Усі уроки української літератури в 5 класі - Г. В. Дідик 2008

Урок-гра за твором І. Нечуя-Левицького «Запорожці»
Історичне минуле нашого народу

Всі публікації щодо:
Нечуй-Левицький Іван

О. А. Бедрій

Мета: поглибити деякі сторінки життя і творчості письменника; навчити учнів творчо підходити до опрацювання матеріалу; закріпити знання з теорії літератури (пейзаж, портрет, гіпербола, народний переказ); сприяти розвитку усного зв'язного мовлення; виховувати патріотів.

Обладнання: портрет письменника; ігрові засоби (номерки, питальники, цитати).

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Повідомлення теми та мети уроку

III. Основна частина

Клас ділиться на дві команди. За І місце команда отримує 11 балів, за II місце — 9 балів.

«Історики літератури»

Завдання: дати вичерпну відповідь на одне з питань. У конкурсі беруть участь по одному учневі від команди. Максимальна кількість балів — 2.

1. Звідки родом Іван Нечуй-Левицький?

2. Ким працював письменник?

3. Як називалася перша книга І. С. Левицького?

4. Хто був першим учителем майбутнього письменника?

«Теоретики літератури»

Завдання: З’ясувати поняття. У конкурсі беруть участь по два учасники від команди. Максимальна кількість балів — 2.

1. Що таке пейзаж?

2. Що називається гіперболою?

3. Що таке портрет?

4. Чому «Запорожці» — це казка? Які її ознаки наявні у цьому творі?

«Далі, далі, далі...»

Завдання: дати максимальну кількість відповідей за певний час. У разі відсутності відповіді вчитель говорить: «Далі, далі, далі...» (як у телегрі «Щасливий випадок»), У конкурсі бере участь вся команда. За кожну правильну відповідь — 0,5 бала.

Для першої команди

1. Яке справжнє прізвище Івана Нечуя-Левицького? (Левицький)

2. У якій родині народився письменник? (Священика)

3. Де народився Іван Нечуй-Левицький? (Стеблів на Черкащині)

4. Скільки дітей було в родині Івана Степановича? (Четверо)

5. Чи писав письменник про історію України? (Так)

6. Ким працював І. Нечуй-Левицький? (Учителем)

7. Яка річка протікає біля села, де народився письменник? (Рось)

8. Де жив головний герой «Запорожців» Карпо Летючий? (с. Старі Кодаки)

9. Ким був Карпо Летючий? (Лоцман)

10. По якій річці плавав хлопець? (Дніпро)

11. Чий це портрет: «Високий чорнявий та кучерявий... Гарний з лиця, гарний з стану, кругом гарний, ще й сміливий...»? (Карпо Летючий)

12. Як називався корабель купця, що найняв хлопця? (Байдак)

13. Хто порекомендував купцям Карпа? (Отаман)

14. Як звали отамана? (Іван Музика)

Для другої команди

1. Чиї це назви: Козацький, Звонецький, Лоцманський, Ненаситець? (Пороги)

2. Скільки порогів мав Дід? (12)

3. Що завадило Карпові на порогах? (Вітер)

4. Перше, що побачив Карпо після трагедії? (Сад)

5. Які рослини переважали в пишному саду? (Квіти)

6. Кого побачив у саду хлопець? (Два чоловіки-запорожці)

7. Хто зачарував цю Січ? (Характерники)

8. Де знаходиться це дивне місце? (На дні Дніпра)

9. Хто це: «...3 того саду лився чоловічий голос, та такий гарний та дзвінкий!.. Хтось співав козацьку думу, дуже старинну...»? (Кобзар)

10. До кого повели Карпа Летючого? (До гетьмана)

11. Чий це портрет: «...високий як Палій, гарний як Мазепа, сміливий як Богдан Хмельницький»? (Гетьман)

12. Чому гетьман не захотів обняти Карпа? (Боявся задушити від великої, сили)

13. Що тримав у руках гетьман? (Булаву)

14. Про що розпитували запорожці у хлопця? (Про Україну)

«Справлені читці-декламатори»

Завдання: виразно прочитати уривок із «Запорожців», передавши настрій. У конкурсі бере участь один учасник команди. Кількість балів — 1.

1. Від слів ...Коли се де не взялась вітряна полоса... до слів ...Тепер все пропало, все загинуло!

2. Від слів ...От дивиться Карно вниз... і до кінця абзацу.

IV. Підсумок уроку

V. Домашнє завдання

Скласти власну версію закінчення історії, описаної в «Запорожцях» І. Нечуя-Левицького. Продовжити пригоди Карпа Летючого (на вибір).