Всі публікації щодо:
Українка Леся

Розробки уроків - Навчання грамоти - Читання 1 клас - ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

БУКВА Юю, ПОЗНАЧЕННЯ НЕЮ СПОЛУЧЕННЯ ЗВУКІВ [йу]. ПОЗНАЧЕННЯ БУКВОЮ Юю ЗВУКА [у] ТА М'ЯКОСТІ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРИГОЛОСНОГО. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРШІВ ЛЕСІ УКРАЇНКИ «ПІСЕНЬКА ВЕСНЯНОЇ ВОДИ», О. ПАРХОМЕНКА «Я МАТУСЮ ДОЖИДАЮ». ПРИСЛІВ’Я - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета: ознайомити учнів з буквою Юю та позначенням нею сполучення звуків [йу] на початку слова і складу, звука [у] та м'якості приголосного; формувати навички злитого читання; виховувати інтерес до слів та їх значень.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Аха-аха-аха — а де ж наша черепаха?

Оня-оня-оня — черепаха наша — соня.

Ів-ів-ів — до весняних теплих днів

Оню-оню-оню — не турбуйте нашу соню.

2. Робота над загадками

✵ Гостроносий і малий.

Сірий, тихий і незлий.

Вдень ховається, вночі

Йде шукать собі харчі.

Весь із тонких голочок…

Як він зветься?.. (Їжачок).

✵ Полотно, а не доріжка,

Кінь біжить сороконіжка. (Потяг)

— Назвіть однакові звуки у словах-відгадках.

— Назвіть голосні у слові їжачок.

— Назвіть початковий звук у словах сірий, як, біжить, голочок, кінь.

— Визначте наголос і кількість складів у словах шукать, вночі, полотно.

3. Читання тексту «Міста України»

Фізкультхвилинка

III. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 120-121)

1. Робота за предметними малюнками і звуковими моделями слів

— Пригадайте, які ми вивчили букви, що позначають по два звуки? (Букви я, ї)

— Які звуки позначає буква я у слові ялинка?

— Які звуки позначає буква ї у слові їжак?

— Які ще слова ви можете згадати, у яких ці букви позначають по два звуки?

— А сьогодні ми вивчимо ще одну букву, яка теж може позначати відразу два звуки. Це буква Юю.

— Назвіть предмети, зображені на малюнках.

— Розглянемо схему слова в’юн. Скільки в цьому слові складів? (Один) А який голосний звук утворює цей склад? Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові в’юн — [вйун].

Щоб дітям краще було чути голосний [у], треба запропонувати їм протягнути перший склад і прислухатися до голосного звука в ньому, а потім зосередити увагу на артикуляції і вимовлянні звука [й] перед голосним [у]).

— Звуки [йу] позначаються однією буквою, яка так і зветься — «ю».

Розгляньте схему слова ключ. Скільки в слові ключ складів? (Один) А який же голосний звук утворює цей склад? (Якщо учням складно відповісти, учитель пропонує вимовити цей склад протяжно, щоб вони мали змогу почути голосний [у].)

— Назвіть тепер послідовно всі звуки в слові ключ — [к л’ у ч]. Поміркуйте і скажіть, як би ми прочитали це слово, якби звук [у] позначили буквою у. (Клуч) Так, для того, щоб звук [л’] був м’який, пишуть букву ю, яка показує, що букву «ел» треба читати м’яко.

2. Аналіз будови, порівняння великої і малої літер Юю. Знаходження місця літери в касі букв

3. «Друкування» букви Юю

✵ «Друкування» букви Юю (великої і малої) в зошитах у клітинку (один рядок). Під час «друкування» учитель пропонує учням читати цю букву (називати), прислухаючись, які звуки вони при цьому вимовляють.

✵ «Друкування» під диктовку складів юр, юч, юн, юс, рю, лю та слів Юрко, Люда.

4. Читання слів у стовпчиках

1) Читання слів, у яких буква «ю» позначає цілий склад. Поділ прочитаних слів на склади. Визначення місця букви «ю» в кожному слові.

— Ви бачите, діти, що в кожному слові буква ю є складом. У таких випадках вона завжди позначає два звуки — приголосний [й] і голосний [у].

2) Прислухайся, які звуки позначає буква «ю» в цих словах.

Любити струмок — дрючок

малювати клуб — ключ

5. Опрацювання вірша лесі українки «пісенька весняної води»

1) Словникова робота над словами «рину», «гребельки».

2) Бесіда.

— Весняна вода. Яка ж вона?

— А ви чули пісеньку весняної води?

— Чи хотіли б ви зараз перетворитися на дзвінкий, веселий, швидкий весняний струмочок?

6. Опрацювання вірша О. Пархоменка «я матусю дожидаю»

— Розкажіть, що ви робите по домашньому господарству.

7. Робота з прислів'ям

— Про кого розповідає прислів’я? (Про дітей працьовитих, охочих до роботи.)

— А про кого можна так сказати у нашому класі?

— Які ще прислів’я про працю ви знаєте?

8. Читання алфавіту на потязі

ІV. ПІДСУМОК УРОКУ

— З якою буквою ознайомилися на уроці?

— Які звуки вона може позначати?