Всі публікації щодо:
Крип’якевич Іван

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

КНИГИ ЗА КНЯЖОЇ ДОБИ

Матеріал уроку. Іван Крип’якевич «Книги за княжих часів».

Мета. Продовжити знайомити учнів з історією створення книг, навчати дітей аналізувати думки твору; формувати уміння працювати з науково-популярними текстами; удосконалювати навички читання.

Обладнання. Картки на розширення поля читання.

Хід уроку

I. Вправи на вдосконалення навичок читання.

1. Гра «Віднови прислів’я».

— Прочитайте прислів’я. Чи мають вони зміст?

У книзі шукай не букви, а дзеркало життя.

Книга — коли її читають.

Книга — не пряник, а думки.

Книга корисна, дітей до себе манить.

— Поміняйте частини прислів’їв так, щоб вони набули змісту.

2. Вправа на розвиток мовної здогадки.

— Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви.

П_П_Р (папір)

П_П_РУС (папірус)

ДР_КАРН_ (друкарня)

П_РГАМ_НТ (пергамент)

Т_ЛЯЧ_ ШК_Р_ (теляча шкіра)

ГЛ_Н_НІ ПЛ_ТК_ (глиняні плитки)

СТ_Н_ ПЕЧ_Р (стіни печер)

ОКР_М_ Д_Щ_ЧК_ (окремі дощечки)

3. Гра «Закінчи речення».

Учитель починає речення, а школярі його закінчують, добираючи відповідні слова із попереднього завдання.

✵ «Сторінками» найдавніших книжок були … (стіни печер).

✵ Далі люди додумалися писати на … (глиняних плитках), які обпалювали у печах.

✵ У Стародавньому Єгипті книги виготовляли з річкового очерету — … (папірусу).

✵ У стародавньому Китаї робили книги з … (окремих дощечок).

✵ 3 часом люди навчилися робити книги з тонкої … (телячої шкіри). Цей особливий матеріал називався… (пергамент).

✵ Близько 2 тисяч років тому люди навчилися робити значно дешевший матеріал, яким користуються і зараз. Це — … (папір).

✵ Зараз книги виготовляють у … (друкарні).

II. Повідомлення теми та мети уроку.

— А про життя книги у Київській Русі за княжих часів дізнаємось, прочитавши твір Івана Крип’якевича.

III. Опрацювання твору І. Крип’якевича «Книги за княжих часів».

1. Слухання твору учнями. Перевірка первинного сприймання.

— Слухаючи твір, подумайте, про що ви вже знали, а що з почутого вам незрозуміле. Підготуйте запитання про це.

Після читання учитель дає відповіді на запитання дітей.

2. Словникова робота.

а) Вправа на розширення поля читання. Робота на картках у парах.

при

перó

пúсар

Нéстор

істóрія

монастúр

початкóві

літопúсець

найвідóміший

перепúсування

цікáвився

найдавнíша

писáння

рукóписи

монáх

вчéний

все

сáжа

— Знайдіть і прочитайте спільнокореневі слова.

б) Пояснення лексичного значення слів.

Монах — член релігійної громади, який прийняв постриг і дав обітницю вести життя, відповідне до монастирського статуту.

Сажа — чорна порошкова маса, що утворюється внаслідок неповного згорання палива і осідає у печах; кіптява.

3. Повторне читання твору учнями вголос.

— Якою була книга за княжих часів?

— Хто зберігав книги?

4. Аналіз змісту твору.

— Де перебували вчені та письменники у ті часи?

— Як називалися люди, котрі переписували книги? На чому тоді писали?

— Як прикрашали сторінки рукописних книг?

— Чому ці книги могли мати тільки князі?

— Хто був найвідомішим вченим за княжих часів? Де жив Нестор-літописець?

— Яке значення цієї людини в історії України?

— Як називалася перша історія України?

— Пригадайте, автором якого літопису був Нестор. («Повість минулих літ».)

5. Вправа на розвиток швидкості читання. Гра «Засічка-кидок».

6. Стислий переказ твору.

7. Тестування.

Учитель зачитує речення, а учні на картках ставлять + (так) чи — (ні).

1) При дворах давніх українських князів перебували різні учені й письменники.

2) Переписування однієї книги тривало цілі десятиліття.

3) Для писання брали залізне перо.

4) Князі збирали такі рукописи і зберігали їх у своїх церквах.

5) Він був монахом Печерського монастиря у Києві.

6) «Повість минулих літ» — це перша історія України.

Правильні відповіді: 1) +; 2) — ; 3) — ; 4) — ; 5) +; 6) —.

8. Робота в зошитах (с. 18, завд. 3 — 4).

IV. Підсумок уроку.