Всі публікації щодо:
Глібов Леонід

Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

Леонід Глібов. Хто вона, Хто розмовляє, Хто сестра і брат. Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови

Мета: ознайомити учнів з акровіршами Л. Глібова, навчити школярів виразно, осмисллено читати загадки, пояснювати способи їх відгадування, коментувати особливості поетичних загадок Л. Глібова, роль у них казкових елементів, гумору, пестливих слів; розвивати кмітливість, розумові здібності, пам’ять, творчу уяву; навички розгляду й коментування особливостей поетичних загадок, художніх засобів мови; сприяти вихованню оптимістичного погляду на життя, почуття гумору; естетичного ставлення до природи.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Засоби навчання: підручник, роздавальний матеріал, проектор, учнівські малюнки за змістом твору, ілюстративний матеріал (фотографії: осока, сорока, гречка, просо, барвінок, фіалка, будяк та інші; учнівські малюнки).

ТЛ: акровірш, порівняння.

Перебіг уроку

І. Організаційний етап.

Рада вітати усіх присутніх на уроці з української літератури. Сподіваюся, що всі учні класу — творчі особистості і в них гарний настрій, вони всі активно працюватимуть на уроці, бо впевнені у своїх силах. Чи не гак?II. Перевірка домашнього завдання.

Індивідуальне опитування.

Картка із завданням

1. Виразно прочитати один з акровіршів Л. Глібова, визначити роль художніх засобів у ньому.

2. Прокоментувати власну ілюстрацію до твору Л. Глібова.Літературний диктант.

1. Л. Глібов — це… (поет, байкар).

2. Нам відомі такі твори Л. Глібова: …, …, …

3. Твори Л. Глібова мають… (фольклорну) основу.III. Актуалізація і корекція опорних знань.

Словесне малювання (асоціативний рядок).

— На основі портрета й біографічної довідки відповісти на запитання: Який же він, Леонід Глібов?

1. Високе відкрите чоло свідчить про… (мудрість людини).

2. Міцно стиснуті тонкі губи, виразне підборіддя говорять про… (мужній і стійкий характер).

3. Очі без живого вогника, немов погаслі. (Відчужені очі (сліпота)).

4. Незважаючи на тяжку недугу, письменник працював… (наполегливо і самовіддано).

5. Для учнів… (порадник і натхненник).IV. Повідомлення теми, цілей і завдань уроку. Мотивація уміння.

Слово вчителя.

Література завжди є доброю порадницею в різних життєвих ситуаціях. Твори Леоніда Глібова, наприклад, навчають нас доброти, життєлюбства, дотепності, допомагають з надією дивитись у своє майбутнє. До того ж, деякі його поезії мають своєрідну форму акровіршів, про особливості яких ми й дізнаємось на цьому уроці.
V. Сприймання й усвідомлення учнями фактичного матеріалу, осмислення зв’язків і залежностей між елементами вивченого матеріалу.

Розповідь з елементами бесіди.

— Удома ви читали віршовані твори Л. Глібова «Що за птиця?». «Хто розмовляє?». «Хто вона?». «Хто сестра і брат?». Що ви побачили незвичайного у формі та побудові цих творів?

— Чи ви читали подібні твори раніше?

— Що ж воно таке? А загадки ці самі відповідь скажуть, лиш будьте уважними та прочитайте початкові літери згори вниз. Такі вірші-загадки називаються акровіршами.

Запишемо в зошити визначення.

Акровірш — це вірш, написаний так, що початкові букви рядків, прочитані згори вниз, утворюють слово чи словосполучення — назву особи чи явища, про яких ідеться, — відгадку.

— Які влучно підмічені автором риси чи якості дають змогу впізнати персонажів прочитаних віршів? (Муха — набридлива, в’їдлива; осока — тихо шелестить, ніби скаржиться).

— Що спільне між загадками, акровіршами Глібова і народними загадками? (Увагу зосереджено на поведінку персонажів, мову — вживання пестливих слів).

Як і в загадках, в акровіршах Глібов зображає рослинний і тваринний світ. Які акровірші є підтвердженням цього? («Що за птиця?». — образ мухи; «Хто розмовляє?». — осоки і сороки; «Хто сестра і брат?». — гречки і проса).

Акровірш, на відміну від простих загадок, написаний надзвичайно лаконічно, він складається переважно з кількох поетичних рядків.

Акровірші Глібова — цікаві поетичні сюжетні мініатюри з художніми образами, часом стислими пейзажами, різними описами зображуваного предмета.
Фізкультхвилинка.
Виразне читання акровіршів «Що за птиця?». «Хто розмовляє?». «Хто сестра і брат?». «Хто вона?».

Бесіда за питаннями.

1. Знайдіть у творі «Хто розмовляє?». слова, якими автор називає сороку. (Брехуха, джеркотуха)

2. Як ставиться автор до сороки? (Глузує з її хвальковитості)

3. Чи хотіли б ви мати такого друга, як сорока?

4. Як сорока завоювала славу? (Кашку діточкам варила)

5. Якими б ви образними словами назвали осоку, крім бідна удовиця!

6. Зачитайте із твору «Хто сестра і брат?». слова зі зменшувально-пестливим значенням. (Вітрику, листячко, славонька, маслечко, братичок). Поясніть, чому саме такі форми слів використав автор.

— Що нагадує за формою акровірш «Хто сестра і брат?». (Народну пісню)

— Які художні засоби найчастіше використовуються в цьому акровірші? (Зменшувально-пестливі слова: «братичок». «сонечка». «листячко»; звертання: «вітрику». «сестро милая»; епітети: «пахучії». «смачна». «добрі»; діалог)

— Про яку страву йдеться в останньому рядку акровірша? Що ви про неї знаєте? (Про куліш; це давня козацька, селянська страва, яку часто варили в походах, у полі; вариться із пшона, картоплі, засмажки із сала та цибулі)

7. Поясніть, як вирозумієте вислів «як пташка, в’ється». з акровірша «Що за птиця?». (Відповіді учнів).

Учитель. У художніх творах, особливо в загадках, часто використовується прийом порівняння. А що це таке — прочитаймо в підручнику.

Робота з підручником.

Опрацювання статті підручника про порівняння.
VI. Узагальнення і систематизація знань.

Творча робота.

Складання учнями акровіршів.
VII. Підсумки. Рефлексія. Оцінювання.

На уроці чи з вами плідно працювали, поглиблюючи свої знання про творчість Л. Глібова. Можна з упевненістю сказати, що всі ваші думки були впевненими та обґрунтованими. Важливо запам’ятати, що Л. Глібов у своїх творах висловив думки через характеристику образів тварин, птахів чи рослин, втілюючи в них одну із своїх потаємних мрій — творити так, щоб потім залишитися в пам’яті людей. А ми знаємо, що хвилини розчарування і в нього були, але своєї поставленої мети він досяг: його твори цікаві всім, вони сповнені віри в добро. Хочеться і вам побажати віри в добро, у свої сили, чудових думок і вміння бачити красу.

Метод «Мікрофон».

— Чи цікаві вам твори Л. Глібова? Якщо так, то чим? (Так. Адже вони водночас і гумористичні, і повчальні)

— Як ви вважаєте, завдяки чому його герої дотепні, доброзичливі? (Завдяки мовним особливостям творів)

— Чи можна з них брати приклади? Що саме?


VIII. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Обов’язкове для всіх: вивчити напам’ять один з акровіршів; виписати пестливі слова із творів Леоніда Глібова, пояснити (усно), чому, на вашу думку, автор їх уживає.

— Індивідуальні випереджувальні завдання:

✵ учень-історик: підготувати усне повідомлення про літописця Нестора;

✵ учень-екскурсовод 1: прочитати й переказувати літописну оповідь «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь»;

✵ учень-екскурсовод 2: прочитати й переказувати літописну оповідь «Святослав укладає мир із греками і повертається до Києва. Смерть Святослава»;

✵ учень-екскурсовод 3: прочитати й переказувати літописну оповідь «Володимир вибирає віру»;

✵ учень-декламатор: навчитися виразно читати портрет Святослава, написаний візантійським хроністом 971 року;

✵ учень-декламатор: навчитися виразно читати напам’ять уривок з літописної оповіді «Володимир вибирає віру». — промову філософа, яка переконує Володимира прийняти християнство.