Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Рідна Україна. Світ природи

Мета: перевірити набуті учнями знання, розвивати усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника розвитку творчих здібностей людини; формувати бажання максимальної самореалізації в житті, виховувати любов до природи.

Тип уроку: урок контролю навчальних досягнень.

Засоби навчання: тестові завдання.

Перебіг уроку

I. Організаційний момент.

II. Повідомлення мети перевірки та способів її проведення.

_________________________________________________

_________________________________________________

III. Самостійне виконання учнями завдань.

ВАРІАНТ 1

Початковий рівень

1. У кажіть автора рядків:

Не бував ти у наших краях!

Там степи, там могили, як гори.

Там же небо — блакитні простори...

А веснянії ночі в гаях!..

А Тарас Шевченко;

Б Павло Тичина;

В Євген Гуцало;

Г Леся Українка.

2. Тарас Шевченко був кріпаком пана (С. Васильченко „У бур'янах”):

А Енгельгардта;

Б Дашкевича;

В Сошенка;

Г Висецького.

3. З якого твору взято подані рядки: „Ніч — велика чарівниця! / Зачарувала звіра, птицю, / Зачарувала всіх людей — / Не побачиш їх ніде”

А з вірша Є. Гуцала „Чарівники”;

Б з вірша Є. Гуцала „Зірка”;

В з вірша П. Тичини „Блакить мою душу обвіяла...”;

Г з вірша Т. Шевченка „Садок вишневий коло хати”.

Середній рівень

4. Із якого твору ці слова: „За широкими морями, за лісами дрімучими, ще й за горами кам'яними в не нашій далекій стороні був колись веселий край, розкішний і багатий, заворожений злими людьми, заневолений двома неволями. Одна неволя панська, а друга — царська...”

А „У бур'янах” Степана Васильченка;

Б „Лось” Євгена Гуцала;

В „Повість минулих літ”;

Г „Гаї шумлять” Павла Тичини.

5. Яку пору року відобразив Тарас Шевченко в поезії „Садок вишневий коло хати”?

А Весна;

Б літо;

В осінь;

Г зима.

6. Хто убив лося (оповідання Євгена Гуцала „Лось”)?

А Хлопчики-підберезники;

Б дядько Шпичак;

В лісник;

Г мисливці.

Достатній рівень

7. Поясніть, у чому художня сила поезії Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати”.

8. Сформулюйте тему і основну думку вірша „Журавлі високі пролітають...” Євгена Гуцала.

Високий рівень

9. Складіть словесний малюнок до поезії Тараса Шевченка „Садок вишневий коло хати”, використовуючи художні засоби.

ВАРІАНТ 2

Початковий рівень

1. Тарас Шевченко народився у селі (С. Васильченко „У бур'янах”)

А Кирилівці;

Б Моринцях;

В Лисянці;

Г Будищі.

2. Укажіть автора рядків:

За сонцем хмаронька пливе,

Червоні поли розстилає

І сонце спатоньки зове

У синє море: покриває

Рожевою пеленою,

Мов мати дитину.

А Павло Тичина;

Б Тарас Шевченко;

В Євген Гуцало;

Г Леся Українка.

3. Укажіть автора оповідання „Лось”:

А Степан Васильченко;

Б Євген Гуцало;

В Тарас Шевченко;

Г Павло Тичина.

Середній рівень

4. Укажіть твір, з якого взято подані рядки, і прізвище його автора:

Ллється чисте срібло з відер

На маки й калину,

На заквітчану у місяць

Срібну Україну.

А „Гаї шумлять” П. Тичини;

Б „За сонцем хмаронька пливе” Т. Шевченка;

В „Зірка” Є. Гуцала;

Г „Садок вишневий коло хати” Т. Шевченка.

5. Хто з персонажів оповідання Є. Гуцала „Лось”: „...Вжахано відчув, що дедалі глибше занурюється у льодяну кашу. Він ще раз конвульсивно здригнувся всім тілом, вкладаючи всю свою силу і весь свій відчай у той рух, але провалився ще глибше...”?

А Дядько Шпичак;

Б лось;

В один із хлопчиків-підберезників;

Г мисливець.

6. З ким Т. Шевченко порівнює туман (поезія „За сонцем хмаронька пливе”)?

А з молоком;

Б з рожевою пеленою;

В з морем;

Г з ворогом.

Достатній рівень

7. Які настрої і за допомогою яких засобів відтворює настрій Тарас Шевченко в поезії „За сонцем хмаронька пливе”?

8. Доведіть, що твір Євгена Гуцала „Лось” — оповідання.

Високий рівень

9. Використовуючи художні засоби з поезії Павла Тичини, складіть твір-мініатюру на тему „Мій рідний край”.

_________________________________________________

_________________________________________________

IV. Підсумки.

Відповіді вчителя на запитання учнів.

_________________________________________________

_________________________________________________

V. Домашнє завдання та інструктаж до його виконання.

— Підготувати цікаву інформацію про життя Максима Рильського.

_________________________________________________

_________________________________________________На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.