Українська література 5 клас - Розробки уроків - 2013 рік

ПЕРЕДМОВА

ОРІЄНТОВНЕ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ

УРОК 1. Вступ. Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово — першоелемент літератури. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи. Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

УРОК 2-3. Міфи і легенди українців: «Про зоряний Віз». «Чому пес живе коло людини?». «Берегиня». «Дажбог». «Неопалима купина». «Як виникли Карпати». «Чому в морі є перли і мушлі?». Первісні уявлення про всесвіт і людину

УРОК 4-5. Народні перекази: «Білгородський кисіль». «Прийом у запорожців». «Ой Морозе-Морозенку». Лицарство та відвага запорозьких козаків

УРОК 6. Література рідного краю № 1. Легенди та перекази Тернопільщини

УРОК 7-8. Народні казки. «Про правду і кривду». Тематика народних казок, їх різновиди (про звірів, фантастичні, пригодницькі тощо). Народне уявлення про добро і зло в казці

УРОК 9-10. «Мудра дівчина». Зміст твору. Побудова казки (зачин, кінцівка), її яскравий національний колорит

УРОК 11. «Ох». Зміст казки. Характеристика казкових героїв

УРОК 12. РЗМ № 1. Усний переказ фрагмента твору (за казкою «Ох».

УРОК 13. «Летючий корабель». Аналіз фантастичного і реального, смішного і страшного, красивого і потворного в казках

УРОК 14. Позакласне читання № 1. У світі українських народних казок

УРОК 15. Контрольна робота № 1 (тестові завдання). Вступ. Світ фантазії, мудрості (міфи, легенди, перекази, народні казки)

УРОК 16. Літературні казки. Особливості літературної казки, її відмінність від народної. ї. Франко. Дитинство письменника. І. Франко-казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»., «Фарбований Лис». /a>

УРОК 17. I. Франко. «Фарбований Лис». Зміст казки. Головні та другорядні персонажі твору

УРОК 18. Виразне читання епізодів казки «Фарбований Лис». /a>

УРОК 19. Образ Лиса, риси його характеру

УРОК 20. Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Короткі відомості про письменника і його фантастичні казки. Образи фантастичних істот, створені уявою автора на основі українського фольклору

УРОК 21. Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Світлий, життєствердний погляд на світ. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот. Наскрізний гуманізм казки

УРОК 22. Василь Симоненко. Цікава сторінка з життя митця. Казкова історія і сучасне життя у творі «Цар Плаксій та Лоскотон». /a>

УРОК 23. Василь Симоненко. «Дар Плаксій та Лоскотон». Виразне читання казки

УРОК 24. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Різні життєві позиції цари Плаксія і Лоскотона (песимістична й оптимістична)

УРОК 25. Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Повість-казка сучасної дитячої письменниці

УРОК 26. Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці: добро і зло, відповідальність за свої вчинки, уміння долати перешкоди на шляху до мети

УРОК 27. РЗМ № 2. Написати продовження пригоди Алі та її нових друзів або скласти інсценізацію за твором, давши їй свою назву

УРОК 28. Елементи незвичайного в повісті. Символіка країни Недоладії та її мешканців. Своєрідність композиції твору. Особливості його мови

УРОК 29. Контрольна робота № 2 (комбінована). Світ фантазії, мудрості (літературні казки)

УРОК 30. Література рідного краю № 2. Богдан Лепкий. «Казка про Ксеню і дванадцять місяців». /a>

УРОК 31. Позакласне читання № 2. Літературні казки сучасних авторів. Інна Волосевич. «Про хлопчика, який не вмів робити нічого корисного». /a>

УРОК 32. Повторення та узагальнення вкиненого в I семестрі

УРОК 33. Загадки (на вибір). Загадка як вид усної народної творчості. Розгляд змісту і форми загадок. Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу та її явища, про рослин, тварин)

УРОК 34. Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

УРОК 35. Прислів’я та приказки. Народне уявлення про довколишній світ та його оцінка в прислів’ях і приказках. Краса і мудрість цього жанру усної народної творчості

УРОК 36. Леонід Глібов. Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок. «Химерний, маленький». /a>

УРОК 37. Леонід Глібов. «Хто вона?». «Хто розмовляє?». «Хто сестра і брат?». Життєствердний пафос віршів Л. Глібова. Особливості його поетичної мови

УРОК 38. Літописні оповіді: «Три брати — Кий, Щек, Хорив і сестра їхня Либідь». «Святослав укладає мир з греками і повертається до Києва. Смерть Святослава». «Володимир вибирає віру». «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам». «Повість минулих літ». — найдавніший літопис нашого народу. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо

УРОК 39. «Повість минулих літ». — найдавніший літопис нашого народу. Значення літописання для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських (українських) князів до своєї землі, їхня сила духу, воля, благородство, сміливість, рішучість, вірність тощо

УРОК 40. Олександр Олесь. «Ярослав Мудрий». (із книги «Княжа Україна».. Поезії з книги «Княжа Україна». їх зв’язок з літописами. Поетична оповідь про минуле нашого народу, князів Київської Русі, їхню мудрість, благородство, хоробрість, любов до рідної землі

УРОК 41. РЗМ № 3. Письмовий твір-роздум про зв’язок минулого із сучасним «Заповіти наших предків». /a>

УРОК 42. Олександр Олесь. «Микита Кожум’яка». Драматичний твір на тему народної казки

УРОК 43. Виразне читання в особах драми-казки «Микита Кожум’яка». Виокремлення в ній найнапруженіших епізодів

УРОК 44. Позакласне читання № 3. Історичне минуле українського народу в сучасній літературі

УРОК 45. Контрольна робота № 3 (відповіді на запитання). З народної мудрості. Історичне минуле нашого народу

УРОК 46-47. Україна часів Т. Шевченка. Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті С. Васильченка «В бур’янах».. Тарас Шевченко. «За сонцем хмаронька пливе…». Картини довколишнього світу, природи в поезії

УРОК 48. Тарас Шевченко. «Садок вишневий коло хати…». Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка — інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови. Виразне читання творів Т. Г. Шевченка

УРОК 49. Виразне читання. Декламування творів Т. Г. Шевченка

УРОК 50. Павло Тичина. Коротко про поета і край, де він народився. «Не бував ти у наших краях!». «Гаї шумлять». «Блакить мою душу обвіяла…». /a>

УРОК 51. Майстерне відтворення краси природи в поезіях П. Тичини, вираження життєрадісності, патріотичних почуттів засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини

УРОК 52. Євген Гуцало. Основні відомості про письменника. «Зірка». «Чарівники». «Журавлі високі пролітають…». Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця

УРОК 53. Євген Гуцало. «Лось». Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні «Лось». /a>

УРОК 54. Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

УРОК 55. Контрольна робота № 4 (тестові завдання). Рідна Україна. Світ природи

УРОК 56. Максим Рильський. Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. «Дощ». («Благодатний, довгожданий…».

УРОК 57. Максим Рильський. «Осінь-маляр із палітрою пишною…». «Люби природу не як символ…». Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям

УРОК 58-59. Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Зміст твору. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів — природи і людини, зображених в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи

УРОК 60. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

УРОК 61. РЗМ № 4. Усний твір-характеристика літературного героя на основі складеного плану

УРОК 62-63. Микола Вінграновський. «Перша колискова». «Бабунин дощ». «Сама собою річка ця тече…». Поезія — особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту. Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

УРОК 64. Микола Вінграновський. «Сіроманець». Захоплююча І драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини та природи («Сіроманець».

УРОК 65. Микола Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

УРОК 66. Контрольна робота № 5 (твір). Рідна Україна. Світ природи

УРОК 67-68. Література рідного краю № 3-4. Рідна земля у творчості поетів-земляків (на основі творів письменників Тернопільщини: С. Будного «Земля». В. Вихруща «Рідна хата». Г. Костів-Гуски «Вілія». Я. Бензи «Криниця».

УРОК 69. Позакласне читання № 4. Бесіда про самостійно прочитані твори. Рекомендація додаткової літератури для читання в 6 класі

УРОК 70. Повторення та узагальнення вивченого за рік