Всі публікації щодо:
Фольклор

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ГЕРОЙ НІКОЛИ НЕ ВМРЕ, ВІН ВІЧНО В НАРОДІ ЖИВЕ

Матеріал уроку. Народна легенда «Місто Сміла».

Мета. Ознайомити учні з історичними подіями, боротьбою українського народу; навчати самостійно читати легенду, переказувати близько до тексту.

Обладнання. Зображення герба міста Сміли, картки для розширення периферичного зору.

Хід уроку

I. Вправи на підвищення швидкості читання і розвитку мислення.

1. Вправа з техніки мовлення.

Учні читають з дошки на одному мовному видиху вислови.

Сміливого куля боїться.

Сміливість міста бере.

Де сміливість, там і перемога.

— Як ви розумієте ці прислів’я?

2. Читання гнізд споріднених слів.

сміливий

козак

відвага

сміливість

козачка

відважний

сміливішати

козацтво

відважність

— Які слова із прочитаних є синонімами? Продовжте цей синонімічний ряд. (Сміливий, відважний, хоробрий, безстрашний, мужній, небоязкий.)

3. Контроль техніки читання.

Учні отримують картки із надрукованим текстом, який вони повинні прочитати за 1 хвилину.

«… Чорною хмарою посунули татари на землі придніпровські. Зібрав тоді князь військо і вирушив у похід. Спинився табором у лісі над Тясмином. Почав думати, як би вдарити зненацька. Але ж довкола — ліси дрімучі, болота непрохідні. Раптом перед князем дівчина з’явилася.

— Знаю, — каже, — я стежину потайну. Можу нею провести твою дружину хоробру.

І пішли за дівчиною воїни. Здолали багато татарів, тільки дівчини не вберегли. Поховали воїни незнайомку в лісі. Навіть ім’я її не знали, та за сміливість назвали Смілою. А коли пізніше на цьому місці виросло місто, то й воно стало Смілою називатися — в пам’ять про дівчину хоробру.»

Після читання уривка вчитель перевіряє, чи зрозуміли учні зміст.

— З ким воювала хоробра дружина князя?

— Хто допоміг здолати татарів?

— Як назвали місто, що виросло на цьому місці?

II. Повідомлення теми і мети уроку.

— У Черкаській області, над річкою Тясмин розкинулося красиве місто. Із сивої давнини, з красивих героїчних легенд постало воно. І назване Смілою. Хто б не була та дівчина, що стала символом невмирущої сміливості, прагнення волі, жертовності й патріотизму, вона передала жителям міста у спадщину найкращі риси. А образ її увічнено в Гербі міста Сміли.

Учитель показує зображення герба міста.

— Легенд про походження назви міста є кілька. І сьогодні ми ознайомимося ще з однією із них.

III. Опрацювання народної легенди «Місто Сміла».

1. Підготовка до вивчення нового матеріалу.

а) Вправа на розширення периферичного зору. Читання слів, записаних пірамідкою.

— Зосередьте погляд на вертикальній лінії. Намагайтеся побачити букви, які записані зліва і справа (10-15 секунд).

б) Словникова робота.

— Які слова, близькі за значенням, записані у пірамідках? Продовжте цей синонімічний ряд. (Сутичка, битва, бій, сварка, боротьба.)

— Яке слово має різні значення, залежно від місця наголосу?

— Поясніть значення слова «вельможі». (Знатна й багата особа, яка займає високу державну посаду.) Прочитайте у підручнику тлумачення слова «зайди».

2. Самостійне мовчазне читання легенди учнями. Перевірка первинного сприймання.

— Про які часи ця легенда?

— Хто з дійових осіб справив на вас найбільше враження? Чому?

3. Повторне читання легенди вголос.

— Як звали жінку-козачку? Якою вона була?

4. Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання.

— Хто володів містом? Хто воював з польськими вельможами?

— Чому, на вашу думку, війна йшла невпинно?

— Поясніть вислів «занепадали духом». Чому це трапилося з козаками?

— Прочитайте, якою була жінка-козачка.

— До чого закликала козачка? Зачитайте ці запальні слова.

— Хто повів козаків на приступ фортеці? Чим закінчився цей бій?

— Як люди увічнили пам’ять про відважну козачку?

5. Гра «Наші гіпотези».

— Поміркуйте, що було б, якби до козаків не прийшла смілива жінка.

6. Вправи на розвиток техніки читання.

а) Гра «Дочитай речення».

— На дошці написані початки речень. Знайдіть їх у тексті і дочитайте до кінця.

Що ви за лицарі, що …

(5)

Козаки почали вже …

(3)

І полум’яна українка …

(6)

Колись Сміла була …

(1)

Вона виступила із …

(4)

Багато разів брали …

(2)

3 того часу і…

(7)

б) Мовно-логічне завдання.

— Біля кожного речення поставте порядковий номер згідно зі змістом.

в) Перечитування легенди з метою підготовки до детального переказу.

7. Детальний переказ легенди.

Гра «Обличчя до обличчя».

Діти переказують легенду, повернувшись одне до одного обличчям, користуючись початками речень із попереднього завдання.

8. Робота в зошитах (с. 7-8, завд. 1 — 6).

IV. Підсумок уроку.

— Яку легенду читали на уроці? Про які вона часи?

— Що оспівано у цьому творі?

— Порівняйте дві легенди про походження назви міста Сміла: ту, яку читали на початку уроку, і ту, що у підручнику. Чим вони відрізняються? Що у них спільного?

— Чи знаєте ви, звідки походить назва нашого міста (села)? (Вислуховуються відповіді дітей. Якщо учні не можуть відповісти, то виконують це завдання вдома.)