Усі уроки української літератури в 5 класі - Г. В. Дідик 2008

Спорідненість українських казок з казками народів світу
Світ фантазії, мудрості

Всі публікації щодо:
Казки

Н. П. Шукрута

Мета: показати учням спорідненість українських казок з казка

ми народів світу, а саме: з російською народною казкою «Василина Премудра» та арабською народною казкою про Синдбада-Мореплавця; розкрити прагнення всіх народів світу до перемоги добра над злом, про втілення мудрості, кмітливості людини; розвивати творчі здібності учнів, їх фантазію; вміння висловлювати власні міркування про зміст казок, виховувати повагу до фольклорної спадщини не тільки українського, а й інших народів світу.

Тип уроку: урок-спостереження.

Обладнання: збірки казок народів світу, ілюстрації, дитячі малюнки.

ХІД УРОКУ

I. Організація класу

II. Актуалізація опорних знань. Бесіда

1. Що таке казка? Яка її будова та особливості?

2. Чи такий жанр усної народної творчості існує тільки в українському фольклорі? Чи відомі вам казки інших народів?

3. Які казки інших народів світу люблять читати у вашій сім'ї? Чим вони вас захоплюють?

4. Які казки народів світу вам відомі? Назвіть їх. Що у них спільного з українськими народними казками, а що відмінне?

III. Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Оголошення теми, мети уроку, їх мотивація.

2. Робота в групах. Проведення вікторини.

За певний час учні першої групи записують головних героїв українських народних казок, а учні другої групи — російських народних казок.

Перемагає та група, яка наведе більше прикладів.

3. Бесіда.

1) Чим відрізняються герої українських народних казок від російських? (В українських народних казках відсутні такі герої, як Баба-Яга, Кощій Безсмертний, але існують Змій та Відьми.)

2) А чим схожі позитивні герої казок різних народів між собою? (Тим, що вони сміливі, відважні, мають силу і, крім усього, вони мудрі, можуть знайти вихід із будь-якої складної ситуації. Казки всіх народів закінчуються перемогою добра над злом.)

3) 3 якими народними казками інших народів ви знайомилися на уроках зарубіжної літератури? Чи вони вам сподобалися? Чим? («Василина Прекрасна» та арабська народна казка про Синдбада-Мореплавця. Звичайно, вони учням сподобалися цікавим змістом та тим, що в них перемагає добро над злом.)

4) Перекажіть коротко зміст казки «Василина Прекрасна» та охарактеризуйте головну героїню твору, звертаючи увагу на її життя.

5) Розкажіть про головного героя казки Синдбада-Мореплавця. Які пригоди довелося пережити йому під час подорожей.

6) Проаналізуйте, з яким образом українських народних казок, що ми вивчали на уроках, схожі герої цих казок? Чим? Що народ хотів втілити у даних образах, наділяючи їх такими рисами? (Синдбад-Мореплавець, і Василина Прекрасна втілюють ту ж саму мудрість, кмітливість людини, демонструють перемогу розуму, його силу, що і героїня української народної казки «Мудра дівчина». Звичайно, цими образами народ показує, що найбільше багатство людини — розум. Саме за допомогою нього людина, не дивлячись на те, багата вона, чи бідна, має авторитет серед інших людей, її поважають та прислухаються до її думки.)

7) У яких ситуаціях проявляється мудрість, кмітливість героїв казок? Чим вони викликані? (Усі герої цих казок живуть своїм життям. Але коли вони зустрічаються зі злом, то саме у цих складних ситуаціях проявляються їхні риси характеру, їхня мудрість. З їх допомогою вони з честю виходять з даної ситуації.)

4. Висновок учнів.

Усі ці казки схожі між собою тим, що в образах їх головних героїв втілено думку про те, що головним багатством кожної людини є її розум. І не важливо, чи ця людина має багато грошей, чи у неї їх зовсім немає. Людина повинна мати розум. Лише за допомогою нього вона зможе перемогти зло, яке ще досі панує у світі.

IV. Робота з розвитку творчих здібностей учнів, їх фантазії

1. Бесіда.

1) Ви ознайомилися з українськими народними казками та з деякими казками народів світу. Розкажіть, на які власні міркування наводять вас дані твори? (Учні висловлюють власні міркування про зміст казок.)

2) А чи можемо ми сказати те, що казки є деяким відображенням випадків із сучасного життя? (Учні проводять аналогію із сучасним життям. Учитель доповнює їхні роздуми, корегує.)

2. Робота в групах.

Група «Художники». Усно намалюйте уявну картину, яка перед вами постала, коли ви читали будь-яку казку.

Група «Відгадай». Створити усний опис головного героя, якийсь уявний епізод з будь-якої казки так, щоб інші учні класу змогли легко відгадати цю казку. Мета досягнута тоді, коли учні швидко й точно зрозуміли, про яку казку йдеться.

Група «Ми — актори». Вибрати будь-який епізод з казок, підготувати його та розіграти в ролях перед учнями класу.

Група «Критики». Розглянути малюнки, які підготували учні класу на урок, та об'єктивно оцінити їх.

Група «Мислителі». Скласти роздум про те, чому на світі існує добро і зло, правда і кривда, красиве і потворне. Добре це чи погано.

Група «Казкарі». Скласти власну казку, де б добро перемагало зло. Учні працюють над завданнями, а потім відстоюють свою точку зору перед однокласниками, коментують свої відповіді, демонструють свою творчість, уміння, фантазію.

V. Висновок. Метод «Мікрофон»

1. Чого навчають казки? До чого спонукають?

2. Яка роль казки у житті людини?

3. Чого я навчився (навчилася), читаючи дані казки?

4. Як я змінюся після вивчення даного матеріалу? До чого буду прагнути?

VI. Підсумок, оцінювання

VII. Домашнє завдання

1. Повторити з теорії літератури поняття «Казка».

2. Підготувати усне власне міркування про зміст казок.На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.