Всі публікації щодо:
Франко Іван

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

КАРТИНИ ПРИРОДИ У ВІРШАХ ІВАНА ФРАНКА

Матеріал уроку. Іван Франко «Дивувалась зима». «Дрімають села».

Мета. Вчити дітей правильно, виразно читати поетичні твори, зв’язко висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас; виховувати спостережливість; розвивати уяву, любов до природи.

Обладнання. Ребуси.

Хід уроку

І. Вправи на вдосконалення навичок читання.

1. Розгадування ребусів.

2. Читання прислів’їв.

— Слова, які розгадали у ребусах, вставте у прислів’я.

… ходить по краю та й виганяє птахів із гаю. (Осінь.)

… тому зелениться, хто роботи не боїться. (Літо.)

То сніг, то завірюха, бо вже … коло вуха. (Зима.)

Побачив шпака — знай: … біля порога. (Весна.)

— Прочитайте прислів’я «хвилею». (чергуючи швидкість).

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— Сьогодні на уроці ми прочитаємо вірші Івана Франка. В яких він описує картини природи у різні пори року.

III. Опрацювання вірша І. Франка «Дивувалась зима».

1. Слухання вірша.

— Послухайте, як поет зобразив боротьбу між зимою і весною у вірші «Дивувалася зима…».

— Чому дивувалася зима? Що їй не сподобалося?

2. Словникова робота.

скрéсли на

ледянúх

цвіт

посмíли

ширóкій

уст

дунýла з

дрібнúй

ріці

немá на

запахýщі

квіткú

— Прочитайте слова кожної колонки, щоразу пришвидшуючи темп.

— Доберіть синоніми до слів «дунула». «запахущі».

— Поясніть слова «уста». «скресли».

3. Читання вірша учнями вголос «ланцюжком».

— Як автор змалював зиму? (Як живу істоту.)

4. Робота над змістом вірша.

— Доведіть словами вірша, що зима змальовується як жива істота.

— Як хотіла зима розправитися з першими весняними квітами? Чи вдалося це їй?

— Які слова підтверджують, шо зимі та її силі приходить кінець?

— Прослідкуйте, як наростало здивування зими. Які слова це передають?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Вправа на правильне інтонування речень.

— Прочитайте усі питальні речення.

б) Гра «Прочитай рядок до кінця».

Гру проводять учні: один називає перше слово будь-якого рядка, інший — дочитує рядок і продовжує гру.

в) Прочитати усі дієслова, що змальовують картину протиборства весни і зими.

6. Мовно-логічне завдання.

— Із розсипанки складіть словосполучення із вірша (слова зі словникової роботи).

7. Виразне читання вірша.

— Яким тоном треба читати перші три строфи? (З подивом, здивуванням, питальною інтонацією.) А наступну строфу? (Перші рядки сумно, тихо, а далі — бадьоро і весело.)

IV. Опрацювання вірша І. Франка «Дрімають села».

1. Виразне читання вірша вчителем.

— Заглянули ми з вами на місце зустрічі зими і весни, а тепер послухайте, як змальовані зміни, що відбуваються в природі й віщують прихід осені, у вірші І. Я. Франка «Дрімають села».

Учитель в уповільненому темпі читає вірш, потім запитує:

— Про що ж розповів нам поет? Який день описав?

2. Словникова робота.

— Прочитайте у підручнику тлумачення слів «звивавсь». і «загін».

3. Читання вірша вголос (по строфах).

— Прочитайте першу строфу вірша. З чого видно, що у вірші йдеться про осінь? Який вираз вжитий у переносному значенні? (Дрімають села.) Поясніть його.

— Прочитайте наступну строфу. Що поет пише про садки? Коли таке буває? Як ви розумієте вислів «тихо гріються хатки».

— Знайдіть рядки зі словом «ще». Яку думку поета воно підкреслює? А слова «та». і «вже».

— Який настрій створюють вислови «дрімають села». «садки дрімають». «тихо гріються хатки».

4. Виразне читання вірша.

Учні разом з учителем визначають, що вірш треба читати спокійно, не поспішаючи, ніби міркуючи.

V. Підсумок уроку.

1. Робота в зошитах (с. 38 — 39, завд. 4 — 7).

2. Бесіда.

УРОК 65. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ