Всі публікації щодо:
Шевченко Тарас

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

Т. Г. ШЕВЧЕНКО - СПІВЕЦЬ КРАСИ РІДНОГО КРАЮ

Матеріал уроку. Т. Г. Шевченко «Вітер віє-повіває». «Вітер з гаєм розмовляє…».

Мета. Показати, як поет оспівує красу рідного краю; вчити виразно, чітко читати вірші; збагачувати словник учнів; сприяти національному вихованню учнів, формувати почуття гордості за Україну.

Хід уроку

І. Підготовка до сприймання матеріалу.

Розгадування кросворда.

Пригадайте і впишіть у кросворд слова із віршів Шевченка.

1. «Село! І серце одпочине, село на … Україні…». (нашій)

2. «… вода із-за гаю та попід горою». (тече)

3. «Зоре моя …, зійди над горою». (вечірняя)

4. «Встала й весна, … землю сонну розбудила». (чорну)

5. «Садок … коло хати». (вишневий)

6. «І досі … : під горою…». (сниться)

7. «Світає, край неба палає, … в темнім гаї сонце зустрічає». (соловейко)

8. Як називається збірка віршів Т. Г. Шевченка? («Кобзар».

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— Звичайно, сила і безсмертя поета — у його віршах. Чудовими і неповторними є Шевченкові вірші, у яких він оспівує красу рідного краю. Примусова розлука з рідною землею загострила у нього почуття любові до України. Ніби голуби сизокрилі, прилітали з-за Дніпра думи і переносили поета додому. І бачив він картину неповторної краси рідного краю. Зараз і ми з вами здійснимо подорож у ці куточки.

III. Опрацювання вірша Т. Шевченка «Вітер віє-повіває…».

1. Читання вірша вчителем.

— Тарас в дитинстві дуже любив слухати пісні і думи старих кобзарів. В уже дорослому віці у постаті сліпого кобзаря поет бачив мужнього митця, який вірно служив народові, будив його до боротьби проти соціального і національного гніту. Поет високо цінував громадську позицію кобзарів, шанобливо ставився до їхньої творчості, надихався їхніми думами і піснями. Невипадково образ кобзаря проходить через усю його творчість, майже в кожному творі образ кобзаря набуває нових рис, поглиблюється з усвідомленням його духовної місії в Україні. Послухайте уривок з одного із таких творів.

— Які картини змальовано у вірші?

2. Словникова робота.

Вправа для розвитку мовної здогадки.

— Прочитайте слова, подумки вставляючи пропущені букви.

п_ле

к_бза

пов_в_є

ст_п

с_д_ть

ш_р_ке

с_ніє

мор_

р_звив_є

— Яке слово зайве у кожній колонці? (Синіє, сидить, розвиває.) Чому?

3. Повторне читання вірша вголос.

— Який настрій створює вірш?

4. Осмислення змісту поезії.

— Де сидить кобзар? Що робить?

— Як поет описує степ? З чим його порівнює?

— Поясніть вислів «а там — тільки мріє».

— Прочитайте, як виглядає кобзар.

— Хто слухає його пісні?

— Пофантазуйте, про що міг співати кобзар.

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Гра «Хто уважніший?».

— Прочитайте рядки вірша, у яких зустрічаються слова зі словникової роботи.

— Знайдіть і прочитайте усі рими.

б) Підготовка до виразного читання вірша (робота в парі).

Діти визначають, у якому темпі, з якою силою голосу краще читати вірш, розставляють логічні наголоси, визначають місце пауз. Напівголосно читають сусідові по парті.

6. Розвиток зв’язного мовлення. Словесне малювання.

— Як би ви проілюстрували вірш? Які фарби використали б?

7. Виразне читання вірша вголос.

IV. Опрацювання вірша Т. Шевченка «Вітер з гаєм розмовляє…».

1. Читання вірша вчителем.

— Які картини малює ваша уява, коли ви слухаєте вірш?

2. Словникова робота.

— Прочитайте кожну колонку слів на одному диханні.

пливé

одúн

пóвен

Дунáю

поплúв

скíпок

спиняє

загрáло

спинúть

розмовляє

погрáлися

рибáлоньки

— Прочитайте усі дієслова.

— Поясніть слово «скіпка».

— Поясніть правопис слова з великої букви.

3. Повторне (мовчазне) читання вірша учнями.

— Зверніть увагу, як поет змальовує картини тиші та неспокою в природі.

4. Аналіз змісту вірша.

— Що поет описує у вірші? Де плив човен? Чому його понесло у море?

— Які вирази передають роздуми поета?

— Прочитайте, що із зображеного у вірші ви могли б сприйняти зором, а що — відчути слухом.

— Які почуття викликав у вас цей вірш? Чому?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.

б) Гра «Знайди і прочитай».

— Прочитайте рядочки вірша, в яких зустрічаються слова з І колонки словникової роботи.

6. Виразне читання вірша.

— Який темп читання кожної строфи вірша?

— Які почуття треба передати інтонацією?

V. Підсумок уроку.

— Про кого говорили на уроці?

— Які твори читали сьогодні? Що, по-вашому, об’єднує їх? А чим вони відрізняються?

— Як характеризують ці вірші поета?