку: контроль і корекція знань, умінь та навичок.

Хід уроку

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ШКОЛЯРІВ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

II. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

✵ Інструктаж щодо виконання тестових завдань.

✵ Виконання учнями контрольної роботи.

— Варіант I

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. У якому вірші В. Стус закликає: «не спиняйся, йди. То — шлях правдивий. Ти — його предтеча»?

А «Господи, гніву пречистого…»;

Б «О земле втрачена, явися…»;

В «Мені зоря сіяла нині вранці…»;

X Г «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе…».

2. Дім на горі з однойменного роману-балади В. Шевчука — це символ:

X А фортеці духовності;

Б сімейного щастя;

В недосяжної вершини;

Г основи світобудови.

3. У стильовій манері О. Гончара визначальними є риси:

А бароко;

X Б романтизму;

В символізму;

Г постмодернізму.

4. Продовжіть речення. Бароко — це …

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Розкрийте образ «миті щастя» (на основі новели О. Гончара «За мить щастя»).

6. Як по-новітньому трактує тему «любовного трикутника» Гр. Тютюнник у новелі «Три зозулі з поклоном»?

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть есе або зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Стуса «Мені зоря сіяла нині вранці…».

Б Напишіть твір-роздум на тему «Високий сенс почуття любові в житті людини» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

Варіант II

Початковий та середній рівні

(Кожна правильна відповідь — 1 бал.)

1. «Де я не стоятиму — вистою», — говорить ліричний герой поезії В. Стуса:

А «Мені зоря сіяла нині вранці…»;

X Б «Господи, гніву пречистого…»;

В «О земле втрачена, явися…»;

Г «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

2. Танець героїв новели О. Гончара «Залізний острів» на розпеченій палубі покинутого крейсера несе в собі символіку:

А естетичних чарів мистецтва;

Б відчаю від самотності в сучасному світі;

X В відчуття того, що гуманістичні цінності під загрозою цивілізаційних процесів;

Г краси й сили кохання.

3. У стильовій манері В. Шевчука значною мірою відчуваються риси:

X А бароко;

Б романтизму;

В символізму;

Г постмодернізму.

4. Продовжіть речення. Притчевість — це …

Достатній рівень

(Кожна правильна відповідь — 2 бали.)

5. Розкрийте узагальнений образ любові в новелах Гр. Тютюнника.

6. Визначте провідну думку новели О. Гончара «Залізний острів» та засоби, за допомогою яких вона розкривається.

Високий рівень

(Правильна, змістовна, цікава відповідь — 4 бали.)

7. Виконайте одне із завдань.

А Напишіть есе або зробіть ідейно-художній аналіз поезії В. Стуса «Як добре те, що смерті не боюсь я…».

Б Напишіть твір-роздум на тему «Значення духовності для повноцінного розвитку й утвердження особистості» (за вивченими творами та власними спостереженнями).

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

✵ Інтерактивна вправа «Мікрофон».

— Сьогодні найскладнішим для мене було.

ІV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Підготувати повідомлення.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.