Українська література 5 клас: Плани-конспекти уроків - Паращич В. В 2009

В. Винниченко, «Федько-халамидник». Протиставлення добра злу в оповіданні

Всі публікації щодо:
Винниченко Володимир

Тема. В. Винниченко, «Федько-халамидник». Проти ставлення добра злу в оповіданні.

Мета: допомогти учням розібратися в складнощах характерів та вчинків героїв оповідання; розвивати навички виразного читання, переказу, виділення головних епізодів та деталей, висловлювання власного ставлення до прочитаного, обґрунтування своєї думки; виховувати прагнення до добра і справедливості.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Обладнання: портрет письменника, збірки його дитячих оповідань, ілюстрації до них.

Теорія літератури: епічний твір, оповідання, головні та другорядні герої, мова автора і мова персонажів, тема, головна думка, епізоди й деталі.

ХІД УРОКУ

I. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Повідомлення теми й мети уроку.

II. «ПОЕТИЧНА ХВИЛИНКА»

Варіант учителя.

Вербові стежки

Біля яру, біля стежки

Одягла верба сережки.

Головою хилитала,

Потихесеньку питала:

— Де ота біленька хатка,

Що гарнесенькі дівчатка?

Хай би вибігли до стежки,

Подарую їм сережки.

(Ліна Костенко)

Можливий коментар учня.

Надворі весна. Або скоро весна. Однією з перших вітає її верба пухнастими сережками — «котиками», як їх називають у народі. І ці розквітлі бруньки на верболозі, ніби малесенькі живі створіння, гріють душу, вселяють надію на те, що незабаром настане весняне буяння трав, дерев і квітів. Тим і приваблюють нас ці поетичні рядки.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання.

а) Зачитування, переказ епізодів, які запам’яталися найбільше, з обґрунтуванням;

б) перевірка планів, складених учнями до II частини оповідання із взаєморецензуванням та коментарем вчителя;

в) огляд ілюстрацій.

IV. СПРИЙНЯТТЯ Й ЗАСВОЄННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Виразне читання.

III частина оповідання «Федько-халамидник» (від слів «Толя аж задихався, дивлячись, як Федько перебирався по крижинах.» до кінця).

2. Словникова робота.

Хутенько — швиденько;

розтерявся — розгубився;

заклякла — замерзла, заніміла;

торсонула — смикнула, штовхнула;

тоски — суму; о

чистіть — звільніть;

чижик — пташка.

3. Обмін враженнями від прочитаного.

Чи очікували ви такий страшний кінець, чи логічно до кінця були розкриті характери героїв.

4. Спостереження над текстом.

1) Знайдіть у тексті місце, де пояснюється, чому Толя вирішив теж, як Федько, піти на кригу; зробіть висновок.

2) Знайдіть вислови, які пояснюють, чому Федько не зупинив Толю і навіть дав свою палицю; зробіть висновок.

3) Заповніть таблицю, яка б показувала поведінку Федька і Толі в екстремальній ситуації — на крижині:

Федько

Толя

Переживає за Толю, підбадьорює його, дає слушні поради;

сміливо йде рятувати панича;

не розгубився, коли провалився у воду;

не мігши схопити шворку закляклими від холоду руками, схопився зубами;

бігав і махав руками, щоб зігрітися.

Толі здалося, що переходити покрижині річку зовсім легко. Але він не був такий сильний, тренований, спритний, як Федько, тому, коли ступив на крижину і її понесло, розгубився;

стояв, плакав з розпачу;

коли Федько врятував Толю, а сам провалився у воду, Толя не подав йому палицю, хоч міг.

4) Знайдіть у тексті й зачитайте, як поводилися після Федькової і Толиної пригоди:

батько Толі —

мати Толі —

мати Федька —

батько Федька —

Федько —

Толя —

Висловіть своє ставлення до їх поведінки.

5) Відшукайте в тексті приклади, які б свідчили про майстерність письменника.

(Вживає порівняння, слова в переносному значенні, синоніми, діалоги, емоційно забарвлену лексику)

5. Проблемні питання та завдання.

1) В оповіданні постійно стикаються добро і зло, честь і безчестя, милосердя і черствість. Наведіть їх приклади.

Добро

Зло

Правдивість Федька, його сміливість, героїчний вчинок — врятування Толі з криги на річці;

захист Толі від батьківського гніву

Недисциплінованість, відчайдушність, розбишакуватість Федька;

черствість, підлість, пихатість Толі;

неуважність батьків Федька, їхня бідність і приниженість

2) Чому, на ваш погляд, Федько чи не вперше в житті сказав неправду батькові Толі, обмовивши себе?

— На що натякає автор, який у характеристиці Толі кілька разів підкреслює, що він дитина вихована, делікатна?

(Це зовнішня вихованість, подумки Толя називав Федька «мурло репане», зневажав; боявся висловити свою думку, робив підлість ізпідтишка.)

6. Слово вчителя.

Оповідання В. Винниченка «Федько-халамидник» належить до епічних творів, епосу.

Епос — один із основних літературних родів (поряд з лірикою і драмою), у творах якого життєвий зміст розкривається у формі авторської розповіді про людей і події. Часто автор ніби відсутній або виступає у ролі стороннього глядача, що прагне об’єктивно розповісти про якісь процеси зовнішнього життя, про поведінку і переживання персонажів у певних обставинах, про ставлення цих персонажів до різних життєвих явищ, до інших людей.

(Запис до літературознавчого словничка.)

Основні епічні жанри: літературна казка, легенда, оповідання, новела, художній нарис, повість, роман, епопея.

Способи викладу матеріалу в епічному творі.

Розповідь — це повідомлення письменника про події в житті дійових осіб, про їхні думки, почуття й переживання.

Опис — зображення письменником місцевості, де відбувається дія, природи (пейзаж), зовнішнього вигляду осіб (портрет), внутрішньої частини приміщення (інтер’єр).

Монолог — поширене висловлювання однієї особи.

Діалог — розмова двох осіб.

Полілог — розмова багатьох осіб.

Прийоми зображення героя в епічному творі:

— зображення зовнішності персонажа (літературний портрет);

— відтворення вчинків, поведінки героя;

— розкриття його настроїв, роздумів, переживань;

— показ його ставлення до батьківщини, людей, своїх обов’язків, праці, матеріальних і духовних цінностей, різних подій та явищ суспільного й особистого життя;

— характеристика героя іншими персонажами;

— авторська характеристика;

— розкриття індивідуальних особливостей мови (лексичний запас, побудова речень, улюблені слова, вислови, вживання прислів’їв та приказок, манера говорити);

— описи (пейзаж, інтер’єр та інші).

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Навчитися виразно читати, переказувати ІІІ частину оповідання; скласти план. Підготувати «поетичну хвилину».На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.