Всі публікації щодо:
Павличко Дмитро

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ДЕРЖАВНІ СИМВОЛИ УКРАЇНИ

Матеріал уроку. «Як давно в Україні з'явився жовто-блакитний прапор?». (з дитячої енциклопедії «Світ моєї України»., Дмитро Павличко «Най прапор». Наталія Поклад «Гімн».

Мета. Вчити учнів ставити один одному запитання; удосконалювати вміння виділяти в тексті опис, пояснення, нові поняття; розвивати образне мислення, уміння порівнювати, пам’ять школярів; виховувати шанобливе ставлення до державних символів України.

Обладнання. Зображення Герба і Прапора України, Конституція України, «Тематичний словник школяра». (К. С. Прищепа та ін.), картки зі словами, смужки жовтого і блакитного кольору, запис «Гімну України».

Хід уроку

І. Актуалізація знань учнів про символи держави.

1. Читання афоризмів з дошки.

— Прочитайте з дошки афоризми — короткі влучні вислови, в яких висловлюється якась важлива узагальнена думка. Поясніть їх зміст.

✵ Люби свій народ не тому, що він славний, а тому, що він рідний.

✵ Хто не любить своєї Батьківщини, той сирота, той без батька і без матері, без усього.

Після відповідей дітей учитель підкреслює букви, з яких пропонується скласти слово «Україна».

— Україна — це отча земля, рідний край, де ви народилися. Широкі й чарівні простори, прекрасні села й міста.

Україна — не тільки країна, це і держава. Вона має свою Конституцію, тобто правила, за якими живуть її люди — українці. Конституція — Основний Закон життя нашої Батьківщини. Ця невеличка книжка, що складається із вступної частини і 161 статті, є визначальною для всього українського народу.

2. Читання статті Конституції.

— Знайдіть в Конституції статтю 20 і прочитайте її мовчки. Що у ній декларується? Що є Державними символами України?

3. Робота із «Тематичним словником школяра».

— Зверніться до змісту словника. У якій темі ми зможемо знайти пояснення слів «прапор». «герб». «гімн». («Держава та її символи».)

— Прочитайте визначення цих слів.

4. Робота «Довідкового бюро». (виступають підготовлені учні).

— Герб — це пізнавальний знак-картинка. У давні часи герби вибивали на рицарських щитах. По них легше було впізнавати воїна, закутого з голови до ніг у металеві лати. Зараз герби зображають на прапорах, грошах, печатках.

Герби бувають різні: на них зображають рослини, звірів, птахів. Цей знак свідчить про те, чим славна держава, що символізує її міцність.

— Український народ має герб — тризуб. Це дуже старовинний знак. Багато століть тому запровадив його в Україні київський князь Володимир Мономах. Уважне око легко розпізнає у гербі слово воля, бо саме волю виборювали наші предки для свого народу.

— Український прапор. Синь українського неба і золото неозорих пшеничних ланів переніс наш народ на свій прапор. Кольори ці мають ще інше значення — «мир». і «багатство». бо народ наш мирний і трудолюбивий. Працею в поті чола здобував він славу рідній землі. Коли ж злі вороги порушували спокій народу-трударя, він ставав воїном. А синьо-жовтий прапор кликав до бою, перемоги.

— Гімн «Ще не вмерла України». був написаний в далекому 1862 році українським поетом Павлом Чубинським. Незабаром композитор Михайло Вербицький, натхненний таким сильним віршем, пише на нього музику. У 1917 році цей твір стає гімном України, хоча і пробув ним недовго. А ось після проголошення Україною Незалежності в 1991 році «Ще не вмерла України». знову стає головною піснею держави. Однак затвердження в Конституції України отримав лише у 2003 році.

II. Повідомлення теми та мети уроку.

— На сьогоднішньому уроці ми дізнаємося, як описуються наші символи в науково-пізнавальній статті в дитячій енциклопедії і поезії Дмитра Павличка та Наталки Пригари.

III. Опрацювання статті з дитячої енциклопедії «Як давно в Україні з’явився жовто-блакитний прапор?».

1. Підготовка до читання твору.

а) Словникова робота.

— Прочитайте з дошки колонки слів, виберіть серед них малозрозумілі.

стяг

символíчні

Хрест

сúмвол

животвóрний

Україна

губéрнія

рівновелúкий

Верхóвна Рада

знамéно

символізýє

Кúївська Русь

прáпор

уосóблює

Держáвний

Уточнення значень слів «символ». (знак, прикмета, умовне позначення будь-якого предмета, явища); «губернія». (основна адміністративно-територіальна одиниця колишньої Росії); «животворний». (той, який дає силу, енергію для життя, оживляє організм).

— Прочитайте усі слова; тільки іменники; дієслова. Яке слово найдовше?

— Чим це слово цікаве? Поясніть його значення.

Які слова серед поданих — синоніми? Знайдіть спільнокореневі.

б) Вправа на миттєве сприймання слів.

Слова на картках: чесність, могутність, вірність, бездоганність, багатство, постійність, шляхетність, справедливість, милосердя.

2. Первинне ознайомлення з текстом.

Учні читають твір мовчки.

— Що нового дізналися про герб і прапор України?

3. Повторне читання твору вголос «ланцюжком».

— Як давно з’явився жовто-блакитний прапор в Україні?

4. Вибіркове читання.

— Як ставилися до прапора в давнину?

— Які висновки зробили вчені, досліджуючи історію форми, зображення і кольору прапорів?

— Відповідно до чого виготовляють прапор?

— Що символізують кольори нашого прапора?

— Коли і де жовто-блакитний прапор став Державним символом?

— Що собою являє сучасний прапор України?

5. Аналіз змісту твору.

— Чому прапор з давніх-давен вважався святинею?

— Доведіть, що колір українського прапора вибраний не випадково.

— Який вигляд має Державний прапор України?

6. Вправа на розвиток швидкості читання.

Гра «Дочитай речення».

— Знайдіть і дочитайте речення (записані на дошці).

✵ Жовто-блакитне знамено — це …

✵ 3 давніх-давен стяг …

✵ Учені вважають, що …

✵ Пізніше ці кольори …

✵ Вважається, що у гербах …

✵ 28 січня 1992 року …

✵ Ним став прямокутний …

7. Мовно-логічне завдання.

На дошці вчитель виставляє дві смужки кольорового паперу (жовтого і синього). На картках-блискавках учитель ще раз показує дітям слова. Учні читають їх і вирішують, якого кольору вони стосуються. Прочитані слова вчитель прикріплює під відповідним кольором.

8. Переказ тексту (за опорними реченням, словами, що записані на дошці).

IV. Опрацювання вірша Д. Павличка «Наш прапор».

1. Виразне читання вірша одним із підготовлених учнів.

— З яким почуттям поет говорить про прапор?

2. Повторне читання вірша (мовчки). Відтворення змісту прочитаного.

— Що описує автор у вірші? Як він пояснює кольори українського прапора?

— Як по-іншому поет називає жовтий і блакитний кольори?

— Знайдіть у вірші порівняння. З якою метою їх ужито?

— Знайдіть і прочитайте вирази, вжиті в переносному значенні. Поясніть їх.

— Які рими створюють мелодійний характер твору?

3. Виразне читання вірша.

V. Опрацювання вірша М. Пригари «Гімн».

1. Слухання Гімну України.

— Які почуття охоплюють під час слухання Гімну України?

— Доберіть прикметники, які б описали цей твір.

— Яких правил потрібно дотримуватися під час виконання Державного Гімну?

2. Словникова робота.

палкі

врочиста

священна

державний

ясне

вічна

душевна

незнищенна

3. Читання вірша учнями (мовчки).

— З яким почуттям поетеса говорить про гімн?

4. Повторне читання вірша вголос.

— Зверніть увагу на слова, які створюють урочистий настрій твору.

5. Аналіз змісту вірша.

— У яких рядках автор описує характер гімну? Прочитайте.

— Чим є гімн для кожного громадянина?

— До кого направлені слова пісні?

— Прочитайте, про що повинні чути і знати усі.

6. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.

б) Гра «Знайди і прочитай».

— Прочитайте, у яких словосполученнях у вірші вжиті слова із словникової роботи.

7. Хвилинка творчості.

— Яке слово у вірші не використовувалося? (Душевна.)

— Куди у вірші можна вставити це слово? Прочитайте.

— Які слова вам хотілося б ще додати?

8. Виразне читання вірша.

VI. Підсумок уроку.

1. Робота в зошитах (с. 25, завд. 1-5).

2. Бесіда.

— Які твори читали сьогодні? Які вони за жанром?

— Що ви дізналися про історію нашого Державного Прапора?

Свої національні символи люди повинні шанувати і берегти. Про це записано у ст. 62 Конституції України: «Захист Вітчизни, її незалежності та територіальної цілісності, шанування її державних символів є обов’язком громадян України».

Кожен народ, маючи свою історію, має і свої історичні святині: прапор, герб і гімн. Вони не робляться на замовлення, а приходять до сердець людей тернистими шляхами буття рідного народу.