Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013

М. Вінграновський. Поезія «Сама собою річка ця тече...». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора
Рідна Україна. Світ природи

Мета:

□ Навчальна: проаналізувати програмні ліричні твори; визначити елементи патріотизму автора в його віршах.

□ Виховна: виховувати духовні цінності маленьких особистостей, прищеплювати любов до поезії.

□ Розвивальна: розвивати творчу уяву, логічне мислення, виразне декламування віршів.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.

Обладнання, наочність: дидактичний матеріал.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Забезпечення емоційної готовності до уроку

2. Перевірка домашнього завдання

3. Актуалізація опорних знань. «Мозковий штурм»

У якому році народився М. Вінграновський?

Що таке «колискова пісня»?

Хто співає колискову малечі?

«Мікрофон»

«Я знаю про М. Вінграновського...»

II. ОПРАЦЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Вступне слово вчителя

— В одному з інтерв’ю поет висловився так: «Батьківщина і народ — це життя поета, його кров, його нерви, його любов, його надія... Батьківщина, земля, любов, люди — без цього поет не поет...» Як бачимо, своє завдання поет убачав у тому, щоб оспівувати і возвеличувати близькі, добре знайомі, а від того по-справжньому важливі для кожного українця цінності.

Ліричний герой поезій Вінграновського здатен розмовляти з природою. Але розмова ця відбувається на якомусь незнаному для інших людей вищому рівні. Він ніби розчиняється у всесвіті для того, щоб вловити, відчути і насолодитися невимовною гармонією природи. Він стає невід’ємною часткою цієї гармонії.

Природа — це джерело віри у вічне. Людина, що живе, оточена красою природи,— і сама стає красивою.

Поезія М. Вінграновського — явище глибоке, самобутнє й невичерпне, як саме життя. З неї постає людина з добрим серцем, чесна, порядна, щира, милосердна і талановита.

2. Робота над твором М. Вінграновського

«Сама собою річка ця тече»

2.1. Читання вірша учнями.

2.2. Тема: спогади героя про родину та Батьківщину,

2.3. Ідея: любов до маленької безіменної річки як символу рідної домівки.

2.4. Основна думка: річка — символ рідного краю.

2.5. Образ: річечка.

2.6. Жанр: пейзажна лірика.

2.7. Бесіда за прочитаним твором.

Чи сподобався вам вірш М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече»?

Які описи ви побачили у вірші?

Як ліричний герой описує рідну хату?

Як описує автор річку?

З чим порівнює річку?

Яке ставлення до річки в автора?

Чи є у вас улюблена річка? Доведіть.

3. Робота над твором М. Вінграновського «Бабунин дощ»

3.1. Читання вірша учнями.

3.2. Тема: пізнання всесвіту для того, щоб уловити, відчути й насолодитися невимовною гармонією природи.

3.3. Ідея: змалювання неймовірної сили дощу.

3.4. Основна думка: зображення портрету дощу, пізнання його властивостей. Патріотичні почуття поета уособлюють образи природи. Власне, так і має бути, адже людина шукає у природі духовного спокою і порятунку.

3.5. Образ: дощ.

3.6. Жанр: пейзажна лірика.

3.7. Бесіда за прочитаним твором.

Чи сподобався вам вірш М. Вінграновського «Бабунин дощ»?

Чому ліричний герой хоче пізнати властивості дощу?

Які враження охопили вас після прочитання поезії?

Чи є у вірші загадкове зображення дощу? Доведіть це рядками поезії.

Як ви гадаєте, що хотів сказати дощ ліричному герою?

Які дії виконує дощ у вірші?

Як у вірші зображена природа, тварини?

Чи шукає ліричний герой спокій і порятунок?

4. Літературна гра «Знайди друзів поезії»

(Клас ділиться на три групи)

Завдання для І групи: знайти у вірші «Перша колискова» М. Вінграновського художні засоби (метафору, епітети, порівняння).

«Перша колискова»

метафори

Епітети

порівняння

«Ідуть в поле жита», «зоря над нами йде», «тіні сплять і сосна яворина», «каплі сон»

«Дитино золота», «гіллячко голуба», «долі гомінливої», «сонна яворина», «сон сріблястий»


Завдання для II групи: знайти у вірші «Сама собою річка ця тече» М. Вінграновського художні засоби (метафору, епітети, порівняння).

«Сама собою річка ця тече»

метафори

Епітети

порівняння

«Хата пахне їй борщем», «цвіте небо»

«Тихенька синя доня», «небо здоровенне», «солодкими хмарками»

«Вузенька, як долоня», «я річечку... як тата й маму і як мед люблю»

Завдання для III групи: знайти у вірші «Бабунин дощ» М. Вінграновського художні засоби (метафору, епітети, порівняння).

«Бабунин дощ»

метафори

Епітети

порівняння

«Дощ цяпоти», «мокро дихає», «хапає дрижаки», «попискують пташата», «дрімають їжаки», «пускає бульби»

«Бабунин дощ», «стежка стежкояблуката», «хтось темним», «мокрою губою», «в залатанім кожусі», «сов’яче око», «око — вовче», «посріблене сідло», «порожню торбу»

«Рука — крило», «рука — весло»

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ УРОКУ, ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тестове опитування

1. У якому місті автор здобув вищу освіту?

А Києві;   Б Полтаві;

В Чернігові;   Г Львові.

2. Коли народився М. Вінграновський?

А 7 листопада 1930 р; Б 7 жовтня 1936 р.;

В 15 жовтня 1930 р.; Г 8 листопада 1930 р.

3. Ліричні пісенні твори, які виконуються матір’ю, це:

А патріотична лірика; Б колискова;

В пейзажна лірика; Г філософська лірика.

4. До якої поезії належить вірш М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече»?

А Патріотична лірика; Б колискова;

В пейзажна лірика; Г філософська лірика.

5. У якому творі зображено образ дощу?

А «Сама собою річка ця тече»; Б «Бабунин дощ»;

В «Перша колискова»; Г «Ходімте в сад»

6. У якому вірші М. Вінграновського звучить тема спогадів героя про родину та Батьківщину?

А «Сама собою річка ця тече»; Б «Бабунин дощ»;

В «Перша колискова»; Г «Ходімте в сад»

7. У якому вірші автор звертається до теми пізнання всесвіту?

А «Сама собою річка ця тече»; Б «Бабунин дощ»;

В «Перша колискова»; Г «Ходімте в сад»

8. До кого звертається автор у творі «Перша колискова»?

А Хлопця;   Б дівчини;

В дитини;   Г до кожного.

9. Який художній засіб використовує автор у рядку: «Одне — сов’яче око, друге — вовче»?

А Епітет;   Б метафору;

В порівняння;  Г персоніфікацію.

10. Який художній засіб використовує автор у рядку: «Тіні сплять і сонна яворина»?

А Епітет;   Б метафору;

В порівняння;  Г персоніфікацію.

11. У якому вірші М. Вінграновського річка є символом?

А «Сама собою річка ця тече»; Б «Бабунин дощ»;

В «Перша колискова»; Г «Ходімте в сад».

12. Який художній засіб використовує автор у рядку: «І наша хата пахне їй борщем»?

А Епітет;   Б метафору;

В порівняння;  Г персоніфікацію.

2. Робота з картками в парах (групах)

Картка № 1

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Поезія М. Вінграновського».

2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Сама собою річка ця тече».

3. Дайте визначення поняттю «колискова пісня».

Картка № 2

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Моя улюблена річка за віршем М. Вінграновського «Сама собою річка ця тече».

2. Охарактеризуйте ліричного героя у вірші «Бабунин дощ».

3. Яка основна думка у вірші «Перша колискова»?

Картка № З

1. Напишіть твір-мініатюру на тему «Мотиви лірики М. Вінграновського».

2. Охарактеризуйте образ матері у вірші «Перша колискова».

3. Яка ідея вірша «Бабунин дощ»?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ