Всі публікації щодо:
Рильський Максим

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ЩО ОЗНАЧАЄ БУТИ ЛЮДИНОЮ

Матеріал уроку. М. Рильський «Ким хочеш бути, хлопчику.. ?».

Мета. Продовжити ознайомлення дітей із творчістю М. Рильського; збагачувати уявлення про людяність, високе ім’я людини; розширювати словниковий запас, удосконалювати абстрактне мислення.

Хід уроку

І. Удосконалення читацьких навичок.

1. Гра «Складіть прислів’я».

Щоб пізнати людину, треба

добрі діла.

Не одяг прикрашає людину, а

не страшно нічого.

Хто не чинить лихого, тому

з нею пуд солі з ’їсти.

— Поясніть, як розумієте дані вислови.

2. Гра «Знайдіть пару».

На дошці чи картці пропонується два стовпчики слів, які співвідносяться між собою за ознакою «слова-вороги». Учням треба прочитати і знайти пари слів-антонімів.

— Які із цих рис характеру є у вас? А які хотіли б мати?

3. Розвиток зв’язного мовлення. Творче завдання.

— Ось перед вами людина. Вона середнього зросту чи, навпаки, висока. Білява чи чорнява. Блакитноока чи кароока. Широкоплеча чи тендітна. Добре чи погано вдягнена. Усе це ви зразу помічаєте. Це — зовнішність людини. А що ця людина являє собою всередині — тобто, яка вона, — дізнатися з першого погляду важко.

Що ж означає бути людиною? Давайте виберемо із кількох визначень те, яке дає визначення людині.

Людина — це …

а) особа, пов’язана з ким-небудь дружбою, довір’ям, відданістю;

б) особа, яка займається господарством, веде його;

в) суспільна істота, яка має свідомість, володіє мовою, виробляє і використовує знаряддя праці.

— Поміркуйте, що означає заклик «Зростайте справжніми людьми». Коли вам доводилося чути: «Він — справжня людина».

II. Повідомлення теми та мети уроку.

— А сьогодні на уроці ми прочитаємо вірш Максима Тадейовича Рильського «Ким хочеш бути, хлопчику.. ?». в якому він теж дає відповіді на ці запитання.

III. Опрацювання вірша М. Рильського «Ким хочеш бути, хлопчику.. ?».

1. Виразне читання вірша вчителем.

— Послухайте вірш і скажіть, що поет вважає найнеобхіднішим, щоб зватись Людиною з великої букви.

2. Словникова робота.

ким

дитя

прáця

порáда

подýмав

веселять

непогáсна

виряджáючи

пересторóга

благословляючи

— Доберіть до слів «благословляючи». «пересторога». і «непогасна». близькі за значенням.

3. Повторне читання вірша (мовчки).

— Хто запам’ятав пораду чи пересторогу поета?

— До чого він закликає свого сина?

4. Аналіз змісту вірша.

— Хто такий Котигорошко? У якому значенні у вірші вжито це ім’я?

— Яке запитання поставив автор синові?

— Чому поет вважає слова хлопчика найкращою відповіддю на своє запитання? Прочитайте, як у вірші розкривається ця порада.

— У яких рядках говориться про те, що означає бути справжньою людиною? Як ви розумієте ці слова поета?

— Як по-іншому можна сказати «непогасна дружба».

— Як ви розумієте значення речення «Благословляючи твоє життя, у трудну виряджаючи дорогу».

— Поміркуйте, чому в останньому рядку слово «людина». написане з великої букви.

5. Вправи на розвиток техніки читання.

а) Вибіркове читання.

— Знайдіть і прочитайте рядки вірша, в яких зустрічаються слова зі словникової роботи.

б) Знайдіть рими, доберіть свої.

6. Виразне читання вірша.

а) Підготовка до читання вголос.

— Зверніть увагу на межі речень. Скільки їх у вірші?

— Які речення будете читати з питальною, а які — з окличною інтонацією?

— Після яких слів робитимете паузи? Чому?

— На яких словах треба зробити логічний наголос?

б) Читання вірша (напівголосно) у парі.

в) Конкурс на кращого читця вірша.

7. Розвиток зв’язного мовлення (робота у парах).

— Розкажіть про себе. У бесіді використайте подані початки речень, доповнюючи їх по-своєму.

✵ Мене цікавить…

✵ Я люблю читати…

✵ У мене добре виходить…

✵ Мені хочеться бути схожими на …

8. Робота в зошитах (с. 45, завд. 4 — 5).

IV. Підсумок уроку.

— Який вірш читали? Хто його автор?

— Закінчіть речення: «Бути справжньою людиною — це значить…».

— Пам’ятайте, що людина народжується не для того, щоб зникнути невідомою порошинкою. Людина народжується для того, щоб лишити після себе слід — у пам’яті, в серцях інших людей.

Жити для людей — означає насамперед бути справжнім сином свого батька, справжньою донькою. Учіться жити для людей. Цього вміння не навчитися за жодним підручником. Щоб осягнути його, інколи потрібно ціле життя.

УРОК 80. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ