Всі публікації щодо:
Павличко Дмитро

Літературне читання конспекти уроків 3 клас - посібник для вчителя - 2017 рік

Сонце - джерело світла, а книга - знань - ПОХВАЛА КНИГАМ

Матеріал уроку. Дмитро Павличко «Соняшник».

Мета. Розвивати в учнів допитливість, інтерес до книги, вчити правильно і виразно читати вірші, правильно інтонувати речення, різні за метою висловлювання, виховувати уважність.

Обладнання. Таблиця складів (додаток 3).

Хід уроку

I. Мовна розминка.

1. Гра «Яке слово заблудилося?»

Діти читають «ланцюжки» слів, знаходять «зайве» і пояснюють свій вибір.

Книга, книгарня, друкарня, книжковий. (Друкарня.)

Читач, книга, прочитати, читанка. (Книга.)

— Складіть міркування, в якому доведіть зв’язок «зайвого» слова з кожним словом «ланцюжка» окремо. (Робота в групах: І група — 1 рядок слів, II група — 2 рядок слів).

Зразок міркувань: «Книга друкується в друкарні. Книгарня — магазин, де продають книги, які друкують в книгарні. Книжковий відділ магазину, де продають книги, які друкують у друкарні».

2. Гра «Продовж прислів’я».

— Послухайте початок прислів’їв, згадайте кінцівки.

Читання — ось краще … (навчання).

Хто багато читає, той … (багато знає).

Книга вчить, як … (на світі жить).

Книга — ключ до … (наук і знань).

II. Вправи на розвиток швидкості читання.

1. Розпитування.

За таблицею №3 (додаток 3) рядок 4 з голосними [і, о].

2. Гра «Складовиця».

Перед вами — складовиця,

а в ній приказка таїться.

Уважні будьте, не зівайте,

а правильно все прочитайте.

— Прочитайте вислів з окличною інтонацією.

— Так влучно говорять у народі про важливе значення книги в нашому житті. Як ви думаєте, чому книгу порівнюють із водою?

— З чим іще її можна порівняти?

III. Опрацювання вірша Дмитра Павличка «Соняшник».

1. Читання вірша учителем.

— Хто дійові особи вірша? З яким проханням звернулася дівчинка до Сонця і соняшника?

2. Словникова робота. Вправа для розвитку мовної догадки.

— Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви.

кв_тка прох_ла з_йшло

с_нце ж_ртувала пом_ркло

в_кно чит_ла с_яло

сл_ва вийшл_ ч_тало

3. Повторне читання вірша учнями вголос.

— Як соняшник відреагував на прохання дівчинки? А Сонце?

4. Аналіз змісту з елементами вибіркового читання.

— Чому соняшника образило прохання дівчинки? З чим він себе порівняв? Чому соняшнику здалося, що Сонце — це квітка?

— Чи послухало прохання дівчинки Сонце?

— Прочитайте, чому соняшник здивувався. А чому — засоромився?

— Прочитайте, що соняшник побачив через вікно.

5. Вправа на розвиток техніки читання.

а) Читання вірша мовчки.

— Прочитайте уважно усі дієслова з дошки (словникової роботи). Прочитайте вірш уважно і скажіть, яке дієслово вжито у вірші по-іншому, як на дошці. (Читало.)

б) Гра «Дочитай речення до кінця».

Учитель починає читати речення, а учні знаходять його у вірші і дочитують.

6. Визначення основної думки твору. Робота з ілюстрацією до твору.

— Розгляньте малюнок (с. 36). Який уривок тексту проілюстровано? Прочитайте.

— Які почуття дійових осіб відобразив художник?

— Як ви думаєте, чи випадково поет пише про Сонце — джерело світла, книгу — джерело знань і дівчинку, яка захоплена читанням?

— З чим хотів автор порівняти книгу?

— На що схожий вірш? Чим нагадує казку?

7. Виразне читання вірша.

— Яку інтонацію читання підказують слова «прохала», «дуже довго дивився», «здивувався», «засоромлено пооглядався» ?

8. Робота в зошиті (с. 18).

IV. Підсумок уроку.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.