Уроки з літературного читання в 2 класі

II семестр


З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ (продовження)

 

ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 1

 

Урок 54. ТАРАС ШЕВЧЕНКО «ТИХЕСЕНЬКО ВІТЕР ВІЄ...», «ОН ГАЙ ЗЕЛЕНИЙ ПОХИЛИВСЬ...»

Мета: розширити знання учнів про життя і творчість Т. Г. Шевченка; удосконалювати навички правильного, виразного, швидкого читання; збагачувати словниковий запас учнів; розвивати мовлення, критичне мислення, творчі здібності дітей; сприяти національному вихованню учнів.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА

1. Дихальна гімнастика

— Щоб навчитися читати правильно, швидко і виразно, треба розпочати урок із дихальної гімнастики.

— Зробіть довгий глибокий вдих. На видиху вимовляйте звук: о-о-о-о...

— Зробіть довгий глибокий вдих. На видиху вимовляйте склади:

пім-пам-пом-пум-пем-пім;

мам-мом-мум-мім-мем-мим.

2. Робота над скоромовкою

Лінь лежить у Ліни в ліжку,

Каже: «Я посплю тут трішки».

Через неї лежебока

Ледь не відлежала боки.

Н. Становська

3. Розпитування за складовою таблицею

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Конкурс на краще читання з пам’яті вірша Тараса Шевченка «Тече вода з-під явора...».

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Прочитайте акровірш, яке слово виділили?

Ти мусиш нам співця назвати,

Адже умів лиш він один Рабів німих так захищати.

А хто так оспівав, як він,

Садок вишневий коло хати?

Д. Білоус

— То кому присвячений сьогоднішній урок? (Присвячений видатному українському поету, письменнику, художнику — Т. Г. Шевченку.)

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Опрацювання вірша Т. Г. Шевченка «Тихесенько вітер віє...» (с. 57)

1) Вступне слово вчителя.

— Перебуваючи в Санкт-Петербурзі, в 1844 p. Т. Г. Шевченко написав відому поему «Сон».

Послухайте уривок з цього твору.

2) Виразне читання вірша вчителем.

— З якою інтонацією читається вірш? (Спокійно, тихо, розмірено)

3) Словникова робота.

Мріти — тут: ледве виднітися.

Читання стовпчиків слів «луною» за вчителем.

Вітер        віє

степи       мріють

ярами       зеленіють

сторожа    розмовляють

— Що означають слова першого стовпчика? (Назви предметів.)

— Що означають слова другого стовпчика? (Назви дій предметів.)

— Доберіть синонім до слова сторожа. (Охорона)

Фізкультхвилинка

4) Читання вірша учнями.

— З ким автор порівнює тополі?

— Які дерева згадує поет у вірші?

5) Добирання до слів — назв предметів слів — назв дій.

Вітер... (віє)

степи, лани... (мріють)

верби... (зеленіють)

сади... (похилились)

тополі... (стоять,розмовляють)

2. Опрацювання вірша Т. Г. Шевченка «Он гай зелений похиливсь...» (с. 57)

1) Вступне слово вчителя.

— Перебуваючи в засланні, далеко від Батьківщини, Т. Г. Шевченко написав вірш «Якби ви знали, паничі...». У цьому вірші поет згадує своє важке дитинство, оспівує чудову українську природу.

2) Гра «Бджілки».

Самостійне напівголосне читання вірша учнями.

— Яку картину ви уявляєте, читаючи вірш?

— З чим поет порівнює ставок?

— Що говорить про верби?

3) Гра «Збери словосполучення».

Гай           виглядає

верби       похиливсь

ставок      купають

4) Гра «Віднови вірш».

Велику книгу_____ , дорослі й діти

І «Кобзарем» її____ . заповіти

В тім «Кобзареві» зложив , написав

Щоб знали всі:____ й___ . назвав

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— Чого вчать вірші Тараса Шевченка?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити один з віршів Т. Г. Шевченка напам’ять.