Усі уроки української літератури в 5 класі - Г. В. Дідик 2008Передмова

Вступ

Слово у житті людини. Початок словесного мистецтва: фольклор і літописи

Художня література як мистецтво слова. Види мистецтва

Світ фантазії, мудрості

Міфи і легенди українців. Первісні уявленні про всесвіт і людину

Міфи і легенди українців. «Про створення землі», «Чому буває сумне сонце?»

Народні легенди «Про зоряний віз», «Про вітер», «Про вогонь»

Міфи і легенди українців. «Лісова панна», «Берегиня», «Дажбог», «Неопалима купина», «Чому пес живе коло людини?»

Як творився світ. Урок-подорож сторінками міфів давньої України

Українські народні казки. Казка «Про правду і кривду»

Українська народна казка «Мудра дівчина»

Українська народна казка «Про жар-птицю та вовка»

Героїко-фантастична казка «Красний Іванко і закляте місто». Героїчне і фантастичне у казці

Спорідненість українських казок з казками народів світу

Розвиток зв'язного мовлення. Народні казки. Самостійне складання казок

«Моя улюблена казка». Українські героїко-фантастичні казки

Тематичне оцінювання. Народні казки. «Про правду і кривду», «Мудра дівчина», «Про жар-птицю та вовка», «Красний Іванко і закляте місто»

Літературні казки. Іван Франко «Фарбований лис»

I. Франко «Фарбований лис». Образ лиса, риси його характеру

I. Франко «Фарбований лис». Мова автора і мова персонажів

Тестова робота за літературною казкою I. Франка «Фарбований лис»

Василь Королів-Старий «Потерчата»

Василь Королів-Старий «Хуха-Моховинка»

Бесіда позакласного читання. Аналіз казок Василя Королева-Старого «Нечиста сила», «Мавка Вербинка»

Іван Липа «Близнята». Поведінка братів-близнюків

Василь Симоненко «Цар Плаксій і Лоскотон»

В. Симоненко «Цар Плаксій і Лоскотон». Характеристика дійових осіб твору

Позакласне читання. В. Симоненко «Подорож у країну навпаки»

Тематичне оцінювання за розділом «Літературні казки»

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок

Загадки як вид усної народної творчості

Прислів'я та приказки. Народне уявлення про довкілля

Урок-КВК «Прислів'я та приказки»

Леонід Глібов «Химерний маленький», «Що за птиця»

Леонід Глібов. Акровірші «Хто розмовляє?» «Хто сестра і брат?». Вірш «Квіткове весілля»

Узагальнення і систематизація знань з теми «Л. І. Глібов. Загадки. Прислів'я та приказки»

Світ поезії Ольги Чорної

Історичне минуле нашого народу

Літопис оповіді «Про заснування Києва», «Про князя Олега»

Літописні оповіді «Про княгиню Ольгу», «Про хрещення Русі князем Володимиром»

Олександр Олесь «Україна в старовину», «Наші предки - слов'яни»

Олександр Олесь «Початки Києва», «Аскольд і Дір»

Олександр Олесь «Княгиня Ольга», «Ярослав Мудрий»

Антін Лотоцький «Михайлик-семиліток»

Антін Лотоцький «Михайлик-семиліток». Роздуми про добро і зло

Іван Нечуй-Левицький «Запорожці»

Урок-гра за твором І. Нечуя-Левицького «Запорожці»

Урок розвитку зв'язного мовлення. І. Нечуй-Левицький «Запорожці». Вигадування версії закінчення твору

Оксана Сенатович «Малий віз». Коротка розповідь про письменницю

Позакласне читання. Сучасні твори про історичне минуле українського народу. І. Крип'якевич «Малі козаки»

Тематичне оцінювання «Історичне минуле нашого народу»

Рідна Україна. Світ природи

Тарас Шевченко. Розповідь про поета

Т. Шевченко «За сонцем хмаронька пливе», «Садок вишневий коло хати»

Костянтина Малицька «Чом, чом, земле моя...». Розповідь про письменницю

Костянтина Малицька «Соловей». Теорія літератури: художній опис

Олена Пчілка (Ольга Косач) «Сосонка». Розповідь про письменницю та її родину

Тематичне оцінювання за творчістю Т. Шевченка, К. Малицької та О. Пчілки

П. Г. Тичина «Не бував ти у наших краях», «Гаї шумлять»

П. Г. Тичина «Блакить мою душу обвіяла»

Євген Гуцало «Лось». Вічне протистояння добра і зла

Євген Гуцало «Лось»

Усний опис тварини за власним спостереженням у художньому стилі

Богдан-Ігор Антонич. Основні відомості про поета. Вірш «Весна»

Богдан-Ігор Антонич «На шляху», «Назустріч». Єдність людини і природи

Урок виразного читання. Конкурс на кращого декламатора поезії

Г. Тютюнник «Дивак». Розповідь про письменника

Г. Тютюнник «Дивак». Образ Олеся, риси його характеру. Описи природи у творі

Микола Вінграновський «Перша колискова», «Ходімте в сад...», «Сама собою річка ця тече...»

Підсумковий урок за творчістю М. Вінграновського, Г. Тютюнника, П. Тичина, Є. Гуцала, Б.-І. Антонича

Урок розвитку зв'язного мовлення. Опис окремого предмета за картиною

Борис Харчук «Шайтанка»

Петро Власюк «... Я - людина на оцій землі»

Систематизація та узагальнення вивченого з теорії літератури за рік

Відомості авторів