Всі публікації щодо:
Фольклор

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ХЛІБ - УСЬОМУ ГОЛОВА

Матеріал уроку. Народна легенда «Хліб і золото».

Мета. Ознайомити учнів з легендою як жанром усної народної творчості; розвивати навички швидкого, виразного, свідомого читання; виховувати шанобливе ставлення до хліба.

Хід уроку

I. Вдосконалення читацьких навичок.

1. Вправляння у читанні прислів’їв, змінюючи смисловий (логічний) наголос.

Хоч хата і біла, а без хліба нема діла.

Хоч хата і біла, а без хліба нема діла.

Хоч хата і біла, а без хліба нема діла.

Хоч хата і біла, а без хліба нема діла.

Хоч хата і біла, а без хліба нема діла.

— Поясніть зміст прислів’я.

2. Вправа для розвитку мовленнєвого апарата.

На дошці надруковано вірш. Учні вчаться читати його з різною інтонацією.

Земля ти наша, краю мій коханий!

До болю рідний нам і дорогий.

Яким ти був колись?

Якими йшов шляхами?

Словами правди з нами поділись!

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— Одним із жанрів усної народної творчості, з якого ми можемо черпати інформацію про минуле нашого народу, є легенди.

Народні легенди — це народні сказання, невеликі за обсягом твори — розповіді про події, факти, людей, оповиті казковістю, фантастикою. Часто у них ідеться про історичні події чи життя людей.

— Прочитайте статтю у підручнику «Народні легенди» (с. 14).

Учні мовчки перечитують текст.

— Що ще дізналися про легенди як жанр усної народної творчості?

III. Опрацювання легенди «Хліб і золото».

1. Читання легенди вчителем.

— Коли і де відбувалася подія, про яку народ склав легенду?

— Місто Галич у давні часи було столицею Галицького королівства. Там проживав князь галицько-волинський, великий князь київський, перший король Русі-України — Данило Галицький. Саме час його князювання був періодом найбільшого економічного, культурного піднесення і політичного посилення Галицько-Волинської держави. В історії України Данило Галицький залишив добру пам’ять як мудрий правитель, який відбудував і зміцнив державу у важкі часи.

2. Словникова робота.

вістові    майстер    золото

золотаря    замкнений    дружину

власноручно    вирушають    майстерні

— Поясніть значення слів «вістовий» (той, що подає звістку, сигнал), «золотар» (майстер, що виготовляє вироби з золота; ювелір), «дружина» (якщо діти пояснюють слово, як «одружена жінка стосовно свого чоловіка», то можна запропонувати прочитати, що означало це слово у давній Русі у підручнику с. 15).

— Доберіть синоніми до слів «власноручно» (особисто, самостійно), «вирушають» (починають йти, їхати, виходити, виїжджають звідки-небудь, прямують кудись).

— Знайдіть спільнокореневі слова. Продовжте ланцюжок слів. (Майстерний, майстерниця, майстерність, майстриня, майструвати.)

3. Читання легенди учнями мовчки.

— Що майстер виготовляв для короля Данила?

— Яку таємницю володаря він знав?

4. Робота над змістом.

— Де відбулася описана подія?

— Що виготовляв майстер?

— Яким було його життя у Данила? Доведіть свою думку словами легенди.

— Поясніть вислів «у золоті купався».

— Чому майстер перестав розуміти, як так голодним бути?

— Яку думку висловив золотар? Чи погодився з нею король?

— Прочитайте, як він заперечив майстрові.

— Який напис на стіні другого дня побачив король Данило?

— Чому загинув майстер?

— Що примусило його перед смертю змінити думку?

— Як би ви визначили головну думку легенди?

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Гра «Кидок-засічка».

б) Гра «Знайди і дочитай слово».

Ко… (роль), за… (микав, мкнув, був, мкнений), по… (правляє, хід, їхав, вертаємося), ви… (пускав, йти).

в) Утворіть словосполучення зі словами словникової роботи, використовуючи текст.

Вістові (прилітають), (чекає від) золотаря, власноручно (випускав), майстер (у золоті купався, працював, знав), замкнений (майстер), вирушають (у похід), золото (то болото), дружину (зібрав), (пішов з) майстерні.

г) Робота у парі.

— Прочитайте думку короля Данила про хліб, щоразу змінюючи місце логічного наголосу.

6. Переказ легенди (від імені короля Данила).

7. Робота в зошитах (с. 6 — 7, завд. 1 — 5).

IV. Підсумок уроку.

— Що таке легенда? Чим легенда відрізняється від казки і притчі?

— Про кого складали легенди?

— Яким ви уявляєте короля Данила і його майстра?