Усі уроки української літератури. 5 клас - А. І. Кривобокова 2013Орієнтовне календарно-тематичне планування уроків української літератури в 5 класі

Світ фантазії і мудрості Міфи й легенди українців

Слово в житті людини. Краса світу і людської душі в художньому слові. Образне слово - першоелемент літератури

Первісні уявлення про всесвіт і людину. «Про зоряний віз», «Чому пес живе коло людини?»

«Берегиня», «Дажбог». Реальні та фантастичні елементи людської поведінки

«Неопалима купина», «Як виникли Карпати», «Чому в морі є перли і мушлі». Уявлення про добро і зло

Народні перекази: «Білгородський кисіль», «Прийом у Запорожці», «Ой Морозе-Морозенку»

Позакласне читання. Олена Пчілка. «Сосонка»

Народні казки

Тематика і різновиди народних казок. Побудова казки

Народна казка «Про правду і кривду»

Уславлення мудрості, кмітливості людини в казці «Мудра дівчинка»

Народне уявлення про добро і зло в казці «Ох»

«Летючий корабель». Повчальний зміст казки

Аналіз фантастичного й реального, смішного і страшного, красивого і повторного в казках

Виразне читання. Конкурс на кращого оповідача українських народних казок

Розвиток зв'язного мовлення. Складання казки усно та письмово

Контрольна робота. Міфи, легенди. Народні казки. Тести

Література рідного краю. Місцеві перекази й легенди Харківщини

«Фарбований Лис». Дитинство письменника. Іван Франко-казкар (Збірка «Коли ще звірі говорили»)

«Фарбований Лис». Зміст казки. Головні і другорядні персонажі. Образ Лиса Микити, риси його характеру

І. Франко «Фарбований Лис». Засудження нечесності, користолюбства

Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника та його фантастичні казки

Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції царя Плаксія і Лоскотона

Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон». Характеристика дійових осіб твору. Значення назви козацької країни, імен героїв

Розвиток зв'язного мовлення. Переказ тексту «Чайка, якої не любили»

Галина Малик. Короткі відомості про письменницю та її казки

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Морально-етичні проблеми в казці

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Характеристика дійових осіб. Символіка країни та її мешканців

Галина Малик. «Незвичайні пригоди Алі в країні Недоладії». Своєрідність композиції твору. Особливості його мови

Позакласне читання. Сучасні українські літературні казки. «Згине зло, і правда переможе» (В. Шевчук. «Панна квітів»)

Контрольна робота. Літературна казка. Тести

Література рідного краю. Дмитро Нитченко-Чуб. «Вовчення»

Підбиття підсумків за І семестр

Із народної мудрості. Загадки Прислів'я та приказки

Загадка як вид усної народної творчості. Зміст і форма загадок

Види загадок (про людей, їхнє життя, про природу, рослин, тварин). Художні засоби в загадках

Прислів'я та приказки. Їхня краса й мудрість. Народне уявлення про довколишній світ. Види прислів'їв і приказок

Розвиток зв'язного мовлення. «З глибин моря дістають перлини, а з глибин книг - знання». Твір-роздум за прислів'ями

Леонід Глібов. «Химерний маленький», «Що за птиця?». Відомий український поет і байкар. Фольклорна основа його віршованих загадок

«Хто розмовляє?», «Хто сестра і брат?», «Хто вона?». Особливості поетичної мови Л. Глібова

Позакласне читання. В. Королів-Старий. «Потерчата»

Література рідного краю. Микола Кирилович Возіянов. «Легенда про Харків»

Історичне минуле нашого народу

Літописні оповіді: «Три брати - Кий, Щек, Хорив і сестра Либідь», «Святослав укладає мир і греками і повертається до Києва. Смерть Святослава», «Володимир вибирає віру», «Розгром Ярославом печенігів. Початок великого будівництва в Києві. Похвала книгам»

«Повість минулих літ» - найдавніший літопис нашого народу. Значення для нащадків. Казкові та історичні мотиви літописних сюжетів. Любов руських князів до своєї землі, риси їхніх характерів

Олександр Олесь (Кандиба). Цікаві відомості про автора. Поезії з книги «Княжа Україна». Поетична оповідь про минуле нашого народу

Олександр Олесь (Кандиба). «Ярослав Мудрий»

Олександр Олесь (Кандиба). «Микита Кожум'яка»

Позакласне читання. Сучасні твори про історичне минуле. Оксана Сенатович. «Малий віз»

Контрольна робота. Тести

Рідна Україна. Світ природи

Тарас Шевченко. Розповідь про письменника, його дитинство. Шевченко-художник

Україна часів Т. Шевченка. Картини довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка - інша, художня реальність, створена уявою митця (на основі повісті С. Васильченка «В бур'янах»)

Картинка довколишнього світу, природи в поезіях Т. Шевченка - інші, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови

Природа поезії «За сонцем хмаронька пливе». Картини довколишнього світу, природи в поезії «Садок вишневий коло хати»

Павло Тичина. Цікаві відомості про автора. Його поетичні збірки та майстерне відтворення краси природи, патріотичних почуттів засобами художнього слова

Павло Тичина. «Не бував ти у наших краях!», «Гаї шумлять», «Блакить мою душу обвіяла». Мелодійність віршів П. Тичини

Література рідного краю. Поезія М. Побеляна

Виразне читання. Декламування поетичних творів Т. Шевченка та Павла Тичини

Євген Гуцало. «Лось». Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла - наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні. Співчуття, милосердя - шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань

Євген Гуцало. «Лось». Характеристика образів. Великий світ природи, місце в ньому людини

Є. Гуцало. «Зірка», «Чарівники», «Журавлі високі пролітають...»

Розвиток зв'язного мовлення. Складання портрета літературного героя

М. Рильський. Основні відомості про поета, його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови

М. Рильський, «Дощ». «Осінь-маляр із палітрою пишною...». «Люби природу не як символ». Єдність людини і природи, зв'язок між станом людської душі та довкілля

Григір Тютюнник. Коротко про письменника. «Дивак». Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Світ людини і природи. Точність і лаконізм описів природи

Григір Тютюнник. «Дивак», допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, вміння фантазувати, уявляти

Хлопчик Олесь, його жага пізнавати загадковий світ природи. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості

М. Вінграновський. Цікаві відомості про автора. Поезія - особливий спосіб вираження почуттів людини. «Перга колискова»

М. Вінграновський. Поезія «Сама собою річка ця тече...». «Бабунин дощ». Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора

М. Вінграновський. «Сіроманець». Гуманізм повісті

М. Вінграновський. «Сіроманець». Характеристика образу Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції

Контрольна робота. Тести

Повторення й узагальнення матеріалу, вивченого упродовж навчального року

Додаток

Урок позакласного читання. І. Крип'якевич. «Малі козаки»На нашому каналі стартував марафон підготовки до ЗНО з української літератури. В рамках якого ми кожного дня будем викладати відео з новим твором. Підписуйтесь на наш канал та приєднуйтесь до марафону.