Українська література. Конспекти уроків. 5 клас - ІІ семестр - 2016 рік

Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури у 5 класі 11-річної школи. ІІ семестр


Світ фантазії, мудрості (продовження)

УРОК 33 ЛЕОНІД ГЛІБОВ — ВІДОМИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ПОЕТ І БАЙКАР. ВІРШОВАНА ЗАГАДКА «ХИМЕРНИЙ, МАЛЕНЬКИЙ». /a>

УРОК 34 Л. ГЛІБОВ. АКРОВІРШІ «ЩО ЗА ПТИЦЯ?». «ХТО ВОНА?». «ХТО РОЗМОАЛЯЄ?». «ХТО СЕСТРА І БРАТ?». /a>

УРОК 35 ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ». — НАЙДАВНІШИЙ ЛІТОПИС НАШОГО НАРОДУ. РОЗПОВІДЬ ПРО ЛЕГЕНДАРНОГО НЕСТОРА ЛІТОПИСЦЯ. «ТРИ БРАТИ — КИЙ, ЩЕК, ХОРИВ І СЕСТРА ЇХНЯ ЛИБІДЬ». «СВЯТОСЛАВ УКЛАДАЄ МИР З ГРЕКАМИ І ПОВЕРТАЄТЬСЯ ДО КИЄВА. СМЕРТЬ СВЯТОСЛАВА». /a>

УРОК 36 ЛІТОПИСНІ ОПОВІДАННЯ «ВОЛОДИМИР ВИБИРАЄ ВІРУ». «РОЗГРОМ ЯРОСЛАВОМ ПЕЧЕНІГІВ. ПОЧАТОК ВЕЛИКОГО БУДІВНИЦТВА В КИЄВІ. ПОХВАЛА КНИГАМ». ЛЮБОВ РУСЬКИХ (УКРАЇНСЬКИХ) КНЯЗІВ ДО СВОЄЇ ЗЕМЛІ, ЇХНЯ СИЛА ДУХУ, ВОЛЯ, СМІЛИВІСТЬ, РІШУЧІСТЬ, ВІРНІСТЬ ТОЩО. ЗНАЧЕННЯ ЛІТОПИСАННЯ ДЛЯ НАЩАДКІВ

УРОК 37 ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. КОРОТКА РОЗПОВІДЬ ПРО ПИСЬМЕННИКА. «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ». (ІЗ КНИГИ «КНЯЖА УКРАЇНА».. ЗАПОВІТ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, ЙОГО АКТУАЛЬНІСТЬ СЬОГОДНІ

УРОК 38 ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ «ЯРОСЛАВ МУДРИЙ». (ІЗ КНИГИ «КНЯЖА УКРАЇНА».. ПОЕТИЧНА РОЗПОВІДЬ ПРО МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ, КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА МУДРОГО, ЙОГО МУДРІСТЬ, БЛАГОРОДСТВО, ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ. РОБОТА З ТЕКСТОМ. ПОЕЗІЇ «ЗАСПІВ». «УКРАЇНА В СТАРОВИНУ». «ПОХІД НА ЦАРГОРОД». ВИРАЗНЕ ЧИТАННЯ, АНАЛІЗ

УРОК 39 ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. «МИКИТА КОЖУМ'ЯКА». ДРАМАТИЧНИЙ ТВІР НА ТЕМУ НАРОДНОЇ КАЗКИ

УРОК 40 УРОК РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 4. ОЛЕКСАНДР ОЛЕСЬ. «МИКИТА КОЖУМ'ЯКА — НАШ НАЩАДОК І НАШ ГЕРОЙ». НЕВЕЛИКИЙ ПИСЬМОВИЙ ТВІР-КАЗКА

УРОК 41 ЗІРКА МЕНЗАТЮК. ІСТОРІЯ РІДНОЇ КРАЇНИ У ПРИГОДНИЦЬКІЙ ПОВІСТІ «ТАЄМНИЦЯ КОЗАЦЬКОЇ ШАБЛІ». АНАЛІЗ ПОВІСТІ. ФАНТАСТИЧНЕ І РЕАЛЬНЕ В НІЙ. РОБОТА З ТЕКСТОМ

УРОК 42 ЗІРКА МЕНЗАТЮК «ТАЄМНИЦЯ КОЗАЦЬКОЇ ШАБЛІ». СПРАВЖНІ ЖИТТЄВІ ЦІННОСТІ У ТВОРІ. СТОСУНКИ МІЖ ДОРОСЛИМИ Й ДІТЬМИ. РОБОТА З ТЕКСТОМ

УРОК 43 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 3 ЗА ТЕМОЮ «ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ». ЛІТОПИСНІ ОПОВІДІ. ТВОРЧІСТЬ ЛЕОНІДА ГЛІБОВА, ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ, ЗІРКИ МЕНЗАТЮК». ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ


Рідна Україна. Світ природи

УРОК 44 Т. ШЕВЧЕНКО «ЗА СОНЦЕМ ХМАРОНЬКА ПЛИВЕ…». КРАСА НАВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЯХ Т. ШЕВЧЕНКА

УРОК 45 ТАРАС ШЕВЧЕНКО. «САДОК ВИШНЕВИЙ КОЛО ХАТИ». — ПЕРЛИНА ПЕЙЗАЖНОЇ ЛІРИКИ. КАРТИНИ ДОВКОЛИШНЬОГО СВІТУ ПРИРОДИ В ПОЕЗІЇ. ПОЕТИЧНІ ЗАСОБИ МОВИ

УРОК 46 УКРАЇНА ЧАСІВ Т. ШЕВЧЕНКА. РОЗПОВІДЬ ПРО ПОЕТА, ЙОГО ДИТИНСТВО (НА ОСНОВІ ПОВІСТІ С. ВАСИЛЬЧЕНКА «В БУР'ЯНАХ».

УРОК 47 П. ТИЧИНА «НЕ БУВАВ ТИ У НАШИХ КРАЯХ!». МАЙСТЕРНЕ ВІДТВОРЕННЯ КРАСИ ПРИРОДИ, ВИРАЖЕННЯ ПАТРІОТИЧНИХ ПОЧУТТІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО СЛОВА

УРОК 48 П. ТИНИНА «ГАЇ ШУМЛЯТЬ». «БЛАКИТЬ МОЮ ДУШУ ОБВІЯЛА». ЛЮБОВ ДО РІДНОЇ ЗЕМЛІ. МЕЛОДІЙНІСТЬ ВІРШІВ ПАВЛА ТИЧИНИ

УРОК 49 ЄВГЕН ГУЦАЛО. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПИСЬМЕННИКА. ВІЧНЕ ПРОТИСТОЯННЯ ДОБРА І ЗЛА — НАСКРІЗНА ТЕМА СВІТОВОГО МИСТЕЦТВА (ЗА ОПОВІДАННЯМ «ЛОСЬ».

УРОК 50 ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ З ПРИРОДОЮ В ОПОВІДАННІ Є. ГУЦАЛА «ЛОСЬ». ОБРАЗИ ХЛОПЧИКІВ, ЇХНЯ НЕВІДСТУПНІСТЬ У ЗАХИСТІ ГУМАННИХ ПЕРЕКОНАНЬ

УРОК 51 ГАРМОНІЯ ЛЮДИНИ З ПРИРОДОЮ В ОПОВІДАННІ Є. ГУЦАЛА «ЛОСЬ». ОБРАЗИ ХЛОПЧИКІВ, ЇХНЯ НЕВІДСТУПНІСТЬ У ЗАХИСТІ ГУМАННИХ ПЕРЕКОНАНЬ

УРОК 52 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ № 3. ЄВГЕН ГУЦЙАЛО «СІМ'Я ДИКОЇ КАЧКИ». /a>

УРОК 53 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 4 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ. ТВОРЧІСТЬ Т. ШЕВЧЕНКА, С. ВАСИЛЬЧЕНКА, П. ТИЧИНА, Є. ГУЦАЛА». ПИСЬМОВИЙ ТВІР «МІЙ УЛЮБЛЕНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ГЕРОЙ». /a>

УРОК 54 МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ. ВІДОМОСТІ ПРО ПОЕТА. ЙОГО ВМІННЯ БАЧИТИ КРАСУ РІДНОЇ ПРИРОДИ І СТВОРЮВАТИ ЦЮ КРАСУ ЗАСОБАМИ ПОЕТИЧНОЇ МОВИ. АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ «ДОЩ». /a>

УРОК 55 МАКСИМ РИЛЬСЬКИЙ «ОСІНЬ-МАЛЯР ІЗ ПАЛІТРОЮ…». ЄДНІСТЬ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ, ЗВ'ЯЗОК МІЖ СТАНОМ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ ТА ДОВКІЛЛЯМ

УРОК 56 УРОКУ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ № 5. ХУДОЖНІЙ ЕТЮД ПРО ПРИРОДУ(ПИСЬМОВО)

УРОК 57 УРОК ВИРАЗНОГО ЧИТАННЯ № 2. КОНКУРС-ЧИТАННЯ ПОЕЗІЙ ПАВЛА ТИЧИНИ, МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО

УРОК 58 ГРИГІР ТЮТЮННИК — МОЛОДШИЙ ІЗ ДВОХ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ-БРАТІВ. ОПОВІДАННЯ «ДИВАК». /a>

УРОК 59 ГРИГІР ТЮТЮННИК «ДИВАК». ПАРАЛЕЛЬНІСТЬ І ЄДНІСТЬ ДВОХ СВІТІВ — ПРИРОДИ Й ЛЮДИНИ. ТОЧНІСТЬ І ЛАКОНІЗМ ОПИСІВ ПРИРОДИ

УРОК 60 ГРИГІР ТЮТЮННИК «ДИВАК». ІДЕЯ НЕПОВТОРНОСТІ Й БАГАТСТВА ВНУТРІШНЬОГО СВІТУ ЛЮДИНИ. ОБРАЗ ОЛЕСЯ

УРОК 61 УРОК ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ № 4. ОЛЕНА ПЧІЛКА. ОПОВІДАННЯ «СОСОНКА». /a>

УРОК 62 МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ. ПОВІСТЬ «СІРОМАНЕЦЬ». — ЗАХОПЛИВА І ДРАМАТИЧНА ІСТОРІЯ ПРО ХЛОПЧИКА І ВОВКА ЯК ПРИКЛАД ГАРМОНІЇ ЛЮДИНИ І ПРИРОДИ

УРОК 63 МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ «СІРОМАНЕЦЬ». ДОБРОТА, ВИГАДЛИВІСТЬ, РІШУЧІСТЬ САШКА, ЙОГО ЗДАТНІСТЬ НА САМОСТІЙНІ ВЧИНКИ, ОСОБЛИВО У ВІДСТОЮВАННІ СВОЄЇ ПРОПОЗИЦІЇ

УРОК 64 МИКОЛА ВІНГРАНОВСЬКИЙ «СІРОМАНЕЦЬ». ДОБРОТА, ВИГАДЛИВІСТЬ, РІШУЧІСТЬ САШКА, ЙОГО ЗДАТНІСТЬ НА САМОСТІЙНІ ВЧИНКИ, ОСОБЛИВО У ВІДСТОЮВАННІ СВОЄЇ ПОЗИЦІЇ

УРОК 65 УРОК ЛІТЕРАТУРИ № 3. РІДНА УКРАЇНА І СВІТ ПРИРОДИ. ОБРАЗ РІДНОГО КРАЮ У ТВОРАХ ПИСЬМЕННИКІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

УРОК 66 ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ № 4. ІСТОРИЧНЕ МИНУЛЕ НАШОГО НАРОДУ У ТВОРАХ ПОЕТІВ ОДЕЩИНИ. В'ЯЧЕСЛАВ ДРУЗЯКА. «УКРАЇНЦІ». «КОЗАКИ, ДЕ ВАША СИЛА». /a>

УРОК 67 КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ «РІДНА УКРАЇНА. СВІТ ПРИРОДИ». (ТВОРЧІСТЬ МАКСИМА РИЛЬСЬКОГО, ГРИГОРА ТЮТЮННИКА, МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО ТВОРИ ПЧ № 4, ЛРК №№ 3, 4). ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

УРОК 68-69 ПОВТОРНЕ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ЗА ІІ СЕМЕСТР, ЗА РІК

УРОК 70 УРОК-ПІДСУМОК. СЕМЕСТРОВЕ ТА РІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ

УРОК 66 ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ