Усі уроки української літератури в 5 класі - Г. В. Дідик, К. Ю. Голобородько 2019

Василь Королів-Старий «Потерчата»
Світ фантазії, мудрості

Всі публікації щодо:
Королів-Старий Василь

Н. С. Хлівнюк

Мета: висвітлити переносне значення казки, прищеплювати бажання робити добро як спонуку до позитивної життєдіяльності; формувати вміння усвідомлювати важливу потребу уважного ставлення до ближнього, любові до нього.

Обладнання: дошка, хрестоматія.

ХІД УРОКУ

I. Перевірка домашнього завдання

1. Дати власну оцінку вчинкам і поведінці Лиса із казки І. Франка «Фарбований Лис».

2. Визначити особливість літературної казки.

II. Повідомлення теми і мети уроку

III. Сприйняття матеріалу

1. Вступне слово вчителя.

Письменник і художник Василь Королів-Старий (справжнє прізвище Королів) народився 4 лютого 1876 року в селі Ладан на Чернігівщині.

У 1919 році Королів виїхав у країну, яка тоді називалась Чехословач- чина. В Україні в той час відбувались пореволюційні події.

Василь Королів-Старий написав багато творів для дітей та юнацтва. Це такі: роман «Чмелик», збірка оповідань «Нечиста сила», збірки п’єс «Русалка-жаба», «Лісове свято» та ін.

У збірці «Нечиста сила» письменник зображує домовиків, хух, мавок, русалок, потерчат та інших персонажів українського фольклору. «Довідкове бюро» (повідомлення учнів).

За народними уявленнями Домовики — це вид нечистої сили, що живе в будівлях разом з людьми, але невидима для людського ока. Завдання Домовика— оберігати сімейне вогнище.

Василь Королів-Старий у своїх фантастичних казках змальовує всю «нечисть» не як злі сили, а як дружні людині, ті, що не шкодять, а навпаки, стають у пригоді, допомагають у скрутний час.

2. Ознайомлення зі змістом казки «Потерчата».

3. Слово вчителя про образи фантастичних істот: Домовика, левадної Хухи, Потерчат, Дідька, Водяника, Русалок, створені уявою автора на основі українського фольклору.

4. Слово вчителя про добро і зло в казці «Потерчата».

Міфологічні істоти несуть і роблять добро людям, тому що вони — народна творчість. Зло іде від горілки, яку і в народі, і в казці названо «зеленим змієм».

У казці Г. Х. Андерсена «Снігова Королева» добро в образі Герди і всіх персонажів, що їй допомагають. Зло — в образі Снігової Королеви, розбійників. Негативних персонажів менше, тому добро отримує перемогу над злом.

В казці Ш. Перро «Попелюшка», добро в образі Попелюшки і її однодумців отримує перемогу над злом в образі Мачухи.

Існує багато українських народних казок про нечисту силу. Вони відносяться до групи — чарівні казки Питання до учнів:

✵ Які народні казки про нечисту силу ви знаєте? («Кривенька качечка», «Яйце-райце», «Телесик», «Котигорошко», «Царівна-жаба», «Летючий корабель»)

✵ Як закінчуються названі вами народні казки про нечисту силу? (Перемогою добра над злом.)

5. Слово вчителя про світлий, життєтвердний погляд письменника на світ.

IV. Осмислення матеріалу

1. Аналіз зовнішності (портрети) казкових істот. Питання до учнів:

✵ Опис зовнішності яких фантастичних істот є в казці?

✵ Опис Потерчат.

✵ Знайти опис Потерчат у казці і прочитати.

«Потерчата були малесенькі, зовсім голі, з великими, блискучими очима й сторчоватими синенькими чубчиками на голівках. Бігли вони жваво, тільки ж їхні маленькі криві ніжки не могли широко ступати, а через те вони посувались вперед дуже повільно».

2. Теорія літератури. Слово вчителя про портрет. Робота з підручником.

3. Слово вчителя про наскрізний гуманізм казок. Пояснити значення слова «гуманізм».

2. Завдання учням.

✵ Оцінити вчинки Домовика з позиції гуманізму.

За народними уявленнями, Домовик — це фантастична істота, яка захищає добробут людей, допомагає в побуті. У казці В. Короліва-Старого Домовик — це персонаж, який також оберігає будинок, подвір’я (в даному випадку дяка Оверка). Упевнившись у тому, що в господарстві все має бути добре, Домовик поспішив на допомогу хазяїна в дорозі. Він прийшов учасно і врятував дяка Оверка.

✵ Оцінити вчинки Потерчат з позиції гуманізму.

За народними уявленнями Потерчата — це вид нечистої сили, яка шкодить людям. Їх ще називають Чортенятами. Та в казці Василя Коро- ліва-Старого Потерчата хотіли допомогти п’яному дякові Оверкові. Але ж усім відомо, що люди бояться нечистої сили. Але ж нечиста сила вже була в самому дякові, і він її сам помітив, коли пив горілку. Тому з добрих намірів Потерчат могло б статися щось страшне.

V. Закріплення матеріалу

Завдання учням:

✵ Дайте визначення портрету.

✵ Народне уявлення про Домовика.

✵ Персонажі казки — носії добра і зла.

VI. Домашнє завдання

1. Виразно читати та аналізувати казку «Потерчата».

2. Намалювати Потерчат.