Всі публікації щодо:
Косач Ольга

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ЗА ДОБРО ДОБРОМ ПЛАТЯТЬ

Матеріал уроку. Народна притча «У пригоді» (записала Олена Пчілка).

Мета. Продовжити ознайомлення учнів із суттєвими ознаками притчі; збагачувати словниковий запас школярів; удосконалювати уміння читати в особах, з’ясовувати головну думку, встановлювати взаємозв’язок між нею і заголовком твору; виховувати інтерес і повагу до усної народної творчості.

Хід уроку

І. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

1. Вправа на формування уміння розширювати й уточнювати висловлювання.

Гра «Доповни речення».

Учитель промовляє речення і пропонує учням збільшувати його, додаючи по одному слову.

Оля читала притчу…

Наприклад: Оля читала народну притчу.

Ввечері Оля читала народну притчу.

Ввечері Оля читала народну притчу про вовка.

Ввечері Оля читала сестричці народну притчу про вовка і т. д.

2. Відновлення речення. Роздуми учнів над його змістом.

— Розташуйте частини речення у правильній послідовності та пронумеруйте їх.

змилуйся наді мною, бідною!    (3)

Не їж мене,     (2)

Могутній володарю!    (1)

Я тобі за те в пригоді стану!    (4)

— Перечитайте речення, поміркуйте, між ким могла відбутися така розмова.

— Щоб дізнатися, чи правилі ваші здогадки, прочитаємо притчу «У пригоді».

II. Опрацювання притчі «У пригоді».

1. Підготовка до читання притчі. Словникова робота.

владар

бідолашний

тенета

благаю

пригодитися

сторицею

сердешний

прошу

заходилася

у пригоді стати

володар

зглянься

— Прочитайте усі слова, правильно наголошуючи, «луною» за мною.

— У II колонці доберіть тлумачення слів І колонки і зачитайте.

— Після притчі знайдіть пояснення слів останньої колонки (с. 13) і прочитайте їх у тому порядку, як записані слова на дошці.

2. Самостійне читання притчі учнями.

— Читаючи, зверніть увагу на те, хто герої притчі. Подумайте, де могли відбутися описані події.

3. Аналіз змісту притчі. Робота над композицією притчі.

— Як відбулася перша зустріч головних героїв? Чому лев сміявся зі слів мишки?

— За яких обставин сталася друга зустріч? Як мишка віддячила леву?

— Чого ця пригода навчила лева? А що повчального у притчі для вас?

— Визначте у притчі зачин, основну частину і кінцівку.

— Про що йдеться у зачині? (Розповідається про те, як лев зустрів мишку.) В основній частині? (Як мишка благала лева її не їсти і як вона допомогла леву вилізти з тенет.) У кінцівці? (Як лев дякує мишці за порятунок і науку.)

4. Читання притчі в особах.

5. Вправи на розвиток техніки читання.

а) Гра «Чи є у тексті такі речення?».

Учитель зачитує речення. Учні відшуковують його у тексті.

✵ Хотів її з’їсти, вже й лапами тримав.     (Ні.)

✵ Зглянувся лев, пустив мишку.     (Так.)

✵ Подякувала вона й побігла швиденько геть.     (Ні.)

✵ Коли це, за яким часом, попався лев у тенета.     (Так.)

✵ Як заходилася, то багато дірок у тенетах прогризла. (Ні.)

✵ Віддячила ти мені й навчила мене!    (Так.)

б) Читання притчі в особах.

6. Складання характеристики дійових осіб.

7. Робота в зошитах (с. 5 — 6, завд. 3 — 6).

8. Визначення головної думки твору.

— Які почуття у вас виникли, коли читали притчу? Чого вона навчає?

— У яких рядках твору висловлена головна думка?

III. Підсумок уроку.

— З яким новим жанром усної народної творчості ознайомилися на уроках?

— Що таке притча? Чим вона відрізняється від казки?

— Прочитай прислів’я, роз’єднуючи слова. Змісту яких притч вони відповідають?

Задобродобромплатять.

Безтрудівнеїстимешпирогів.