Всі публікації щодо:
Олесь Олександр

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ЗА МУДРЕ КНЯЖІННЯ НАРОД ПРОЗВАВ ЙОГО МУДРИМ

Матеріал уроку. Олександр Олесь «Ярослав Мудрий».

Мета. Розширювати уявлення про історичне минуле, про мудрість і розважність князя Ярослава Мудрого, збагачувати словниковий запас школярів; навчати самостійно давати характеристики дійовій особі; формувати оцінні судження.

Обладнання. Портрет Ярослава Мудрого, ілюстрації із зображеннями Золотих воріт, церкви Св. Софії, Києво-Печерської Лаври.

Хід уроку

I. Вправи на підвищення швидкості читання і розвитку мислення.

1. Гра «Незвичайна математика».

— Виконайте дії і прочитайте утворений результат.

Книга — га — и + я + зь =… (Князь.)

Яр + оса — а + лавка — ка =… (Ярослав.)

Мед — ед + уд + риба — ба + й =… (Мудрий.)

2. Читання тексту з дошки.

— Прочитайте текст, роз’єднуючи слова. З нього ви дізнаєтесь про князя Ярослава Мудрого.

ЯрославМудрийпродовживсправусвогобатькаВолодимираВеликого.

Вінборонивукраїнськуземлювідполяківіпеченігів.

ЗачасівЯрославаКиївставщебільшимібагатшим.

Ярославупорядкувавіуклавук — раїнськізакониіназвавїх«Руськоюправдою».

II. Повідомлення теми та мети уроку.

— Сьогодні на уроці ми продовжимо читати уривки з книги Олександра Олеся «Княжа Україна», у яких автор розповідає про князя Київської Русі Ярослава Мудрого.

III. Опрацювання твору Олександра Олеся «Ярослав Мудрий».

1. Підготовка до читання твору.

— Прочитайте з дошки колонки слів. Поясніть серед них малозрозумілі.

— Прочитайте усі слова; тільки іменники; дієслова.

— Які з цих слів пояснюються після твору? Прочитайте мовчки ці тлумачення. Якого з цих слів нема на дошці?

— Прочитайте слова, які утворюються з двох. Що це за слова? (Цар+город, чужа+земля.)

— Доберіть синоніми до слів «дбав» (турбувався, піклувався, опікувався), «оздобив» (прикрасив).

— Які зі слів мають наступні значення?

✵ Ті, кого вигнано, вислано кудись із певної території, місцевості.

✵ Високий земляний насип навколо поселення, міста чи фортеці для захисту від ворога.

✵ Люди родом з чужих земель, представники чужої країни, держави; іноземці.

2. Самостійне читання вірша (мовчки).

— Чи зрозуміли ви, у які часи князював Ярослав Мудрий?

3. Словникова робота.

Читання слів, поданих аналітико-синтетичним способом.

4. Повторне читання вірша вголос.

— Що дізналися про князя Ярослава Мудрого?

5. Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.

— У якому місті князював Ярослав Мудрий?

— У яких рядках сказано про красу і велич стародавнього Києва?

— Як до Ярослава Мудрого ставились посли інших держав?

— Чому, на вашу думку, його так поважали?

— Прочитайте, у чому мудрість Ярослава.

— Що заповів Ярослав Мудрий своїм синам? Уважно перечитайте цю заповідь.

— Поміркуйте над її змістом. Яка основна думка заповіді?

— Знайдіть у тексті і перечитайте речення, в якому передається ця основна думка.

6. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Гра «Чи були такі речення у творі?».

Учитель читає речення. Учні відшукують його в тексті.

✵ Оточив його мурами, ровом, валами обвів. (Ні.)

✵ За князя, за Ярослава, Київ — Царгородом став. (Є.)

✵ До палат ішли невпинно посланці із чужини. (Ні.)

✵ І, допущені у Київ, низько кланялись посли. (Ні.)

✵ Пролетіли дні короткі. (Є.)

✵ А незгода, наче вітер, все по світу рознесе. (Ні.)

б) Гра «Хто швидше» (робота в парах).

— Знайдіть у тексті порівняння і допишіть (робочий зошит, с. 18, завд. 1). Яка пара справиться швидше?

Ярослав дбав про Київ, як про … (друга, сина).

Незгода все по полю рознесе, наче … (вітер).

Тинятиметесь всюди, як … (вигнанці й жебраки).

7. Розвиток зв’язного мовлення (робота в групах).

— Спробуйте скласти розповідь про Ярослава Мудрого. Для цього використайте набуті сьогодні знання.

Кожна група зачитує свій варіант розповіді.

8. Доповнення знань учнів про князя Ярослава Мудрого.

Ярослав Мудрий (1015 — 1054) наслідував батька Володимира Великого і старався зробити Україну сильною державою. Навколо Києва князь поставив нові мури і славні Золоті ворота. У Києві побудовано нову княжу палату і найбільшу церкву Св. Софії. Біля Києва побожні ченці поставили Печерський монастир — Лавру.

Ярослава шанували всі європейські королі і старалися жити з ним у приязні. Його донька Анна вийшла заміж за французького короля Генріха; друга донька була дружиною норвезького князя; один із синів мав дружину з Німеччини, другий — грецьку царівну. Польські князі не раз зверталися за допомогою й опікою до Ярослава.

Перед смертю Ярослав поділив Україну між синами, а найстаршого з них назначив київським князем на своє місце. Похований Ярослав у церкві Св. Софії у Києві. За мудре княження, яке привело до розквіту і визнання Київської Русі, народ прозвав Ярослава Мудрим.

9. Робота в зошитах (с. 18, завд. 2).

IV. Підсумок уроку.

— Що нового ви дізналися на уроці?

— До якої частини твору підходить прислів’я «Згода будує, а незгода руйнує» ? Доведіть словами тексту.

— Чи погоджуєтесь з думкою, що слова Ярослава Мудрого є повчальними і для нас — його далеких нащадків?