Всі публікації щодо:

ЛІТЕРАТУРНЕ ЧИТАННЯ 3 клас - Конспекти уроків - 2014 рік

Де живе казка

Матеріал до уроку. Л. Письменна «Як зажурився веселий казкар».

Мета. Удосконалювати навички правильного виразного читання та навички літературного аналізу твору, уміння самостійно працювати; розвивати літературну мову та мислення школярів; виховувати почуття дружби.

Обладнання. Таблиці складів для розпитування, картки на розширення поля читання, картки-«блискавки». зі словами.

Хід уроку

І. Організація класу. Мовна розминка.

1. Гра «Добери споріднені слова».

До слів, які відповідають на питання що?, доберіть слова, які відповідають на питання хто? (за зразком).

Скрипка — скрипаль,

море — (моряк),

ліки — (лікар),

музика — (музикант),

піаніно — (піаніст),

ліс — (лісник),

школа — (школяр),

казка — (казкар).

2. Розпитування.

1) За складовою таблицею.

Колонки складів із голосними [а, о], [і, е].

2) Вправа з техніки мовлення.

Читання прислів’я з дошки на одному мовному видиху.

Нових друзів заводи, а старих бережи.

Читання прислів'я з різною інтонацією (радісно, запитально, здивовано, сумно).

II. Повідомлення геми і мети уроку.

— Що таке казка, хто може бути героєм казки, для чого ми читаємо казки — ці питання здавна турбували людей. І думки, які народ збирав століттями, породжували нові казки. Це — народні казки.

А сьогодні на уроці ми познайомимось із літературною казкою. Що ж це за казка?

— Так, це казка, яка має автора (по-іншому — авторська казка). Як же народжується літературна казка? Про це ми дізнаємось із розповіді української письменниці Лариси Письменної «Як зажурився веселий казкар».

III. Опрацювання тексту «Як зажурився веселий казкар».

1. Читання розповіді вчителем до слів «… а під вікном не сміються діти».

2. Продовження читання учнями (по абзацах).

— То чому ж зажурився веселий казкар?

3. Словникова робота.

Спрáвжній

весéлий

обсідáли

примостúти

припадáли

найвеселíші

збирáлися

сміялися

розлітáлися

сполóхано

заведýться

посвáряться

полохлúво

дзвенять

сумний-сумнíсінький

сумнý-невесéлу

4. Бесіда з елементами вибіркового читання.

— Знайдіть і прочитайте опис зовнішності Казкаря. Яким був Казкар?

— Які думки приходили до Казкаря? Прочитайте ні рядки.

— Коли Казкар ставив крапку? Прочитайте.

— Що сказано в тексті про веселі думки? Прочитайте.

— У яких рядках сказано про те, що Казкар любив дітей? Прочитайте.

— Як Казкар намагався мирити дітей?

— Що відбувалося, коли небо насуплювалось і йшов дощ? Прочитайте.

— Яке ж лихо сталося? Знайдіть і прочитайте.

— Які казки став писати Казкар?

— Про що ж задумалися діти? Поясніть.

5. Робота над заголовком текст).

— Прочитайте ще раз назву твору.

— Як би ви назвали цей текст?

— Який настрій викликає у вас ця розповідь?

6. Словникове малювання.

— Які картини ви уявляєте, читаючи цей твір?

— Опишіть, яким би ви зобразили Казкаря.

7. Переказування змісту прочитаного.

— Перекажіть, як Казкар з веселого перетворився на сумного.

8. Складання характеристики Казкаря.

— Яким Казкар був спочатку?

— А яким став пізніше?

9. Робота з зошитом (с. 18).

IV. Підсумок уроку. Домашнє завдання.

— Як же народжуються літературні казки?

— Чому вони бувають веселими і сумними?

— Доберіть прислів’я про дружбу і товаришування між дітьми. Навчіться виразно читати текст.