Всі публікації щодо:
Фольклор

Українська література. Конспекти уроків. 5 клас - І семестр - 2016 рік

ПРИСЛІВ'Я ТА ПРИКАЗКИ. НАРОДНЕ УЯВЛЕННЯ ПРО ДОВКОЛИШНІЙ СВІТ ТА ЙОГО ОЦІНКА В ПРИСЛІВ'ЯХ І ПРИКАЗКАХ. КРАСА І МУДРІСТЬ ЦЬОГО ЖАНРУ УСНОЇ НАРОДНОЇ ТВОРЧОСТІ

Теорія літератури: прислів'я, приказка

Мета:

- ознайомити учнів з жанрами фольклору — прислів'ями і приказками;

- розвивати навички виразного, осмисленого читання прислів'їв та приказок, пояснення їхнього змісту; розвивати культуру зв'язного мовлення, логічне мислення, увагу, пам'ять; збагачувати словниковий запас учнів; формувати кругозір, світогляд;

- формувати шанобливе ставлення до кмітливості та мудрості нашого народу; виховувати розуміння ролі прислів'їв та приказок у сучасному світі.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Обладнання: збірки прислів'їв і приказок, підручник.

Народ скаже — ЯК зав’яже.

Народна творчість

ПЕРЕБІГ УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання. (Читання учнями вивчених напам’ять і складених ними загадок)

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Чи чули ви прислів’я в живій мові старших, зустрічали в книжках? Наведіть приклади.

2. Робота з епіграфом

(Учитель читає вголос епіграф уроку, коментує його, залучає до бесіди учнів.)

✵ Зверніть увагу на епіграф. У якому значенні вжито слово «зав’яже». (У переносному)

✵ Як ви розумієте цей вислів? (Влучними висловами наш народ уміє охарактеризувати цілу гаму почуттів, ЩО виникають у різних життєвих ситуаціях.)

IV. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

(Учні записують у зошити тему уроку, епіграф.)

V. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Слово вчителя

Наш народ дуже мудрий. М. Рильський писав:

Немає мудріших, ніж народ, учителів:

У нього кожне слово — це перлина.

Це праця, це натхнення, це людина.

У цьому ми переконуємося, коли читаємо прислів’я, що є колективною пам’яттю народу, висновками із життєвого досвіду. Усі разом вони становлять начебто неписане зведення правил, якими людина має керуватися в повсякденному житті. Прислів’я і приказки рекомендують чи застерігають, схвалюють чи засуджують, — словом, повчають, бо за ними стоїть авторитет поколінь.

Прислів’я та приказки вживаються в мові тоді, коли треба наголосити, підкреслити, виділити основну думку з усього перед тим сказаного або дати лаконічну оцінку побаченому, почутому, зробленому.

Прислів’я і приказки відбивають характерні риси українського народу — почуття гумору, оптимізм, уміння з іронією ставитися до своїх труднощів та негараздів.

2. Читання прислів'їв та приказок за підручником

Учитель звертає увагу на особливості виразного читання прислів’їв (чітке інтонаційне виділення логічно наголошених слів, дотримання паузи в середині прислів’я після першої його частини).

3. Слово вчителя

Переважно прислів’я можуть уживатися в прямому і переносному значенні (Що посієш, те й пожнеш. Сім раз відмір, а раз відріж). Є прислів’я, які вживаються лише в прямому значенні (Добре роби, добре й буде), інші — лише в переносному (Хвалилася кобила, що з возом горшки побила. Дружній череді вовк не страшний).

4. Опрацювання теоретичного матеріалу (учні роблять записи в зошитах)

Прислів’я — короткий і влучний, часто заримований народний вислів, у якому в образній формі виражена думка чи емоційна оцінка якогось явища. Прислів’я містить закінчену думку у вигляді закінченого речення, обов’язковим є повчальний висновок.

Приказка — близький до прислів’я вислів, який стисло і влучно визначає якесь явище життя, не має закінченої думки та повчального висновку, лише натякає на нього. Приказка зазвичай становить незакінчене речення і дає оцінку явищу, події, людині.

Спільне та відмінне у прислів’ях та приказках

Короткий вислів

1 або 2 і більше речень

Неповне речення

Повне твердження і висновок з нього

Не є повним твердженням

Закінчена думка

Незакінчена думка

Має повчальний зміст

Спонукає до роздумів

Розподіліть вислови на прислів’я та приказки:

✵ Після дощику в четвер. (Приказка)

✵ Тварин вчать батогом, а людину — прикладом. (Прислів’я)

✵ Дзеркало людину не прикрасить. (Приказка)

✵ Птаха пізнають в польоті, а людину — в роботі. (Прислів’я)

✵ Рука руку миє. (Приказка)

✵ Як корові сідло. (Приказка)

✵ Люди сильні, коли допомагають одне одному. (Прислів’я)

✵ У якій життєвій ситуації можна використати певне прислів’я? (Учні згадують випадок із власного життя чи життя класу, до якого можна застосувати прислів’я, наприклад: «Хто рано підводиться, за тим діло водиться». «Не відкладай на завтра, ЩО сьогодні можеш зробити».)

Зверніть увагу на виставку збірок прислів’їв та приказок. Їх можна взяти в бібліотеці. Дуже добре, якщо такі збірки є у ваших домашніх бібліотеках і ви маєте змогу ними користуватися.

5. Робота з картками

З'єднайте стрілкою частини прислів’їв

Згода будує

не доводить

Краще переконати словами

а навчився

Сварка до добра

а незгода руйнує

Мудрим ніхто не вродився

ніж кулаками

Згода будує,

а незгода руйнує

Краще переконати словами, ніж кулаками


Сварка до добра

не доводить

Мудрим ніхто не вродився, а навчився


Згадайте початок прислів’їв, у яких друга частина така:


… як на світі жить

(Книга вчить…)

… усяк тому рад

(У сім’ї лад — … )

… гуляй сміло

(Зробив діло — … )

6. Слово вчителя

Фламандський художник Пітер Брейгель 1559 року створив картину «Нідерландські прислів’я». Тут зображений дивний світ! Люди зайняті справами, які здаються безглуздими. На даху будинку лежать млинці. Жінка несе світло в казані. Якийсь чоловік б’ється головою об стіну. Виявляється, що це зображені прислів’я.

Усього Пітер Брейгель зобразив 92 прислів’я на своїй картині. До багатьох з них можна дібрати українські відповідники. Погляньте на картину і підберіть до неї українські прислів’я.

- Не знаючи курсу, не піднімай вітрил.

- Не спитавши броду, не лізь у воду.

- Цап леопардові не товариш.

- Вовк вівці не товариш.

- Горщик котлу не товариш.

- Добре ім’я і в темряві сяє.

- Добре ім’я — найкраще багатство.

VI. ПІДСУМОК УРОКУ

1. Рефлексія

Шляхом застосування структури методу «ПРЕС». доведіть думку: «Прислів’я та приказки необхідні в нашому житті».

Позиція

Я вважаю, що … (висловіть свою думку, поясніть, у чому полягає ваш погляд).

Обґрунтування

… тому, що… (наведіть причину появи цієї думки, тобто на чому ґрунтуються докази на підтримку вашої позиції).

Приклад

… наприклад… (наведіть факти, які демонструють ваші докази, вони підсилять вашу позицію).

Висновки

Отже (тому), я вважаю. (узагальніть свою думку, зробіть висновок про те, що необхідно робити; тобто, це є заклик прийняти вашу позицію).

2. Слово вчителя

Прислів’я і приказки — це згустки розуму і знання життя.

Сила прислів’я — в силі народної думки, завдяки чому вони сприймаються як безумовна істина.

Уживаючи прислів’я у своєму мовленні, ми робимо його виразнішим, багатшим, змістовнішим.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати тему за допомогою підручника та зроблених на уроці записів.

Вивчити напам’ять п’ять будь-яких прислів’їв.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.