Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013

Є. Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають...»
Рідна Україна. Світ природи

Мета:

□ Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити в них художні засоби, головну думку.

□ Виховна: прищеплювати любов до пейзажної лірики та світу природи.

□ Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

Кросворд «У гостях у Євгена Гуцала»

По горизонталі: 1. Назва дитячого твору Є. Гуцала, опублікованого 1973 р. («Дениско») 2. Назва циклу творів письменника «... з Тернівки» (1982). (Оповідання) 3. Професія, яку мріяв здобути автор. (Журналіст) 4. Який фах мали батьки письменника? (Учитель) 5. Де Є. Гуцало розміщував свої перші вірші у шкільні роки? (Стінгазета) 6. У якому інституті навчався митець? (Педагогічний) 7. Захоплення з дитинства. (Читання) 8. Область, у якій народився письменник. (Вінницька) 9. До якого жанру належить праця «Ментальність ясиру»? (Публіцистика)

По вертикалі: 1. Ким був Є. Гуцало у роки заслання? (Дослідник)

3. Актуалізація опорних знань

Що ви знаєте про поетичну спадщину Є. Гуцала?

Які вірші автора ви знаєте?

II. ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ ТА МЕТИ УРОКУ

III. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— «Рідна земля мого дитинства,— згадує Є. Гуцало в автобіографії,— це і джерело поезії, джерело ліричного настрою, який для мене дуже суттєвий, дуже дорогий — і в віршах, і в прозі. Тут, на Поділлі, народилася і зміцніла любов до рідного українського слова, до народної пісні, до фольклору... Звідси, з Поділля, витоки як моєї свідомості, так і мало не всіх моїх творів...»

Лірична стихія творчості Є. Гуцала стала формою суспільної опозиції. Переживши жахи повоєнного сільського побуту, автор по-своєму почав сприймати світ людей. Але саме в ліриці він почувається найбільш невимушено, розкуто, живописуючи красу природи й людей, охоче фіксуючи улюблений ним стан осяяння, здивування перед світом, те медитативне передчуття радості й любові.

Дитинна чистота і ясність світовідчуття, відкритість ліричного героя до прекрасного в усіх його проявах — усе це, поєднане з гострою увагою до народних характерів, інших національних прикмет — вічних і нових, становило основу його художнього стилю.

Сьогодні на уроці ми познайомимось з ліричними творами «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають...»

2. Робота над програмовими поезіями Є. Гуцала

2.1. «Зірка».

2.1.1. Виразне читання вірша.

2.1.2. Тема: зображення зіркової ходи небосхилом.

2.1.3. Ідея: захоплення зіркою як джерелом радості та позитиву.

2.1.4. Основна думка: демонстрування краси срібної зірки та нічної природи рідної батьківщини.

2.1.5. Жанр: пейзажна лірика.

2.1.6. Аналіз вірша «Зірка» у формі бесіди за питаннями.

Які небесні світила зустрічаються у вірші? Як вони пов’язані між собою?

Що автор розуміє під «сріблом»? Обґрунтуйте свою думку.

Як поет зображує у вірші маки, калину та Україну?

3 ким ототожнює Є. Гуцало зірку у своїй поезії?

Які художні засоби утворюють образність цього вірша?

2.2. «Чарівники».

2.2.1. Виразне читання вірша.

2.2.2. Тема: зображення магічного перетворення природи.

2.2.3. Ідея: зацікавленість красою змін у природі.

2.2.4. Основна думка: чарівники роблять природу красивішою.

2.2.5. Жанр: пейзажна лірика.

2.2.6. Аналіз вірша «Чарівники» у формі бесіди за питаннями:

Хто такі чарівники?

Доведіть, що цей вірш належить до пейзажної лірики.

Як автор зображує головних героїв віршу?

Які художні засоби використовує автор для опису природи?

Наведіть пари слів із тексту поезії, які римуються між собою.

2.3. «Журавлі високі пролітають...».

2.3.1. Виразне читання вірша.

2.3.2. Тема: зображення сумного осіннього пейзажу.

2.3.3. Ідея: туга за квітучою природою.

2.3.4. Основна думка: журавлі — символ смутку.

2.3.5. Жанр: пейзажна лірика.

2.3.6. Аналіз вірша «Чарівники» у формі бесіди за питаннями:

Чому автор називає журавлів «високими»?

Які почуття викликає у вас ця поезія?

Знайдіть уривок, який, на вашу думку, найкраще розкриває тему смутку.

Поміркуйте, чому автор зобразив у цьому вірші саме журавлів. Обґрунтуйте свою думку.

За допомогою яких засобів автор створює образність вірша?

3. Рубрика «Поціновувані поезії»

Утворіть інформаційні грона за поезією «Зірка»: І в.— метафори, II в.— епітети.


зірка ходить


срібні руки


зірка йде по воду


чисте срібло

Метафори

весело сміється

Епітети

заквітчана у місяць


зірка йде з водою


срібна Україну


срібло ллється□ Знайдіть у вірші повтори. Для чого автор їх використовує? (Зірка ходить, срібло ллється)

□ Знайдіть пари слів, які римуються між собою та продовжте ці рядки: сміється-ллється: б’ється, в’ється; руки-луки: трюки, муки; калину-Україну: перлину, годину.

□ Доповніть речення: «...Срібно зірка _ _ _ _ з водою, (йде). Срібні в зірки _ _ _ _ . (руки). Ллється _ _ _ _ срібло з ведер (чисте). На _ _ _ _ та луки...» (ліси)

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть міні-твір на тему «Чим мені подобається вірш «Зірка»?» (5-7 речень)

2. Пригадайте, з чим ходить зірка по воду. (З коромислом)

3. Поміркуйте, як дитинство вплинуло на творчість Є. Гуцала.

Картка № 2

1. Напишіть міні-твір на тему «Чим мені подобається вірш «Чарівники»?» (5-7 речень)

2. Пригадайте, у що була заквітчана Україна. (У місяць)

3. Поміркуйте, як автору вдається створити неповторний настрій та образність своїх ліричних творів.

Картка № 3

1. Напишіть міні-твір на тему «Чому мені подобається вірш «Журавлі високі пролітають...»?» (5-7 речень)

2. Пригадайте, що розливала зірка навкруги себе. (Срібло)

3. Поміркуйте, якою є природа, з точки зору Є. Гуцала. На що він звертає найбільшу увагу?

Картка № 4

1. Напишіть міні-твір на тему «У чому краса пейзажної лірики Є. Гуцала?» (5-7 речень)

2. Пригадайте, який епітет використав автор, зображуючи журавлів. (Високі)

3. Поміркуйте, чи можна вважати його лірику простою та зрозумілою кожному.

Картка № 5

1. Напишіть міні-твір на тему «У чому полягає роль епітетів та метафор у ліричному творі?» (5-7 речень)

2. Пригадайте, які квіти зустрічаються у поезії «Зірка». (Маки)

3. Поміркуйте, що саме сподобалось вам у віршах Є. Гуцала.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

Поетичний геній Є. Гуцала знайомить нас із невимовною красою рідної батьківщини та запрошує у подорож стежками своїх творів.

«Мікрофон»

Мої враження від поезії Є. Гуцала...

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знайти художні засоби в поезіях «Чарівники» та «Журавлі високі пролітають...».