Українська література. Конспекти уроків. 5 клас - І семестр - 2016 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків з української літератури у 5 класі 11-річної школи. І семестр

№ з/п

Зміст навчального матеріалу

Дата

Примітка

Тема № 1. СВІТ фантазії, мудрості

1

Вступ. Слово в житті людини2

Міфи і легенди українців: „Про Зоряний Віз“, „Чому пес живе коло людини?“, „Дажбог“, „Як виникли Карпати“, „Чому в морі є перли і мушлі“. Первісні уявлення про всесвіт і людину. Теорія літератури: фольклор, переказ, міф, легенда3

Українські народні легенди: „Берегиня“, „Неопалима купина“. Добро і зло, їхня роль у житті4

Народні перекази: „Прийом у запорожців“. Лицарство та відвага запорозьких козаків5

Народні казки: різновиди казок, їхні особливості6

Казка „Про правду і кривду“. Добро і зло, красиве й потворне, смішне та страшне7

Українська народна казка „Мудра дівчина“. Народне уявлення про добро і зло, красиве й потворне, смішне та страшне. Робота над образами дійових осіб8

Фантастичне і реальне, красиве і потворне в народній казці „Ох“9

Народна казка „Летючий корабель“. Теорія літератури: народна казка10

Урок розвитку комунікативних умінь № 1. Конкурс на кращого оповідача казки


Урок розвитку комунікативних умінь № 1

11

Урок позакласного читання № 1. Г. Пагутяк „Лялечка і Мацько“ або Марина та Сергій Дяченки. Казки


Урок позакласного читання № 1

12

Контрольна робота № 1 за темою „Світ фантазії, мудрості (міфи і легенди українців, народні перекази, народні казки), урок позакласного читання № 1“. Тестові завдання


Контрольна робота № 1 (тестові завдання)

Тема № 2. СВІТ фантазії, мудрості (продовження)

13

Літературні казки. Іван Франко „Фарбований Лис“. Зміст казки14

І. Франко „Фарбований Лис“. Головні персонажі, другорядні15

Образ Лиса, риси його характеру. Теорія літератури: літературна казка. Мова автора і мова персонажів16

Література рідного краю № 1. Світ фантазії, мудрості. Казки у творчості письменників Одещини. І. Плахтін „Казка про душу“


Урок літератури рідного краю № 1

17

Василь Королів-Старий. Казка „Хуха-Моховинка“. Про письменника і його фантастичні казки18

Василь Королів-Старий „Хуха- Моховинка“. Добро і зло в казці. Теорія літератури: портрет19

Василь Симоненко „Цар Плаксій та Лоскотон“. Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична)20

В. Симоненко „Цар Плаксій та Лоскотон“.Казкова історія і сучасне життя. Теорія літератури: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети (повторення)21

Галина Малик.„Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії“ — повість-казка сучасної дитячої письменниці22

Г. Малик „Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії“. Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло. Відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети23

Елементи незвичайного в повісті Г. Малик „Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії“. Символіка в країні Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови24

Урок розвитку комунікативних умінь № 2. Написання продовження пригоди Алі та її нових друзів (письмово)


Урок розвитку комунікативних умінь № 2 (письмово)

25

Література рідного краю № 2. Історичне минуле нашого народу. Переосмислення народних легенд та переказів у творчості письменників нашого краю. О. Різників „Іллейко, з Бога Турейко“


Урок літератури рідного краю № 2

26

Із народної мудрості. Загадки Загадка як вид усної народної творчості. Види загадок.

Теорія літератури: загадка


Напам'ять кілька загадок (на вибір)

27

Прислів'я та приказки.

Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів'ях та приказках. Краса та мудрість цього жанру усної творчості.

Теорія літератури: прислів'я, приказка


Напам'ять кілька прислів'їв і приказок (на вибір)

28

Урок розвитку комунікативних умінь № 3. Складання усного твору, оповідання, казки за прислів'ям


Урок розвитку комунікативних умінь № 3

29

Урок позакласного читання № 2.

І. Франко „Коли ще звірі говорили“


Урок позакласного читання № 2

30

Урок виразного читання № 1 Василь Королів-Старий. Казка „Хуха-Моховинка“ (в особах)


Урок виразного читання № 1

31

Контрольна робота № 2 за темою „Загадки. Приказки. Прислів'я. Творчість І. Франка, Василя Королева-Старого,

В. Симоненка, Г. Малик; твори літератури рідного краю №№ 1, 2, урок позакласного читання № 2“.

Тестові завдання


Контрольна робота № 2 (тестові завдання)

32

Повторення вивченого за І семестр