Всі публікації щодо:
Українка Леся

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ВЧИТАЙМОСЯ В ЛЕСИНЕ СЛОВО ІСКРИСТЕ

Матеріал уроку. Леся Українка «Конвалія». (уривок), «Давня весна».

Мета. Продовжити ознайомлення учнів із життєвим і творчим шляхом поетеси; формувати уміння відчувати емоційний зміст поезій, зв’язно висловлювати свої думки; збагачувати словниковий запас школярів; викликати захоплення великою силою волі поетеси.

Хід уроку

І. Підготовка до сприймання нового матеріалу.

1. Вікторина.

1. Поетеса народилася у 1871 році …

а) 25 лютого;

б) 8 березня;

в) 25 січня.

2. Який літературний псевдонім Лесиної матері?

а) Марійка Підгірянка;

б) Олена Пчілка;

в) Наталя Забіла.

3. Яке справжнє ім’я Лесі Українки?

а) Лариса Письменна;

б) Леся Мовчун;

в) Лариса Косач-Квітка.

4. Який перший вірш написала?

а) «Конвалія»;

б) «Мамо, іде вже зима»;

в) «Надія».

5. Хто допоміг дібрати літературний псевдонім?

а) Мама;

б) тато;

в) тітка Еля.

6. Доля Лесі була нелегкою, тому що …

а) її вигнали з України;

б) за вірші посадили в тюрму;

в) з дитинства страждала на невиліковну хворобу.

2. Контроль навички читання.

Діти читають текст за 40 с.

У львівському журналі «Зоря». був опублікований твір Лариси Косач — вірш «Конвалія». підписаний «Волинь, 1884, 30 жовтня. Леся Українка». Геніальна у своїй прозорливості мати, Ольга Петрівна Косач (Олена Пчілка), поєднала з іменем України творчу долю 13-річної доньки Лариси Петрівни Косач, і, щоб усі розуміли, що то пише українка з етнічної України, поневоленої царською Росією, дала їй такий псевдонім.

— Під яким віршем вперше з’явився псевдонім Лариси Косач?

— Скільки років тоді було поетесі?

— Чому мама Ольга Петрівна запропонувала дівчинці таке літературне ім’я?

— А тепер давайте:

Відкриймо її серце відверте і чисте,

відкриймо її душу не заспану,

вчитаймось в Лесине слово іскристе

очима живими та ясними.

(Олена Журлива)

II. Опрацювання вірша Лесі Українки «Конвалія». (уривок).

1. Виразне читання вірша вчителем.

— Послухайте вірш «Конвалія». написаний Лесею у тринадцятирічному віці. Які почуття викликав у вас цей твір?

2. Словникова робота.

Вправа на миттєве приймання слів.

Учитель на картках-блискавках показує слова, а діти мовчки їх читають і запам’ятовують.

Слова на картках: музика, грає, промовила, музиченька, крає, замовкла, навтішалась.

— Яке із прочитаних слів означає «пораділа». (Учитель прикріплює слова на дошку.)

— Які були спільнокореневі слова? Продовжте цей ряд.

— Які слова були антоніми? Доберіть синоніми до слова «промовила».

— Які слова римуються? Доберіть ще кілька рим.

3. Читання вірша вголос «ланцюжком».

— Де росла квіточка? Що з нею трапилося?

4. Аналіз змісту вірша та образних висловлювань.

— Прочитайте, де росла квіточка.

— Для чого її зірвали?

— Які почуття пережила конвалія? Доведіть рядками твору.

— Наведіть приклади того, як поетеса протиставляє почуття беззахисної конвалії з тим, що відбувалося на балу.

— Який кінець цієї історії?

— Про що свідчить цей випадок із життя маленької беззахисної конвалії?

— Як автор передала своє ставлення до квіточки і панночки?

— Які почуття конвалії описала поетеса? А панночки?

— Поясніть вилови «віку вкоротила». «музика серце крає».

5. Вправи на розвиток техніки читання.

а) Читання вірша, напівприкриваючи букви лінійкою.

б) Знайти і прочитати найкоротше і найдовше речення. Останнє прочитати на одному диханні.

6. Порівняльна характеристика персонажів твору (робота в групах).

Діти добирають риси характеру кожного персонажа, заповнюють таблицю, доводять свою думку рядками твору.

Зразок картки.

Конвалія

Панночка

7. Виразне читання вірша.

— Читаючи вголос, передайте ті почуття, які переживали у творі персонажі.

III. Опрацювання вірша Лесі Українки «Давня весна».

1. Слухання вірша.

Учитель читає вірш напам’ять.

— Які почуття у вас викликає цей вірш? Чому?

— Пригадайте і ви прихід весни. Який у вас тоді буває настрій? Що ви чекаєте від весни?

2. Словникова робота.

Читання слів «луною». за вчителем, а тоді «буксиром». у парі.

весéла

я

яснá

хвóра

шум

мúла

рáдісна

веснá

щéдра

тіснá

квіткú

зелéний

білéсенькі

хатúна

самотнá

— Що об’єднує слова І і II стовпчиків? Яке слово зайве у II? Чому?

— Доберіть антоніми до слів І стовпчика. Доберіть синоніми до слів «ясна». «мила». «весела». «щедра».

— Поясніть значення слова «самотна».

3. Читання вірша учнями (мовчки).

— Хто головний герой вірша? Від чийого імені ведеться розповідь?

4. Осмислення змісту вірша. Робота над образними засобами твору.

— Знайдіть у перших двох строфах рядки, в яких про весну говориться як про живу істоту. Які із синонімів, що ви добирали до слів, можна вжити у вірші? Чому ви так вважаєте?

— Яким був спочатку настрій дівчинки? Чому вона була дуже сумна?

— Який дарунок принесла весна поетесі? Як про це сказано у вірші?

— Як потім змінився настрій дівчинки? Чим це було викликано? Як це можна передати під час читання?

— З яких рядків видно, що, незважаючи на хворобу, героїня сильна, мужня, що вона з любов’ю ставиться до природи?

— Як поетеса описує у вірші пробудження природи: вітру, дерев, пташок? Прочитайте ці рядки.

— Поясніть, як ви розумієте вислови: «промінням грала, сипала квітки»; «співало все, сміялося, бриніло».

— Поміркуйте, чому Леся Українка назвала вірш «Давня весна».

5. Мовно-логічне завдання.

— З’єднайте слова середньої колонки з відповідними прикметниками (словникова робота), щоб утворилися словосполучення із вірша.

6. Виразне читання вірша.

— Прочитайте вірш, передаючи голосом зміни настрою героїні.

7. Робота в зошитах (с. 41 — 42, завд. 7 — 9).

IV. Підсумок уроку.

— Твори якого поета читали?

— Який вірш сподобався більше? Чому?

УРОК 72. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ