Всі публікації щодо:
Симоненко Василь

Українська література. Конспекти уроків. 5 клас - І семестр - 2016 рік

ВАСИЛЬ СИМОНКО «ЦАР ПЛАКСІЙ ТА ЛОСКОТОН». КАЗКОВА ІСТОРІЯ І СУЧАСНЕ ЖИТТЯ

Теорія літератури: віршована мова (рима, строфа, ритм), порівняння, епітети (повторення).

Мета:

- простежити різні способи життя та поведінки дійових осіб; визначити основні риси характеру героїв твору; пояснювати відмінність прозової і віршованої мови казок; з'ясувати літературознавчі терміни «віршована мова». «рима». «строфа». «ритм»;

- розвивати культуру зв'язного мовлення, увагу, вміння самостійно характеризувати героїв твору, давати оцінку їхній поведінці та вчинкам;

- формувати естетичні смаки п'ятикласників; виховувати почуття пошани, поваги до творчості В. Симоненка.

Тип уроку: урок комбінований.

Обладнання: портрет В. Симоненка, учнівські ілюстрації, текст твору, тестові завдання, картки, підручник.

Заглядає в шибку казка

Сивими очима,

Материнська добра ласка

В неї за плечима.

В. Симоненко

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Зачитайте план-порівняльну характеристику Плаксія і Лоскотона.

Орієнтовний план

1. Портрет царя Плаксія та Лоскотона.

2. Найзаповітніше бажання Плаксія — щоб усі в країні плакали.

3. Дядько Лоскотон приносив сміх.

4. Цар Плаксій любив пити сльози дітей.

5. Лоскотон любив щирий сміх людей і їхніх дітей.

6. Плаксій — злий, підступний.

7. Лоскотон — щирий, добрий.

8. Ледачий Цар Плаксій.

9. Лоскотон розвалив царський трон.

10. Чому переміг Лоскотон?

Прокоментуйте малюнки-ілюстрації.

Тестові завдання

1. Очі у Плаксія в казці В. Симоненка «Цар Плаксій і Лоскотон». порівняно…

А з кавунами;

Б з яблуками;

В з м’ячем.

2. Було дітей у царя Плаксія…

А троє;

Б шестеро;

В восьмеро.

3. Чим щодня займалася родина Плаксія?

А Грали в шахи;

Б відвідували театральні вистави;

В стогнали і плакали.

4. У гвардії царя Плаксія служили…

А забіяки;

Б брехуни;

В бешкетники.

5. Через що Плаксій зневажав Лоскотона? Бо останній…

А був бідним і постійно жебракував;

Б зневажав царські закони;

В не сплачував податки царю.

6. Лоскотон «ходив по всій країні і носив з собою сміх»…

А у в’язаній торбині;

Б у кишені;

В у розмальованій торбині.

7. Плаксій обіцяв тому, хто спіймає Лоскотона і «його посадить у льох»…

А наділити великою площею землі;

Б дати можливість сміятися і веселитися;

В дозволить одружитися з однією з царських дочок.

8. Із казкових героїв В. Симоненко порівнює зі змією…

А дочку Плаксія — Висохлу Нудоту;

Б Плаксія;

В Капітана Макаку.

9. Середульшу дочку царя Плаксія звали…

А Вай-Вай;

Б Нудота;

В Плакота.

10. Незважаючи на постійний кепський настрій, Плаксій радів, бо…

А отримав великий прибуток;

Б арештував Лоскотона;

В святкував весілля старшої дочки.

11. Помер цар Плаксій…

А від невиліковної хвороби;

Б бо потрапив в аварію;

В від сміху Лоскотона.

12. На що перетворилися три царівни після смерті батька-царя?

А Жаб;

Б п’явок;

В черв’яків.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Між фольклором і літературною казкою, як відомо, існує велика відмінність. Фольклорна казка, відшліфована віками, поєднує простоту, наївність, безмежне багатство уяви. Вона — це відбиток досвіду поколінь. А літературна казка представляє самого автора, риси його характеру і стилю.

Сьогодні ми продовжимо казкові мандри світом казкової країни з дивним ім’ям «Сльозолий».

2. Робота з епіграфом

(Учитель читає вголос епіграф уроку, коментує його, залучає до бесіди учнів.)

✵ Як ви думаєте, чому в казки очі сиві?

ІІІ. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(УЧНІ записують у зошити тему уроку, епіграф.)

IV. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Бесіда

✵ Який спосіб життя вели дійові особи казки? (СІМ’Я царя Плаксуна була ледачою, бо вони цілими днями нічого не робили, а тільки сопіли, стогнали та ревіли. Вони були тиранами, через те що змушували всіх у царстві страждати. Капітан Макака теж був жорстоким І віроломним. Усю зиму він не спав, а висліджував Лоскотона. Підступно підкрався змієм І схопив дядька Лоскотона. Щирим І добрим був дядько Лоскотон. Він був хоч і бідним, але веселим. Його найбільшим бажанням було розвеселити бідний люд, розрадити їх у горі. Дядько Лоскотон — оптиміст.)

✵ Які вчинки притаманні персонажам твору? (Цар Плаксій, його сімейка, капітан Макака — недобрі, вчинки їхні лихі. Дядько Лоскотон — добра людина І вчинки його щирі, добрі.)

✵ Чи можемо розділити їх на групи? Як саме? За якими ознаками? (Так, можемо. Дядько Лоскотон І прості люди та їхні діти — це одна група. Їх єднає доброта, щирість, взаємодопомога, оптимізм. Вони живуть чесно, допомагають один одному, виручають із біди, борються за краще життя.

Цар Плаксій, його діти, капітан Макака — друга група. Вони вельможі, живуть у достатку, але їм нудно і сумно. Це ледачі, жорстокі, підступні люди. Цар Плаксій не дбає про свою країну, а навпаки все робить, щоб трудящі мучилися. Але це не робить його щасливим. ЯКЩО ти робиш зло — воно до тебе вертається ще З більшою силою. Це казка, але Ів нашому житті треба бути веселими, щирими І не дозволяти собі уподібнюватися до царя Плаксія.)

3. Робота в групах

(Учні об’єднуються у дві групи. Завдання для груп написані на дошці. Учитель коментує виконання наведених завдань 1-ою І 2-ою групами учнів.)

1-ша група

1. Доведіть, що «Цар Плаксій та Лоскотон». — це літературна казка. (Казка написана письменником Василем Симоненком.)

2. Поясніть походження імені царя «Плаксія». Що воно символізує? («Плаксій». — від «плакати». Символізує песимізм.)

3. Чи викликають у вас відразу царські посіпаки і цар? (Так. З такими сумними людьми, ЯКІ весь час сумують, нудять, не хочеться спілкуватися.)

4. Знайдіть у творі порівняння.

2-га група

1. Що стало причиною «самознищення». капітана Макаки? (Він від злості, ЩО не здійснилось задумане, з’їв себе)

2. Чому веселий Лоскотон «носить дітям сміх у розмальованій торбині». Згадайте Дідуся Мороза, святого Миколая, адже вони теж мають такі торбини. Про що це свідчить? (Про гостинність)

3. Кажуть, що сміх продовжує життя. А яка ваша думка? (Так, веселій людині живеться значно легше, простіше)

4. Наведіть приклади епітетів із твору.

Учитель. А чи можна купити або продати сміх?

Відповідь на це питання ви можете отримати в героя повісті відомого німецького письменника Джейса Крюса «Тім Талер, або Проданий сміх».

Тім Талер продав свій сміх, отримавши багатство і незалежність, але щастя так і не знайшов. І тільки друзі допомогли йому повернути втрачений сміх. Тому будьмо обачні у своєму виборі.

4. Опрацювання теоретичного матеріалу

(Основні поняття учні записують у зошит)

- Віршована мова (від лат. versus — «вірш». — ритмічно організована мова з метою посилення її виразності й емоційності. Віршована мова в художній літературі і мова художньої прози характеризуються спільною ознакою — образністю. Але, на відміну від прози, віршована мова розмірена, ритмічно організована, часто поділена на строфи. Вона більш емоційна. Віршована мова характеризується своєрідністю інтонації й особливим темпом, пов’язаним з більшою кількістю пауз, ніж це буває у природі.

- Рима (від лат. rythmas — «співмірність». — повтор звуків, які пов’язують закінчення двох або більше рядків (наприклад, «грози — морози»., співзвучність у кінці рядків, композиційно- звуковий повтор у кінці двох або кількох рядків.

- Строфа (від грецьк. strophe — «повтор». — група віршів, пов’язаних за смислом; сполучення двох чи кількох віршованих рядків, об’єднаних системою рим та загальною інтонацією. Залежно від кількості рядків, розрізняють двовірш (дистих), тривірш (терцет), чотиривірш (катрен), п’ятивірш або шестивірш (секстина) та ін.

- Строфа — це найбільша римована одиниця у віршованому творі.

- Ритм — рівномірне чергування повторюваних одиниць

5. Виразне читання улюблених уривків твору

V. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

Шляхом застосування структури методу «ПРЕС». відповісти на запитання:

Чи добре я працював (ла) протягом уроку?

Позиція

Я вважаю, що … (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд).

Обґрунтування

… тому, що… (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).

Приклад

… наприклад… (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

Висновки

Отже (тому), я вважаю. (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).

2. Слово вчителя

Сьогодні наш уявний човен вирушив у казкові мандри, так як вирушав багато років тому для Симоненкового сина Лесика. Нехай несуть його нестримні хвилі вперед, а ми, його пасажири, візьмемо із собою веселого дядька Лоскотона і силою сміху будемо використовувати будь-яке зло, що стоїть на шляху добра і справедливості.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему за допомогою підручника та зроблених на уроці записів.