Всі публікації щодо:
Олесь Олександр

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ХТО ТАКІ СЛОВ’ЯНИ

Матеріал уроку. Олександр Олесь «Наші предки — слов’яни».

Мета. Поглибити знання дітей про Україну та її населення у давні часи; розвивати пізнавальні інтереси школярів; збагачувати словниковий запас, формувати оцінні судження.

Обладнання. Тлумачні і тематичні словники.

Хід уроку

І. Підготовка до вивчення нового розділу.

— Прочитайте назву нового розділу. Як ви гадаєте, про шо ми читатимемо у творах цього розділу?

— Історія українського народу сягає у глибоку давнину. Але …

… щоб землю свою

міцно, щиро покохати,

треба все її минуле

добре вивчити, пізнати.

Треба знати те, як предки

на землі цій колись жили,

як її грудьми своїми

заступали — боронили,

як за волю і за долю

йшли у бій, як на забаву,

здобували собі рани,

Україні своїй славу;

як невпинно працювали

і боролись всі завзято,

щоб їх люба Україна

була дужа і багата.

Хай не буде ні одної

української людини,

що не вміла б розказати

про минуле України.

(Роман Завадович)

— Прочитайте назви творів, які ми читатимемо в розділі. Назвіть авторів.

II. Повідомлення теми та мети уроку.

— У давні, дуже давні часи, більше як півтори тисячі років тому, наша Батьківщина й землі, що з нею сусідують, виглядали зовсім інакше, як тепер.

Не було ані багатих міст, ні містечок, ні сіл перелюдних, ані вигідних шляхів не було, тільки, як далеко оком глянути, простягалися бори й води.

Мешкали на цих землях люди високого росту, сильні й працьовиті. Називали себе слов’янами.

На сьогоднішньому уроці ми прочитаємо уривок із книги Олександра Олеся «Княжа Україна», в якій він у поетичній формі переповів історію наших предків.

III. Опрацювання твору Олександра Олеся «Наші предки — слов’яни».

1. Робота над заголовком.

— Як ви розумієте значення слова «предки» ?

— Давайте з’ясуємо точне визначення нього слова, яке дають словники.

Діти у парі працюють з різними словниками: тлумачними (різних авторів), «Тематичним словником школяра» К. С. Прищепи, В. Г. Лук’яненка), зачитують визначення.

2. Підготовка до сприймання твору.

Читання вголос тлумачення слів, поданих після твору.

— Які із слів ви вже чули? Де саме?

3. Виразне читання твору вчителем.

— Кого описано у творі? Чи можемо визначити головного героя?

— Хто у центрі вірша? (Наші предки і їхнє життя.)

4. Словникова робота. Вправа на розширення поля читання.

5. Читання твору учнями мовчки.

— Підготуйте запитання за змістом прочитаного один одному.

6. Вибіркове читання.

— Прочитайте, як поет описує місце, де жили наші предки.

— Як автор пояснює поняття «рід», «племена», «старший роду» ?

— Як наші предки обирали князя? Що вони цінували у людині найбільше?

— Прочитайте, як слов’яни обороняли свої городи від ворогів.

— Що автор розповідає про їхні звичаї?

7. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Гра «Дочитай речення».

— Знайдіть і дочитайте до кінця речення, які починаються словами: «На річках… «, «Ось і… «, «Але все… «, «Над озерами… «.

б) Гра «Хто читає швидше?».

— Знайдіть дієслова, які описують дії: найстаршого (керував, видавав, правив, милував, карав); князя (судив, водив, був, ставав); віче (вибирало), народ (будував); бою (починався).

8. Мовно-логічне завдання.

— Користуючись текстом, доповніть розповідь про слов’ян потрібними словами і виразами.

Слов’яни жили над ___________, ___________, на ___________, у ___________. Оселялися вони ___________, а роди складали ___________. Родом керував ___________ і ___________. Кожне ___________ вибирало ___________.

(Слов’яни жили над озерами, річками, на горах, у степах. Оселялися вони родом, а роди складали племена. Родом керував найстарший і наймудріший. Кожне плем’я вибирало князя.)

9. Складання кадрів діафільму.

Учні діляться на кілька груп, кожна з яких придумує кадри до частин вірша.

10. Робота в зошитах (с. 17, завд. 1 — 4).

IV. Підсумок уроку.

— Про шо йдеться у творі Олександра Олеся?

— Яку назву він має? У якому значенні автор вжив тут слово «предки» ?

— Які відомості про Україну та її населення ви одержали з нього тексту?

— Про що з прочитаного ви вже знали? Про що почули вперше?