Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Мелодійність віршів П. Тичини
Рідна Україна. Світ природи

□ Навчальна: продовжити знайомство з творчістю автора; проаналізувати програмні ліричні вірші; визначити їхню мелодійність.

□ Виховна: виховувати захоплення пейзажами рідної батьківщини.

□ Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань

3.1. «Мозковий штурм».

Коли народився П. Тичина?

Яка назва першої збірки П. Тичини?

Що таке «рима»?

Що таке «віршований розмір»?

Яка головна тема віршів ранньої творчості П. Тичини?

Коли помер П. Тичина?

3.2. «Мікрофон».

«Що я вже знаю про поезію П. Тичини...»

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— Мова є мелодійною, бо музику можна почути скрізь. Відомий український поет Павло Григорович Тичина відрізнявся талантом перетворювати вірші на мелодію.

Його поезії мелодійні, ритмічні. їхні рядочки ллються приємною мелодією. А сам автор одночасно є поетом, художником і композитором. У своїй ліриці він зображує природу живою, чудовою і мелодійною: трави шепочуть, гаї шумлять, жито співає. Ці неповторні образи природи бентежать поетичну душу автора. Читаючи ці поезії, сам починаєш чути природну музику, милуватися красою довкілля.

Мальовничою, сповненою ніжної й чуйної душі, постає у віршах П. Тичини українська природа — така рідна, близька й водночас наче побачена з іншої висоти. Перші твори Тичини дуже схвально були прийняті критикою, зокрема збірка «Сонячні кларнети». Його поезія народилася з духу музики, які в багатьох інших його сучасників, та музичність Тичинина — особливого типу: це не прикраса, а принцип світобачення. Саме назвою цією збірки поет підкреслював сонячно-музикальний характер своєї творчості, вказував на синтез у ній животворного сонячного тепла й світла з музичними ритмами всесвіту, що єднають людину з природою.

Винесений у заголовок книжки незвичний образ-символ сонячних кларнетів якнайкраще відбиває сутність індивідуального стилю молодого Тичини. Ним поет підкреслював сонячно-музикальний характер своєї творчості, вказував на синтез у ній животворного сонячного тепла і світла з музичними ритмами всесвіту, що єднають людину з природою в найуніверсальнішому її значенні.

2. Робота з текстом

2.1. Вірш П. Тичини «Не бував ти у наших краях!» — це поетичне звертання до уявного співбесідника. Ліричний герой говорить про свій улюблений степ, де небо без краю, де високі козацькі могили-кургани, де живуть мужні, працьовиті й співучі люди. Саме в них треба вчитися бути стійкими в життєвих випробуваннях, любити свою батьківщину.

2.2. Читання вірша учнями.

2.4. Опишіть вірш за схемою.

«Не бував ти у наших краях!»

Тема

Відображення краси природи, працьовитість людини на теренах України

Ідея

Любов до рідної землі

Основна думка

Кожна людина — дитина свого краю

Жанр

Пейзажна лірика

Художні засоби

Метафори

«серце б’ється», «степ простягнувся»

Епітети

«блакитні простори», «весняній ночі»,

Порівняння

«могили, як гори»

2.3. Бесіда за прочитаним твором.

Чи простежується у вірші розмова з вигаданим співрозмовником?

Про що розповідає автор співрозмовнику?

Як у вірші змальовує автор людину?

Які почуття викликає цей вірш?

Яке ставлення автора до Батьківщини?

2.5. Слово вчителя.

— Надзвичайно поетична картина природи змальована у вірші П. Тичини «Гаї шумлять...». Твір сповнений світла, радості, повноти життя. Ліричний герой сприймає навколишнє як подарунок природи — шум гаїв, хмарки в небі, гудіння дзвону, коливання достигаючих нив, шепіт трав.

2.6. Читання вірша учнями.

2.7. Бесіда за прочитаним твором.

Чому саме «гай» П. Тичина змальовує у вірші?

Який настрій переважає у вірші?

Чи є у творі персоніфікація?

Хто постає ліричним героєм у вірші?

Як почувається автор на лоні природи?

Гру яких музичних інструментів ви уявляєте, читаючи цей твір?

2.8. Опишіть вірш за схемою.

«Гаї шумлять»

Тема

Оспівування краси гаїв України

Ідея

Фантастичний вплив природи на психологічний стан людини

Основна думка

Кожна людина відчуває природний світ своєрідно

Жанр

Пейзажна лірика

Художні засоби

Метафори

«Гаї шумлять», «хмарки біжать», «дзвін гуде», «думки пряде», «шепіт трав», «мріє гай», «горить-тремтить ріка»

Епітети

«Шепіт голублячий», «іду зворушений»

Порівняння

«Купаючи мене, мов ластівку», «ген неба край — як золото», «ріка мов золото-поколото», «ріка як музика»

2.9. Слово вчителя.

— Скажи вранці світові «Добридень!» — і будуть добрими твій день, твоє життя. Поглянь навкруги, як гарно світить сонце, як тихо шепочуться трави, дзюрчить струмочок, пурхає метелик. Хай усе це наповнить твоє серце добром, любов’ю до рідного краю. Такий і прямий зміст і підтекст поезії П. Тичини «Блакить мою душу обвіяла...».

2.10. Читання поезії учнями.

2.11. Бесіда за прочитаним твором.

З якими почуттями автор звертається до України?

Як поет зображує у вірші природу України?

До якої лірики належить вірш?

Яка пора року зображена в поезії?

Як ви розумієте рядки поезії «Душа моя сонця намріяла», «Душа причастилася кротості трав...»?

2.12. Опишіть вірш за схемою.

«Блакить мою душу обвіяла»

Тема

Шанобливе ставлення до України

Ідея

Любов до рідної землі

Основна думка

Чуттєве переповнення ліричного героя до своєї Батьківщини

Жанр

Пейзажна лірика

Художні засоби

Метафори

«Блакить душу обвіяла», «душа сонця намріяла», «душа причастилась кротості трав»

Епітети

Порівняння

«Струмок серед гаю як стрічечка», «метелик мов свічечка»

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1. До кого звертається автор у вірші «Не бував ти у наших краях!»?

А Товариша;   Б іноземця;

В вигаданого співрозмовника; Г батька.

2. Який художній засіб використовує автор у рядку «На квітці метелик мов стрічечка»?

А Метафору;   Б порівняння;

В епітет;   Г персоніфікацію.

3. Яка пора року зображена у вірші «Не бував ти у наших краях!»?

А Весна;   Б зима;

В осінь;    Г літо.

4. Без чого не можуть люди «і нивки зорати»? (Вірш «Не бував ти у наших краях!»)

А Заробітної плати;  Б пісні;

В їжі;    Г сліз.

5. Який художній засіб використовує автор у рядку «Горить-тремтить ріка»?

А Метафору;   Б порівняння;

В епітет;   Г персоніфікацію.

6. Яка пора року зображена у вірші «Гаї шумлять»?

А Весна;   Б зима;

В осінь;    Г літо.

7. Хто виступає ліричним героєм у вірші «Гаї шумлять»?

А Автор;   Б маленький хлопчик;

В парубок;   Г батько.

8. Чим милується ліричний герой у вірші «Гаї шумлять»?

А Гаєм;    Б річкою;

В хмарками;   Г травою.

9. До кого звертається автор у вірші «Блакить мою душу обвіяла»?

А Природи;   Б світу;

В матері;   Г України.

10. З чим порівнює автор могили у вірші «Не бував ти у наших краях!»?

А Хмарами;   Б степом;

В горами;   Г лісами.

11. Який вірш закінчується рядком «...як музика»?

А «Гаї шумлять»;

Б «Не бував ти у наших краях!»;

В «Блакить мою душу обвіяла»;

Г «А я у гай ходила».

12. З чим автор порівнює неба край у вірші «Гаї шумлять»?

А Музикою;   Б золотом;

В коханням;   Г думками.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Мальовничий образ природи у поезії П. Тичини».

2. Охарактеризуйте образ України у вірші «Не бував ти у наших краях!».

3. З якого вірша ці рядки?

«Струмок серед гаю як стрічечка,

На квітці метелик мов свічечка».

Картка №2

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «П. Тичина — Орфей свого часу».

2. Охарактеризуйте образ гаю у вірші «Гаї шумлять».

3. З якого вірша ці рядки?

«Коли сам весь тремтиш, весь смієшся, ридаєш,

Серце б’ється і б’ється в грудях!

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Настрій поезії П. Тичини».

2. Охарактеризуйте образ України у вірші «Блакить мою душу обвіяла».

3. З якого вірша ці рядки?

«Над нивами-приливами,

Купаючи мене,

Мов ластівку».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ