Всі публікації щодо:
Сингаївський Микола

Літературне читання 4 клас - Конспекти уроків до підручника О. Я. Савченко - 2018

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З МАЛОГО

Матеріал уроку. Микола Сингаївський «Дощ із краплі починається».

Мета. Розвивати вміння аналізувати, пояснювати переносне значення слів, висловів; вчити узагальнювати, висловлювати оцінні судження; виховувати морально-етичні почуття; удосконалювати виразність читання.

Хід уроку

I. Вправи на розвиток читацьких навичок.

1. Вправа на розвиток фонетичного слуху.

Гра «Впіймайте на гачок».

Крапля — крапля — чапля — крапля.

Хочеш — хочеш — хочеш — точиш.

Стали — звали — стали — стали.

Діло — діло — тіло — діло.

— Які слова ви «впіймали на гачок».

2. Вправа на формування швидкої реакції на слово.

Учитель називає дієслово, а учні повинні дібрати якомога більше слів, до яких підходить названа дія.

Запитали — … (дітей, маму, бабусю… ).

Виросте з — … (насінини, пагінця, листочка… ).

Починається з — … (ранку, струмка, дороги… ).

II. Опрацювання вірша М. Сингаївського «Дощ із краплі починається».

1. Виразне читання вірша учителем.

— Який настрій вірша?

2. Словникова робота.

— Прочитайте швидко та без помилок, змінюючи слова.

(З доброго, злого, листочка і т. д.)

3. Самостійне читання вірша учнями мовчки.

— Зверніть увагу на пораду, яку дає автор.

4. Робота над змістом вірша.

— Прочитайте перші рядки вірша. Як ви їх розумієте? Підтвердіть свої міркування рядками вірша та своїми думками.

— Як ви могли б продовжити цю думку поета?

— Як автор показує взаємозв’язок усього?

— Яку пораду дає автор? У яких рядках вірша виражена основна думка?

— Поміркуйте, як можна втілити пораду поета у своєму щоденному житті.

5. Вправи на розвиток швидкості читання.

а) Читання «буксиром». у парі з сусідом по парті.

б) Читання з лінійкою (учні читають, напівприкриваючи букви лінійкою).

6. Виразне читання вірша.

Учні самостійно готуються до виразного читання: визначають логічні наголоси, розставляючи паузи, звертають увагу на розділові знаки. Потім кілька школярів читають вірш, а інші аналізують, чи вдало дібрана інтонація, тон і темп читання.

III. Підсумок уроку.

— Що є найголовнішим у житті людини?

— Що приносить людині добробут, задоволення, насолоду?

УРОК 118. УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ