Літературне читання конспекти уроків 3 клас - посібник для вчителя - 2017 рік

IІ. ВІД СЛОВА - ДО КНИГИ

УРОК 15. Мова барвиста, мова багата

Матеріал уроку. Ігор Січовик «Мова».

Мета. Збагачувати словник дітей новими словами і образними висловами; розширювати знання учнів про роль мови в житті народу; викликати бажання знати і володіти її скарбами; вдосконалювати навички правильного й виразного читання.

Обладнання. Таблиця складів (додаток 1), картка для розширення поля читання.

Хід уроку

І. Мовна розминка.

1. Розпитування. Гімнастика для очей.

Учні читають із таблиці складів (додаток 1) пари: ма-ам, мо-ом... Тоді окремо рядки 19 і 20 на одному видиху. Виконують ці завдання, слідкуючи не пальцем, а очима.

2. Читання гнізд споріднених слів.

мова дорога

мовчи доріжка

мовчки дорожній

мовлення дороговказ

мовленнєвий доріженька

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— Що є засобом спілкування в людському суспільстві?

— Яке значення для людства мало таке геніальне відкриття, як мова?

— Яку роль у нашому житті відіграє усне мовлення? А писемне?

— Поясніть слова Володимира Забаштанського: «Мови нема без народу, народу без мови нема».

— Мова кожного народу неповторна. А українська мова — одна з най- багатших і наймелодійніших мов світу, «не запозичена, не вкрадена, ніким нізвідки не привезена, а наша, співуча мова». І на сьогоднішньому уроці ми переконаємось у цьому ще раз, читаючи твір Ігоря Січовика «Мова».

III. Опрацювання тексту І. Січовика «Мова».

1. Словникова робота.

Вправа на розширення периферичного зору.

2. Самостійне читання твору учнями з наступним тестуванням.

Учні читають текст мовчки або напівголосно. Після цього вчитель читає запитання й варіанти відповідей, а учні на аркушах паперу записують букву, відповідь під якою вважають правильною.

Тест

1. Цей твір нагадує...

а) вірш;

б) оповідання;

в) казку.

2. Де зустрілися слова?

а) на дорозі;

б) у книжці;

в) у школі.

3. Скільки слів зустрілося?

а) два;

б) три;

в) багато.

4. Слово «дороговказ» вміщує у собі такі два слова:

а) дорога і указка;

б) дорога і казка;

в) дорога і вказівка.

5. Чи вдалося Мові довести свою правоту?

а) ні;

б) так.

Відповіді: 1) в; 2) б; 3) а; 4) в; 5) б.

3. Читання тексту вголос. Відтворення змісту прочитаного.

— Чому Дороговказ вважав себе важливішим?

— Як Мова довела свою правоту?

— У кого родичів виявилося більше?

— Що ви дізналися про історію виникнення слова «мова»?

4. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Гра «Морська хвиля».

Учні читають твір то тихіше, то голосніше, за потреби поступово змінюючи силу голосу.

б) Читання твору в особах.

5. Словникова робота над спільнокореневими словами.

Учні відшукують у тексті усіх «родичів» слова «мова», визначають, до яких частин мови вони належать. Із одним з них придумують речення (кожен учень отримує на це завдання своє слово).

6. Робота в зошиті (с. 10).

IV. Підсумок уроку.

— Що нового ви відкрили для себе на уроці?

— Що у прочитаному є казковим, а що — справжнім?

— Чому усі слова, незалежно від їх довжини, рівні? Наведіть приклади.

— Які слова ніжні? вдячні? найрідніші?

— Ось бачите, діти, яка багата і чудова, дзвінкоголоса і барвиста українська мова. Вона, мов кринична вода, яку черпаєш, а їй немає ні кінця, ні краю.

Отож, запам'ятайте:

Любіть свою мову й ніколи

її не забудьте в житті.

А хто свою мову забуде,

той серце забуде своє.

Вона, як зоря пурпурова,

що сяє з небесних висот.

І там, де звучить рідна мова,

живе український народ.