Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок
Із народної мудрості. Загадки Прислів'я та приказки

Мета:

□ Навчальна: ознайомити учнів зі світом загадок; проаналізувати програмні фольклорні твори; визначити їх зміст та форму.

□ Виховна: прищеплювати любов до фольклору.

□ Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне читання.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань

Які види усної народної творчості ви знаєте?

Що ви вже знаєте про загадку?

Чи подобаються вам загадки?

Коли ви вперше почули про загадку?

Чи можна стверджувати, що загадка — це скарб народу?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

Учитель. Загадка — це схованка народної мудрості, але це також наше з вами відкриття світу. Саме тому тема нашого уроку — «Загадки».

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Загадка — ще один скарб нашої мови, який дістався нам у спадок від предків, це дотепне метафоричне запитання, поставлене у формі хитромудрого короткого опису будь-якого предмета чи явища. Це своєрідний і дуже давній вид народної творчості. Загадування в Україні завжди було неодмінною умовою не лише розумового розвитку дитини, а й випробовування кмітливості, мудрості та зрілості дорослих. У сиву давнину загадкам надавали магічного значення, вони були пов’язані з культовими обрядами й звичаями. Вміле одгадування загадок вважалося ознакою розуму і щасливої вдачі.

Ми повинні з вами ознайомитися із тематикою загадок, їхніми різновидами, особливостями. Відгадуючи загадки, ви розвиваєте свою кмітливість, фантазію.

Специфіка загадок полягає в тому, що в них зашифровано якийсь предмет чи явище і треба відшукати його первісне значення.

Загадки мають багато спільного з прислів’ями, приказками, образними порівняннями. Їх об’єднує насамперед метафоричність, що ґрунтується на спостереженнях над природою і побутом, а також стислість і чіткість викладу.

Загадки виникли дуже давно, коли людина ще не розуміла багатьох явищ природи, боялася й обожнювала їх. Щоб пристосуватися до диких тварин, до небесних явищ (грому, блискавки), до різноманітних духів та дивовижних істот, у яких тоді вірили, їм давали умовні імена, назви, щоб не прогнівити.

Дуже цікаво відображують загадки народний світогляд, наприклад, про день і ніч, які ворогували між собою: «Сестра до брата в гості йде, а брат від сестри втікає», «Двоє стоячих, двоє ходячих, та два роздорники». (Небо і земля, сонце і місяць, день і ніч)

Загадки були і засобом виховання, розвитку розуму, перевірки кмітливості. Вони спонукають до порівняння, зіставлення речей, вчать спостерігати за природою, виділяти головне.

2. Робота в словничках

Загадка (від слова «гадати» — думати, вгадувати, загадувати) — жанр усної народної творчості, дотепне запитання, часто у віршованій формі; є у фольклорі всіх народів світу.

3. Тематика загадок

Явища природи: «А що сходить без насіння?» (Сонце); «А що біжить без перестанку?» (Час); «А що шумить без буйного вітру?» (Річка)

Людина: «Між білими березами талалай плеще». (Зуби, язик)

Рослинний і тваринний світ: «Чотири чотирники, два закопирники, а третій вертун». (Корова); «Хату на хаті має, жабам рахунок знає». (Лелека); «Вдень мовчить, а вночі кричить». (Сова) т Духовне життя людини: «А що плаче — сліз не має?» (Серце); «А що горить без полум’я?» (Любов)

Трудова діяльність: предмети побуту, знаряддя праці: «Між ногами — тривога, на пузі дорога». (Прядка); «В лісі росте, у коня колихається, у баби теліпається». (Сито)

Загадки можуть мати національні образи: «Прийшли татари, людей забрали, а хата вікном утекла» (Рибалка. Риба, вода, волок); «Під одним козирком чотири козаки стоять» (Ніжки стола).

4. Ознаки загадки

Конкретність теми, лаконізм, стійкість традиції українського народу.

5. Основні типи

Предмети зіставляються на основі їхнього загального зовнішнього вигляду, схожості: «За лісом, за пралісом золота діжа горить». (Сонце); «Ой на горі гай, під гаєм мигай, під мигаєм лупай, під лупаєм сапай, під сапаєм хапай». (Волосся, вії, очі, ніс,рот) Зіставлення предметів відбувається на ґрунті їхньої зовнішньої схожості за кольором: «Два ряди білих хуст, а всередині червона запаска». (Зуби і язик); «Красно, ясно в землю вросло». (Буряк)

Предмети зіставляються на основі ознак їхньої внутрішньої організації: «В одній барилі та дві пиві, а барило без дна і без чопа». (Яйце)

Предмети порівнюються за їхніми функціями та роллю в побутовому житті народу: «Біленьке, синеньке, увесь світ одягає». (Голка)

Предмети порівнюються за особливостями їхнього руху, співвідношенню нерухомого і рухомого: «Батько лежить в сповитку, а син пішов по світу». (Вогонь і дим); «Стоїть дід над водою, коливає бородою». (Очерет)

Предмети зіставляються за особливостями їхнього руху та на основі спільних властивостей їхнього переміщення та їхньої поведінки: «Без ніг, без рук, а вилізе на друк». (Горох); «Без рук стука, без вогню горить». (Блискавка і грім)

6. Форма загадок

Загадки-запитання складаються з одного питального речення, яке зазвичай починається з’ясувальними сполучниками: «що то», «хто», «кому». Творення художнього образу в цих текстах відбувається за принципом повідомлення якостей і властивостей предмета загадування. Наприклад: «Що то за твір, що ні чоловік, ні звір, а має вуса?» (Ячмінь); «Що то: з гори лисий заглядає, а з долини босий бреше?» (Місяць та собака); «В кого кам’яна сорочка?» (В черепахи); «Кому кланяємося, а він з хвостом?» (Духу святому); «Хто на собі ліс носить». (Олень)

Загадки-розповіді можемо назвати найменшими художніми творами з найрізноманітнішою тематикою. Наприклад, певні загадкові формули становлять маленькі ескізи, замальовки з навколишнього життя, хоч за цими картинками «проглядає» всього одна річ, якесь одне явище: «Гуска плавала, плавала і загубила хвіст». (Голка); «Стоять коні на припоні, не п’ють, не їдять, а щоденно гладшають». (Огірки). Часто такі малюнки забарвлені доброзичливим народним гумором: «Сидить дід за дошками, стріля в бабу галушками. (Ткацький верстат) «Між двома осиками б’ються хлопці язиками». (Дрова і вогонь). Деякі з цих творів нагадують сатиричні каламбури: «Півень каже «Пкудкудак», курка каже «Птак!»» (Чоловік їсти просить, а жінка каже чортового батька).

Загадки-байки — це короткі, здебільшого ритмізовані, з м’яким полиском гумору сюжетні твори. Вони мають струнку композиційну будову, зазвичай складаються з двох-трьох розповідних речень, часом містять питальне. Вони вимагають не лише образного сприйняття довколишнього світу, але й досконалого його знання. «Прийшла шайда-байда, взяла штрики-брики; як почули м’якиники та сказали житникам: «Сідайте на вівсяники, доганяйте шайду-байду, віднімайте штрики-брики». (Вовк вхопив козу, почули собаки й почали гавкати, ніби кажучи людям: «Сідайте на коней, доганяйте вовків та відніміть козу»), або загадка: «Прийшла Тота під наші ворота, питається Лепети: «Чи вдома Понура?» (Прийшов вовк і питає собаки, чи вдома свиня). У цій загадці-байці назви тварин сховані під іменами, в яких зашифровано риси, характерні для тварин, про які йдеться.

«Книжні» загадки, міні-твори, що мають сюжет і, очевидно, потрапили до фольклору. Наприклад, «Ко мні, растущу у землі, прийде сівня Адамова; обрубаста мі руці і нозі, возложиша на главу мою вінець і омрачихомся ми світ». (Млинове каміння) «Із землі создан, яко Адам; ввержен в пещ огненную, яко три отроці; на колесницю возведен, яко Іосихв; от чрева єго всі ми питаємся; а умроша не погребова». (Горщик глиняний)

Наступна група — загадки у формі стислого діалогу. Як відомо, діалог — це тип усного мовлення, який за своєю формою є розмовою двох або кількох осіб. Загадка (за будовою двочленна), також передбачає діалог. Наприклад, «Швидка-прудка, куди йдеш?» — «А тобі, стрижене-мижене, нащо?» (Вода і очерет); «Стукотни, грукотни, куди ви йдете?» — «Смалене, палене, на що вам те?» (Відра й горшки).

7. Робота з картками (за вибором)

Деяким учням учитель роздає картки, на котрих зображені різні тварини, комахи, до яких потрібно скласти загадку і записати на цій картці. У цей час решта учнів разом з учителем відгадують загадки зі збірника. Той, хто склав загадку, читає її, учні відгадують, а потім роздивляються картинку.

8. Літературна гра «Найкмітливіші»

Клас поділяється на дві команди (дівчат та хлопців). Гра минає в два етапи: І етап — «Запитанка»; II етап — «Відгадочка».

I етап — «Запитанка»

За кожну правильну відповідь — 2 бали.

Що таке загадки?

Навіщо люди складали загадки?

З яких частин складається загадка? (Із власне загадки і відгадки)

Які є види загадок?

Хто є автором загадок?

II етап — «Відгадочка»

За кожну правильну відповідь — 1 бал.

Відгадайте загадки.

Загадка

Відгадка

П’ять братів: віком рівні, зростом різні

пальці

Що можна побачити з заплющеними очима?

сон

Ношу багато років їх, а полічити не можу

волосся

Прозорий, як скло, не вставиш у вікно

льод

З гілки на гілку стриба, як комашка, легка й моторна, та проте не пташка

білка

Хто вміє на всіх мовах говорити?

відгомін, луна

Сім братів, усі вони

дні тижня

однакового віку,


а імена в них різні


У носатого Івана

Одежина дерев’яна.

Він у чистім полі ходить

І по ньому носом водить.

Не стрижений, не чесаний —

Гострим ножем затесаний

олівець

Кулька крутиться, працює,

А з-під кульки — рідина.

Швидко літеру малює

На папері — ось вона

ручка

Дуже я потрібна всім —

І дорослим, і малим.

Всіх я розуму учу,

А сама завжди мовчу

книга

Великий будинок у місті стоїть,

Та завжди, як вулик бджолиний, шумить.

Як чаша, він повний знаннями,

Ласкавий будинок цей з нами

школа

Хату на хаті має, жабам рахунок знає?

лелека

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ,

ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1. Від якого слова походить слово «загадка»?

А Говорити;   Б відтворювати;

В гадати;   Г сміятись.

2. Яка загадка складається з одного питального речення за допомогою слів «Що то», «Хто»?

А Загадка-розповідь; Б загадка-байка;

В загадка-діалог;  Г загадка-запитання.

3. Яку загадку можемо назвати найменшим художнім твором?

А Загадка-розповідь; Б загадка-байка;

В загадка-діалог;  Г загадка-запитання.

4. Які є загадки з гумористичним сюжетом?

А Загадка-розповідь; Б загадка-байка;

В загадка-діалог;  Г загадка-запитання.

5. Які загадки за своєю формою є розмовою двох або кількох осіб?

А Загадка-розповідь; Б загадка-байка;

В загадка-діалог;  Г загадка-запитання.

6. Яка тематика загадки «Вдень мовчить, а вночі кричить»?

А Рослинний і тваринний світ; Б трудова діяльність;

В людина;   Г явище природи.

7. Яка тематика загадки «В лісі росте, у коня колихається, у баби теліпається»?

А Рослинний і тваринний світ; Б трудова діяльність;

В людина;   Г явище природи.

8. Яка тематика загадки «Між білими берізками телепай плеще»?

А Рослинний і тваринний світ; Б трудова діяльність;

В людина;   Г явище природи.

9. Яка тематика загадки «А що сходить без насіння?»

А Рослинний і тваринний світ; Б трудова діяльність;

В людина;   Г явище природи.

10. Яка тематика загадки «А що плаче — сліз не має»?

А Духовне життя людини; Б трудова діяльність;

В людина;   Г явище природи.

11. Відгадайте загадку «Під одним козирком чотири козаки стоять»:

А ніжки стола;  Б стіни хати;

В ліжко;   Г піч.

12. Відгадайте загадку «А що горить без полум’я?»:

А ненависть;   Б любов;

В зрада;   Г радість.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру «Загадка — скарб українського народу».

2. Що ви знаєте про загадку-діалог?

3. Поясніть значення слова «загадка».

Картка №2

1. Напишіть твір-мініатюру «Моє ставлення до загадки».

2. Що ви знаєте про загадку-байку?

3. Поясніть значення виразу «усна народна творчість».

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру «Загадка-розумниця».

2. Що ви знаєте про загадку-розповідь?

3. Які жанри усної народної творчості ви знаєте?

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ