Розробки уроків - Навчання грамоти - Читання 1 клас - ІІ семестр - (за підручником М. С. Вашуленка)

ЗВУК [дж], ПОЗНАЧЕННЯ ЙОГО БУКВОСПОЛУЧЕННЯМ дж. ВІДПРАЦЮВАННЯ ЗЛИТОЇ ВИМОВИ ЗВУКА [дж]. ЗВУКО-БУКВЕНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ. ОПРАЦЮВАННЯ ВІРША Н. ЗАБІЛИ „ДЖМІЛЬ” ТА ОПОВІДАННЯ В. ДУБ „БДЖІЛКА” - БУКВАРНИЙ ПЕРІОД (ПРОДОВЖЕННЯ)

Мета: навчити учнів правильно (злито) вимовляти звук [дж] та позначати його на письмі двома буквами: д, ж; продовжити формувати в учнів уміння аналізувати звуковий і буквений склад слова, розрізняти невідповідність між звуками і буквами; виховувати інтерес до читання.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ПОВТОРЕННЯ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Мовленнєва розминка

Робота над чистомовкою

Жу-жу-жу — по галявині ходжу.

Жі-жі-жі — дуже гострі ножі.

Жи-жи-жи — ти мені допоможи.

Же-же-же — кішка мишку стереже.

2. Гра „Продовж ряд”

Дзот, дзьоб, дзюркіт...

Ґедзь, ґудзик, кукурудза...

3. Робота над загадками. Звуко-буквений аналіз слів-відгадок

• Білі зуби маю,

Та усі ховаю.

Довгі коси маю,

Та не заплітаю. (Кукурудза)

• Який є, таким покаже

І без слів про все розкаже. (Дзеркало)

4. Гра „Третій зайвий”

Дзиґа, дзвін, дзвонар.

5. Гра „жук-буквоїд”

— Вставте букви, яких бракує.

Д.він ..венить ..вінким стр.мочком .ілий день.

6. Читання вірша А. Зарудного „Дзвіночки” та оповідання за Ю. Єтаростенком „Лісовий майстер”

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Ознайомлення з новим звуком. Робота над загадками

• Зимою спить,

Літом бринить,

Понад садами літає,

Солодку росу збирає. (Бджола)

• Не мотор, а гуде,

Не пілот, а летить,

Не гадюка, а жалить. (Джміль)

— Послухайте, як я вимовлю слова бджола і джміль. Який звук є в обох словах? Пригадайте, як ми позначали звуки [дз] і [дз’]. Звук [дж] також позначається на письмі двома буквами: „де” і „же”. В українській мові звук [дж] завжди твердий, і лише перед буквою і вимова [дж] буває пом’якшена.

— Тепер порівняємо кількість звуків і букв у словах бджола і джміль. Чому в слові джміль чотири звуки, але шість букв?

Фізкультхвилинка

IV. РОБОТА ЗА БУКВАРЕМ (с. 138-139)

1. Аналіз звукових моделей слів джміль, бджола, джерело

2. Читання слів у стовпчиках

— Знайдіть слова-родичі та слова з однаковою частиною, але різні за значенням (джем — джемпер); слова, які мають однаковий перший склад.

3. Опрацювання вірша Н. Забіли „джміль” та вірша Л. Костенко. Вправа на швидкісне читання і промовляння

До малюнків діти добирають рядки з віршів.

4. Опрацювання оповідання в. дуб „Бджілка”

1) Читання тексту вчителем.

— Як Василько виручив із біди бджілку?

2) Гра „Бджілки”. Самостійне напівголосне читання оповідання учнями.

— Прочитайте оповідання самостійно і запам’ятайте приказку.

3) Читання тексту учнями „ланцюжком”.

— Чому здивувався Василько?

4) Вибіркове читання.

— Прочитайте речення, в кінці якого стоїть знак оклику.

— Прочитайте речення, в кінці якого стоїть знак питання.

5) Читання оповідання за особами.

V. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого навчилися на уроці?

— Що нового дізналися?