Уроки з літературного читання в 2 класі

II семестр


З ЛІТЕРАТУРНОЇ СКАРБНИЦІ (продовження)

 

ПОЕТИЧНА ЗБІРКА 2


Урок 58. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «В НЕБІ ЖАЙВОРОНКИ В'ЮТЬСЯ...»

Мета: дати учням уявлення про творчість Олександра Олеся; вчити правильно, свідомо, виразно читати віршовані твори; виробляти вміння обґрунтовувати свої міркування; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати любов до художнього слова.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. МОВЛЕННЄВА РОЗМИНКА

1. Робота над скоромовкою

Біля баби баба сіла.

Баба бабі бубоніла.

Бубоніла з півгодини

Баба бабі про новини.

2. Робота над чистомовкою

Че-че-че — бабуся калачі пече.

Ча-ча-ча — дай, бабусю, калача.

Па-па-па — розсипана крупа.

Пе-пе-пе — кошеня сліпе.

По-по-по — річка Лімпопо.

3. Слухайте, повторюйте, продовжуйте!

Со-со-со — сонце, сорока, сода, солома.

Са-са-са — сад, сапа, сарай, сачок.

Су-су-су — сум, сумка, сутінки, сушка.

Сі- сі-сі — сітка, сіль, сірка, сівалка.

III. ПЕРЕВІРКА ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ

Учні виконують завдання рубрики «Повтори і пригадай» (с. 59).

IV. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ І МЕТИ УРОКУ

— Сьогодні ми почнемо ознайомлення з творчістю відомого українського поета Олександра Олеся.

Олександр Олесь — псевдонім відомого поета, казкаря, драматурга і перекладача Олександра Івановича Кандиби. Народився він 4 грудня 1878 р. на Сумщині. Батько майбутнього поета походив із чумаків, а мати — з кріпаків. Першою вчителькою хлопчика була мати. Вона в 4 роки навчила сина читати і писати, а в 9 років він написав свій перший вірш. Удома в них був «Кобзар», а поезії з нього хлопчик знав напам’ять. Олександра Олеся називають королем української поезії. 80 композиторів написали понад 200 музичних творів на слова цього митця.

— Послухайте одну з таких пісень.

Звучить пісня «Айстри» (сл. Олександра Олеся, муз. Андрія Селезньова, виконує Андрій Селезньов).

V. СПРИЙМАННЯ Й УСВІДОМЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Робота над загадкою

• Угорі тремтить сіренька цятка

І пісні співає голосні,

Та жаль, що тільки навесні.

Скажи скоріше, без відмовок,

Що за пташка?.. (Жайворонок).

— Вірш, який ми будемо сьогодні читати, Олександр Олесь присвятив цій дивовижній пташці.

2. Виразне читання вірша вчителем (с. 60)

— Яка пора року описується у вірші?

3. Словникова робота

1) Довідкове бюро.

Мла — прозорі випари, рух яких ледве помітний у жаркий день; марево.

2) Читання стовпчиків слів на одному диханні.

Грають               дзвонять

в’ються              заливаються

сміються            щебечуть

виглядають        полохливо

— Назвіть слова з м’якими приголосними звуками.

— Які букви позначають м’якість цих приголосних?

Фізкультхвилинка

4. Робота в парах

Учні в парах читають одне одному вірш.

— З якою інтонацією читається вірш? (Радісно, піднесено, із захопленням)

5. Читання вірша учнями за строфами

6. Аналіз змісту вірша з елементами вибіркового читання

— Прочитайте слова, якими поет описує спів жайворонка, передайте голосом захоплення.

— З чим вітають жайворонки своїми піснями?

— Які квіти полохливо виглядають із землі?

7. Гра «Відшукай риму»

В’ються... (сміються);

день... (пісень);

співають... (вітають);

впали... (сказали);

у млі... (з землі);

диво... (полохливо).

8. Гра «Рибки». Самостійне мовчазне читання тексту Олеся Гончара

— Яку особливість жайворонка описав Олесь Гончар?

— Якими словами?

— Виберіть з двох текстів про жайворонків слова за зразком: в’ються, заливаються, сміються... Запам’ятайте їх.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

— З творчістю якого поета почали знайомитися на сьогоднішньому уроці?

— Який твір поета читали?

— Що нового дізналися на уроці?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1-ша група. За змістом виділених слів складіть розповідь на тему «Світ очима пролісків».

2-га група. Складіть розповідь на тему «Як співає жайворонок?».